fredag 15 juni 2012

Små steg, men dock steg, inom landstinget

Nästa vecka samlas landstingsfullmäktige för att, bland annat, debattera och besluta om ekonomisk plan. När det gäller pengarna är ju den kankse största frågan hur sjukvårdskostnaderna ska tillåtas öka, eller med andra ord hur man ska finansiera oundvikliga kostnadsökningar och hur man ska kunna avskaffa helt oacceptabla köer. Här finns oacceptabla sprickor i välståndsfasaden.
Jag har under åtta års tid i landstingsfullmäktige kritiserat synen på politikens roll i landstinget, och inte minst i hur denna syn kommer till uttryck i budgetbesluten. Vissa små steg har dock tagits. Från att landstingsfullmäktige fördelat pengar till förvaltningar, trots att förvaltningar inte existerar för ett fullmäktige, läggs pengarna för sjukvården på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Men sen då? Ja det ser ut som om den styrelsen fortsätter att förhandla med förvaltningar trots att det finns politisk styrelse för dessa. Hur den styrelsen bara kan åse detta är obegripligt. Man har ju vad man kallar beställa-utföraorganisation. Men den finns inte i praktiken.
Så länge landstinget inte tar större steg eller fler små på en gång kommer den otydliga politiska styrningen och därmed ekonomiska obalansen kvarstå.
En illustration: På landstingets hemsida finns på öppningssidan rubriken "landsting och politik". Vad i all sin dar menar man?
Lite känns saknaden av att delta i debatten. När jag nyss anhöll om och beviljades entledigande avhände jag mig möjligheten att fortsätta att argumentera för att en politisk styrning av landstinget ska ersätta nuvarande tjänstemannastyrning liksom att politikerna måste ta ett större ansvar för patientsäkerheten.När jag emellertid tittar på mitt partis talarlista unde de två fullmäktigadagarna blir jag helt lugn
Skicka en kommentar