måndag 25 juni 2012

Själstyrande skolor

Självstyrande skolorna i Uppsala ska upphöra att vara självstyrande. Orsaken kan knappast vara ideologisk. Enligt tidningsartikel handlar det om omtanke om skolorna. Skolorna behöver omfattas av en långsiktig planering och ingå i en helhet. Det låter rimligt.
Resonemanget känns igen från skoldebatten i stort. Låt staten ta hand om skolverksamheten så att man undviker stora kvalitetsskillnader beroende på i vilken kommun en skola är belägen, är ju en ståndpunkt i skoldebatten. Passar ett system med självstyrande skolor in i ett system där staten har driftansvar för skolorna?
Jag tror inte att staten är bättre än kommunerna på att bedriva verksamheter. Styrning sker inte bäst genom att överta driftansvar utan genom att använda styrinstrument. 
Det är nu viktigt att kommunen tar tillvara de erfarenheter försöket med självstyrande skolor har gett. Kortare beslutsvägar, mindre byråkratiskt krångel och positiv upplevelse av att själva få bestämma i högre grad är sådana erfarenheter. Och, gör något åt upplevelser av långa beslutsvägar i kommunal verksamhet. Det måste inte vara så.
Skicka en kommentar