onsdag 13 juni 2012

Ska återanvändning uppmuntras?

Ja, vi har hört det förr, skriver ledarskribent på Upsala Nya Tidning i dag. Vad ska de små partierna i den så kallade Alliansen göra för att öka det stöd, som presenteras genom opinionsundersökningar är frågeställningen.
Svaret borde vara givet. Man ska driva de frågor, som är grunden för sin existens. Partierna finns väl för att skapa det samhälle, som beskrivs i partiernas program. Men strategidiskussionerna tenderar att handla om: "Vad ska vi nu gå ut med och som kan vara populärt?". Populism kallas detta.
Strategi måste väl handla om frågor såsom: Hur förklarar vi våra ståndpunkter, hur paketerar vi, o.s.v.
Opinionsbildning kallas detta.
Men tänk om detta inte ger annat än låga opinionssiffror? Ja då är det så.

När Folkpartiet formulerat ett integrationspolitiskt program ska man presentera detta så bra som det går. En liten del i programmet tar upp krav på kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap. Dock har denna , som UNT:s ledarskribent så bra uttryckt det, bisak blivit huvudsak.
Det förfaller också varit avsikten. Och avsikten med den avsikten vilken är den?  Den kan ju inte vara att söka stöd från motståndare till en generös invandringspolitik. Och så är det nog inte i detta fall. Men den uppfattas uppenbarligen så. Och det är tråkigt.


Skicka en kommentar