lördag 23 juni 2012

HSS har beställt för lite vård

"Blir du akut sjuk i sommar ska du kanske fundera på att söka vård vid ett annat sjukhus, skrev härom da´n två representanter för Yngre Läkares förening. De syftar på det faktum att ytterligare vårdplatser ska bort från Akademiska sjukhuset. "Vi känner en stark oro inför besparingskraven..." skriver de också.
Men det här måste väl ligga inom ramen för det avtal som rimligen har tecknats mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Produktionsstyrelsen. När den sistnämnda har fattat det här beslutet om indragningar måste ju beslutet vara i enlighet med överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Kritiken måste riktas mot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som alltså beställt så lite vård att patientsäkerheten är i fara.
Skicka en kommentar