torsdag 3 december 2015

Är vi alltför lättpåverkade

Den döde pojken på stranden fick väldigt många av oss att reagera. Vi ville i en omfattning, som väl aldrig tidigare inträffat, vara med och hjälpa människor på flykt. Nu när inga bilder visas på de barn, som dagligen omkommer under flyktförsök, vill vi ha en restriktiv flyktingpolitik, ja rent av stänga våra gränser.

Men det är inte samma människor, blir invändningen. Jo, till en del är det generösa som blivit restriktiva.
I även en annan ödesfråga, klimatfrågan, svänger vi hastigt beroende på om media ger en katastrofbild eller en det ordnar sigbild. 
Kanske dags för att börja tänka


Sifo: Sju av tio stödjer regeringens hårdare linje i flyktingpolitiken

Sju av tio svenskar stödjer regeringens skärpta linje i flyktingpolitiken. Hälften av Miljöpartiets väljare är för de nya förslagen. Det konstateras i en snabbt genomförd Sifo-undersökning gjord via webben. De rödgröna väljarna är inte lika förtjusta som allianssympatisörerna, visar denna mätning som Sifo genomfört på eget initiativ
Skicka en kommentar