fredag 4 december 2015

Liberalerna, kanske socialliberaler

Dåvarande Folkpartiet förnyar sig, genom, bland annat att byta namn till Liberalerna. Jag tror inte anledningen är att man vill tydliggöra att man är liberaler av typen Manchesterliberaler, inte heller nyliberaler, inte heller centerliberaler och inte moderatliberaler. Man vill visa att man är socialliberaler. Kanske hade det blivit tydligare med namnet Socialliberalerna.
Förnyelsen på natur- och miljöområdet är tydlig. Ett utmärkt program har man. Kanske skulle man då och då tala om dessa frågor och ha natur och miljö bland, åtminstone, de fem viktigaste politikområdena
På synen på våld som konfliktlösningsmetod finns ingen förnyelse. Kanske skulle man försöka ångra applåderna för george W Bush när han angrep det irakiska folket
Även i vårt län förnyar man sig genom, bland annat, att markera självständighet. Kanske skulle man sluta ange sig som en del av Alliansen. En allians innebär gemensam överenskommelse, men den finns väl inte. Man har också förnyat sig i vissa politiska organ, såsom Patientnämnden, Upplandsstiftelsen, Jällastiftelsen o.s.v. Kanske skulle man tagit reda på huruvida det fanns kompetens och tänkt på att man är socialliberalerSkicka en kommentar