söndag 24 juni 2012

Bra om hållbarhet i debattartikel i UNT

Ett mönster. Läs Mohammad Hassans och Torbjörn Aronssons artikel i dagens Upsala Nya Tidning. Det är i skolan , och i förskolan, vi måste få lära oss hur vi bidrar till att utvecklingen är hållbar. Man talar vanligen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I ett samhälle, som inte präglas av ickevåld kan man inte tala om hållbarhet. Därför borde vi tala om även en ickevåldskultur som förutsättning.
Nåväl, satsningarna i Uppsala kommun är efterföljansvärda. Att Folkpartiet är den, kanske främsta, divande kraften, är glädjande. I artikeln läser vi om motarbetandet av antisemitism och rasism. Att i en artikel om hållbarhet dessa frågor tas upp är någonting nytt. I många år har jag argumenterat för detta och kritiserat mitt eget parti för att man lämnat den socialliberala kampen för fred och ickevåld. Nu har jag Folkpartiet i Uppsala med mig. Bra Mohammad.
Skicka en kommentar