lördag 29 april 2017

DAGENS REFLEKTION 29 april: Tuff är en bergart, utmaning en prövning

Förtroendet för politiker påverkas av, bland annat, på vilket sätt opinionsbildningen bedrivs. När i debattartiklar skrivs om utmaningar och tuffa beslut blir, åtminstone jag, fundersam. Vad betyder utmaningar? Handlar dessa om problem, som nu måste få en lösning om problemen inte ska få allvarliga konsekvenser för enskilda och/eller samhället? Eller handlar utmaningar om spännande framtidsfrågor?
Politiker använder ordet utmaning allt oftare. Är det ett uttryck för att man egentligen inte vet vad man ska säga eller skriva eller vill man få läsaren/lyssnaren att tro att man har grepp om ett problem?

Men politiker har inte bara utmaningar, man har också tuffa utmaningar. Tuff? Vi kan utesluta att man avser bergarten tuff. Men en snitsig och läcker utmaning? Ja varför inte. Eller en hård och känslokall utmaning? Nej, förefaller otroligt. Troligast är väl att en tuff utmaning är en svårläslig sådan.

"Vi står inför tuffa utmaningar". Jaha. Men, vilket är problemet?
Problemet är..., jag strävar efter att det ska bli så här...men jag ser inte just nu lösningen. Inte så dum, va?
Skicka en kommentar