tisdag 12 juni 2012

Språkpolisens tillslag i dag

Ur dagens tidning

1. "Det räcker med ett kontrollsystem och att korruption är en levande fråga i kommunerna, vilket det inte är i dag." Vad syftar ordet "det" på?

2.  I debattartikel: "Det är okontroversiellt att axla titeln liberal, men desto viktigare att backa upp det..." Borde väl heta "...att backa upp den..."

3.  "...bemöda sig med..." Heter väl "...bemöda sig om..." eller "...bemöda sig..."

4.  "...vikten av att individers fri- och rättigheter bara får begränsas med hänsyn till..." Vad mer än begränsas? Borde väl heta "...får begränsas bara med hänsyn till..."

5.  "Man behöver också bara se till ett par sakpolitiska ställningstaganden..." Vad mer än se? Borde väl heta: "Man behöver se till bara ett par..."

6.  "...uttalanden långt ifrån inte unika." Kanske slarv att ordet "inte" kommit med.

7.  "Sugen på att testa på att spela kanotpolo..." Ordet "på" hör väl inte hemma här?

8.  "Därför är det viktigt , inte bara att eurozonen löser problemen, men också..." Kanske ska det heta: "...utan också..."

9.  "Fotgängare har också ansvar för trafiksäkra bussgator" Vad har fotgängare utöver ansvar? Man menar nog: "Fotgängare har ansvar för även trafiksäkra bussgator"
Skicka en kommentar