tisdag 12 juni 2012

Kommunerna behöver inga skandaler

Alla kommuner behöver en skandal för att vakna anser Christer van der Kwast. Han är tidigare chef för åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption. Det är någonting i den attityden, som jag ogillar. Jag förstår vad han menar, men då får man säga det på annat sätt. Det ser ut som om det är bara en egen skandal, som kan få bort korruptionen i en kommun, kunde han ha sagt.
Ingen kommun behöver en skandal.
Nu tror jag inte att kommuner eller offentlig sektor är värre än den enskilda sektorn och jag tror inte politiker är värre än andra människor. Kanske är det så att korruption eller om vi vidgar till oegentligheter är mindre förekommande bland politiker.
Finns en enhet hos åklagarmyndigheten för fusk och felaktigt utnyttjande av resurser, som tillhör ens arbetsgivare. Kanske är inte bara politiker försiktigare än andra, kanske är chefer det också. Nej, inte vet jag, men nog behöver problemen med korruption och annat fusk kartläggas. Och, nog behöver arbetsgivare, såväl offentliga sektorns som enskilda sektorns, skaffa sig instrument för att upptäcka felaktigheter. Jag tror att få har sådana instrument.

Skicka en kommentar