söndag 24 juni 2012

Löneskillnader

Det är viktigt att vi håller liv i debatten om löneskillnaderna. Är det rimligt att en fotbollsspelare tjänar flera miljoner (Zlatan Ibrahimovitj tjänar åtminstone 365 miljoner) medan en undersköterska tjänar 240 000 kronor. Vi håller liv i den debatten, men undantar vissa yrken. Det är OK med de 365 miljonerna men inte med att en direktör tjänar tio miljoner. Det är OK att en ung person, som får genomslag för en poplåt blir flermiljonär på några månader. Jag tycker inte någon av de här nivåerna är OK. Och inte heller nivån 240 000 för undersköterskan är OK. Vi ska inte föra en debatt där vi undantar vissa. Men varför gör vi det? Marknaden avgör är det enkla svaret. Men det argumentet tycks vi köpa endast när det gäller artister och idrottsmän.
Det finns också andra oacceptabla skillnader. Skillnader, som beror på kön är en sådan skillnad. Den skillnad, som beror direktpå vilket kön det är fråga om har av Medlingsinstitutet beräknats till fyra procent. Jag tror att skillnaden är ännu större. Jag är inte säker på att artister och idrottsmän finns med i underlaget. Om jag har rätt i detta, varför är det så?
Skicka en kommentar