söndag 17 juni 2012

Två dagars pseudodebatt i landstingsfullmäktige

I morgon och på tisdag sammanträder landstingsfullmäktige i Uppsala län. Man ska, i första hand, debattera frågor, som har med landstingets ekonomi och styrningen av landstinget att göra. Behöver man två dagar för detta? Är de politiska åsiktsskillnaderna så många och så stora. Nej, absolut inte.
Men man fyller ändå två dagar, för motsättningar går ju att konstruera.
Om man utgår från dagens debattartikel i UNT kan man knappast tala om stora skillnader. Och detta i ett läge när sjukvården uppvisar köer och den politiska styrningen är, i det närmaste, obefintlig. Inget av partierna kommer att ta upp de grundläggande frågorna om vad som krävs för att tillgodose de ökande behoven av vård. Man fortsätter att hoppas att professionen fixar det och under tiden debatterar man detaljer.

I Dagens Samhälle läste jag nyligen: "Vi kräver ett stopp för landstingens ekonomiska detaljstyrning av vården! Den brister i respekt för professionellt yrkesutövande och försämrar vårdens kvalitet när enkelt mätbara parametrar premieras framför sammanhang och komplexitet. Vi är mycket positiva till mätningar av vårdens resultat, men dessa behöver ingå i ett fungerande system för förbättringar och lärande – så är inte fallet i dag! För att få en kvalitetskontroll värd namnet – att skattebetalarna får det man betalar för – bör man istället använda vetenskapligt framtagna mått på god primärvård, som innefattar övergripande förutsättningar som till exempel telefontillgänglighet, kontinuitet och fortbildning."
Tydligare kan det knappast sägas
Skicka en kommentar