torsdag 24 maj 2012

Bra att artister och idrottsmän reagerar


Inte för att schlagertävlingen i Azerbajdzjan väcker särskilt stort intresse hos mig. Jo, visst ycker jag det är kul om Sverige visar sig i olika sammanhang, och placerar man sig på en framskjuten plats i en schlagertävling visar man sig mer än med en bottenplacering. Detta gäller inom även idrotten.
 Nu hör varken schlager och politik eller idrott och politik ihop, säger många. Men det är nog endast önsketänkande. Deltar man i ett sammanhang där man noterar brister i demokratin och i mänskliga rättigheter måste man väl kunna, ja man bör väl, reagera.
Den svenska sångerskan i schlagertävlingen har gett uttryck för missnöje med hur människor i Azerbajdzjan har det. Då uppstår genast diplomatiska förvecklingar. Att en demokratiskt icke nogräknad regim reagerar hör till. Men hur reagerar man? Jo, med beskyllningar, om man får tro nyhetsrapporteringen. Tänk om sådana regimer kunde svara med att medge att brister finns. Men det är naturligtvis naivt att tänka så, eftersom den typ av regim det handlar om strävar efter att hålla folket i schack.
Bra av svenska sångerskan. Nu upp till politiker och ishockeyspelare att visa vad man tycker om situationen i Ukraina
Skicka en kommentar