lördag 23 juni 2012

Glöm inte de korrekta glosorna.

UNT skrev i går om svenska elevers språkkunskaper. Det är glädjande att Sverige utmärker sig på ett positivt sätt i det här avseendet, åtminstone när det gäller engelska språket. Med andra språk är det lite si och så. Förklaringen till engelskans ställning är, inte skolundervisningen utan, globaliseringen. Jag vill lägga till att svenska barn och ungdomar förfogar över modern teknik där engelska språket är vanligt.
Kanske är svenska elever snart bättre i engelska språket än i svenska språket. För här är upplevelsen att det blir allt sämre. Och toleransen mot felaktigheter ökar. Huvudsaken är att vi förstår. Nej, det tycker jag inte. Missförstånden ökar med ökat slarv med språket. Och njutningen av at ta del av det vårdade talade och skrivna språket försvinner.
Skicka en kommentar