tisdag 3 augusti 2010

Sjukvården viktigaste valfrågan-men inte sjukvårdspolitiken

Sjukvården är den viktigaste valfrågan, visar en färsk undersökning. Nu ställer media frågan varför landstingsvalet har få röstande och varför landstingspolitiken inte debatteras särskilt flitigt. Landstingspolitiken sägs också ha låg status.
En fundering i dagens UNT är att den låga statusen är en orsak till det lilla intresset för landstingspolitik och den dåliga kunskapen om landstingspolitikerna.

Jag frågar mig varför statusen är låg. Är statusen hos landstingspolitiker lägre än hos andra. Ja, mina intryck är att det är så. Huvudförklaringen tror jag är att landstingspolitiker finns, men inte styr. Jag möter då och då åsikten att det inte spelar någon roll vilka landstingspolitikerna är. Vore intressant att ta del av fortsatta undersökningar om medborgarnas syn stämmer med min gissning. Att landstingspolitiker inte styr har tydligt visats av forskare.
Skicka en kommentar