måndag 11 juni 2012

Ökad koll av äldreboendena

Moderaterna vill öka kontrollen av (inte på) äldreboendena. Man tillsätter en ny myndighet. Och då tänker jag : är detta av omtanke om dom boende eller är tanken sprungen ur den kritik, som riktats mot några utförare.
Det här är kanske inget konstigt. De beslut, som rikasdag och regering fattar och, som berör och styr kommunerna ska självklart följas upp. Men det är inte självklart. Man tror att när ett beslut är fattat så har verkligheten omedelbart anpassat sig till beslutet.
Ny myndighet kommer kanske den regering, som ville minska antalet verk och myndigheter, att säga. Varför en ny? Socialstyrelsen finns ju.
 En ny myndighet kommer, enligt tidningsreferat att döma, att frestas lägga sig i vad som är kommunalt ansvar. Här är ytterligare en fråga där centrala politiker inbillar sig att staten alltid är bäst.
Bra att staten vill följa upp de beslut man fattar, men staten ska inte lägga sig i det som är det kommunala ansvaret
Skicka en kommentar