fredag 22 juni 2012

Nog är det skillnad mellan affärer

"Du får tala med min chef. Vi har ett koncept här på W....." Jag framförde en åsikt om placering av viss vara. På I.. skulle man troligen ha sagt: "Jag ska framföra det"
Skicka en kommentar