tisdag 6 november 2012

Avsnitt 74 ur Politik på Gott och Ont

Ointresset för miljöpolitiken kan avgöra valutgången, tyckte jag kort före valet 2006 DEN PLATTFORM vi socialliberaler står stadigt på fogas samman av sådana ideologiska byggstenar som kamp för demokrati och icke-våld, solidaritet med människor med behov av stöd, här och i andra länder och en hållbar utveckling, där ekologisk hållbarhet är förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. Nu gällande miljöprogram för folkpartiet är mycket mer radikalt och offensivt än som framgår av den förda politiken. Därtill bidrar inte minst att centern och kristdemokraterna fått vår partilednings stöd för att vara bättre företrädare för natur och miljö. Det är viktigt att folkpartiets miljöprogram blir en ny regerings miljöpolitik, alldenstund inte heller övriga borgerliga partier visar engagemang eller har framtidsinriktade miljöprogram. Miljöpolitiken kan komma att bli avgörande för vilket block som sätter sig i regeringsförhandlingar i slutet av september 2006. För att blocket ska vara borgerligt krävs ett större engagemang från alla borgerliga partier. Det räcker inte med att man överlåter miljöpolitiken till partiet Centern, som sällan ställer sig på miljöns sida när andra intressen konkurrerar. Flera ledande miljöforskare hävdar att läget är mycket värre än man befarat. Innanhavets ekosystem kan ha havererat. Det har förändrats och fastnat i ett nytt tillstånd. Det kan ha gått helt i baklås i ett läge av övergödning och syrebrist. Forskarna jämför situationen med hur en stäpp oåterkalleligt förvandlas till en öken. Det fanns ingen som kunde förutse detta när dioxinlarmet kom och strömming från delar av Östersjön klassades som otjänlig människoföda av EU:s tillsynsmyndigheter. Istället valde den svenska regeringen dispens för svenskar för att få fortsätta att fiska och äta förgiftad fisk. Nu är Östersjön ett sjukt hav och konsekvenserna för fisket är ändå större. Inte bara torsken är hotad utan dess livsmiljö. Matfiskens mat är borta. Östersjön är, enligt min mening, ett utmärkt och nära exempel på det stora och omedelbara behovet av en växling till en hållbar samhällsutveckling på en rad områden. Vid Oxford University har världens mest omfattande undersökning genomförts om hur klimatet kan förändras under innevarande sekel. Nästan hundratusen frivilliga i 150 länder har deltagit och gett forskarna tillgång till datakapacitet som vida överstiger kapaciteten hos världens största superdatorer. Undersökningen visar att jorden kan bli upp till 11 grader varmare av växthusgaserna. Så höga tal har ingen annan hitintills påvisat och resultatet är ytterst alarmerande, sannolikt så alarmerande att de som behöver ta till sig det i vissa fall kommer att betvivla det. Visst ska Sverige gå i täten för en utveckling som innebär avveckling av fossila bränslen, men vi måste också påverka i internationella sammanhang såsom EU och FN. EU måste bli den miljöorganisation som den var tänkt att bli. Stora steg har tagits men mer måste göras. Jag vill se samma engagemang i miljöpolitiken på EU-nivå från partiledarna som man visade i uppbackningen av USA: s vidriga anfall mot det irakiska folket.. (Slut på artikel)
Skicka en kommentar