måndag 18 juni 2012

Otänkbart att kommunen missgynnar äldre lärare

"Skolor gör sig av med äldre lärare" lyder en rubrik i dagens Upsala Nya Tidning. Detta stämmer inte, säger företrädare för kommunen. Placering i vikariepool har inte med ålder att göra.
Och självklart är detta inte en fråga där ålder har spelat in. Det blir uppenbart när man tänker på att nyligen kunde vi läsa följande uttalande av en folkpartistisk minister: "Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi slarvar bort äldre människors kompetens och många äldre vittnar om hur de utsätts för diskriminering i vardagen."

Samma tydliga markering finns i följande utdrag ur en artikel av fyrafolkpartister för några år sedan:

"Det är uppenbart att äldre i Sverige diskrimineras eller särbehandlas negativt i olika
avseenden, inte bara i arbetslivet. Denna fördomsfulla syn på äldre drabbar många enskilda men är också skadlig för vårt samhälle genom att våra seniorers kompetens, kunskap och erfarenheter inte tas till vara. Folkpartiet föreslår därför inför sitt landsmöte att regering och riksdag lagstiftar om ett generellt förbud mot diskriminering av äldre också utanför
arbetslivet. Det skriver Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni samt FP-riksdagsledamöterna Tobias Krantz och Barbro Westerholm."

Mot den här bakgrunden måste det vara otänkbart att poolplaceringar av lärare har att göra med ålder.
Tvärtom, markeringarna av vikten av att tillvarata äldres kompetens och avståndstagande från diskriminering på grund av ålder, måste innebära att kommunen gynnar äldre lärare.
Skicka en kommentar