måndag 28 september 2009

2 grader

Bland de effektivaste sätten att sprida kunskap om Sverige är satsningar inom kultur och utbildning – områden där människor möts. En rad undersökningar visar att Sveriges anseende som kulturnation är lågt. Och vi kan naturligtvis inte uppfinna ett antikt kulturarv, men vi skulle kunna trycka på vad vi har. Sveriges ställning på kulturområdet betyder mycket även för andra näringar, såsom exportindustrin. Vi är nu en del i ett Europa där många länder definierar sig genom sin kultur. Det är nästan omöjligt att tänka sig en italiensk eller fransk politiker som inte är väl orienterad i klassisk kultur och i samtida europeiskt kulturliv. Bilden av Sverige präglas för många EU-länder av bilden av vår kultur.
I fredags presenterades klimatkampanjen 2 grader. Av två centerpartistiska ministrar. Varför ingen folkpartistisk? I en tidningsledare i dag konstateras att nyckeln till framgång i klimatförhandlingar, för Kina liksom för övriga, är att minskade utsläpp inte behöver kopplas till minskad tillväxt. Men, tänker jag, finns något utrymme för tillväxt? För ökad tillväxt sker väl på bekostnad av natur och miljö. Ett problem i dag är väl att vi förbrukar jordens resurser. Vi måste övergå till ett brukande utan förbrukande. Det här borde någon annan än de två centerpartisterna ha varit med för att säga.

söndag 27 september 2009

Klimataktion och vatten

Mälardalsrådets styrelse sammanträdde. Citybanan och investeringen i denna togs upp. Slutliga avtal föreligger ännu inte mellan de parter, som ska vara med och finansiera projektet. Staten har utnyttjat medlemmars i Mälardalsrådet längtan efter lösningar på även andra infrastrukturproblem, som hittills varit ett statens ansvar.
Ett utkast till plan för Mälardalsrådet presenterades. Jag tog upp fråga om att bland andra frågor ta upp problematiken ökade våldstendenser i samhället. Jag tror att medlemmarna tillsammans kan bidra till att initiera åtgärder för spridning av en ickevåldskultur. Väckte intresse i styrelsen.
Efter styrelsens sammanträde ägde ett seminarium rum om Vatten, Vårt gemensamma vatten. Jag satt i en panel där jag framförde mina synpunkter på vilka frågor Mälardalsrådet ska ägna sig åt och vilka frågor, som nästa års mälarting ska samlas kring.

Läste i fredags ett citat. En kommunpolitiker lär ha sagt: ”Jag har aldrig varit på ett samrådsmöte där man sagt: Å, vad fint det blir, bygg här. Men vilka slutsatser av det drar kommunpolitikern?
Facebook på akuten ska upphöra. Är det bara ett disciplinproblem? Det tror inte jag. Det visar tydligt att det finns allvarliga fel i organisationen. En ganska hygglig bemanning vad avser sjuksköterskor och undersköterskor går omkring eller sitter och väntar på att en läkare ska dyka upp. Det är inte konstigt att väntan används på olika sätt, som inte gagnar patienterna. Det är fel och det är klandervärt, men ansvaret faller tillbaka på högsta ansvariga. Felaktig fördelning av resurserna borde vara en slutsats.

Bland senaste händelserna finns Kristdemokraternas tydligare profilering. KD har nu funnit sin plats. Ett tydligt högerparti. ”Oväntad hjälp åt Mona Sahlin”, tycker UNT. Jo, det är klart att det är. Men vad är det för fel med att ett parti visar färg? Fler partier borde följa KD:s exempel, inte i fråga om ideologisk positionering men i fråga om att visa färg. Bra KD, men jag håller inte med Er.
Anders Martinsson tar match mot klimatskeptiker. Bra gjort Anders. Jag gläds för att matchen är viktig, men också för att vi har rötter i samma by i Norrbotten.
onsdag 23 september 2009

Prioriteringar i sjukvården

Prioriteringar i sjukvården
Debatten om nödvändigheten av prioriteringar i sjukvården har återuppstått. Resurserna medger inte att alla behov kan tillgodoses.
Förutom det rent känslomässiga i att sjukdomar ska rangordnas tror jag det är fel debatt just nu. Jag tror att det finns risk för att all uppmärksamhet riktas mot prioriteringslistan och att debatten om hur stor del av våra samlade resurser vi ska använda för sjukvård avstannar och att ansträngningarna att finna nya och smartare metoder och rutiner upphör. Vi är åter inne på att använda en lättare väg för att slippa ta i det som borde ses som nödvändigt. Både personal i sjukvården och patienter inser att förändringspotentialen är ganska stor.

Snappat upp från riksda´n:

Klimatförändringar och rätten till en hälsosam miljö på agendan under Europarådets höstsession nästa vecka

Utmaningar orsakade av klimatförändringar och ett förslag om att ansluta rätten till en hälsosam miljö i Europakonvention. Bland annat står dessa frågor på dagordningen vid Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg den 28 september – 2 oktober. Riksdagens Europarådsdelegation deltar i sessionen.

En viktig debatt kommer att handla om utvecklingen av relationerna mellan Ryssland och Georgien. Med hänvisning till konflikten i Kaukasus kommer församlingen även att ta ställning till en motion där 72 delegater föreslår en omprövning av den ryska parlamentarikerdelegationens ackrediteringar.

En årlig debatt om OECD:s verksamhet och världsekonomin hålls traditionellt vid höstsessionen. Anna Lilliehöök (m) är rapportör. Europarådets parlamentariska församling fungerar som OECD:s parlamentariska dimension.

Val av Europarådets generalsekreterare är en central fråga på agendan. Under året har församlingen markerat sitt ogillande av ministerkommitténs sätt att förbereda valet. På grund av motsättningarna ströks valet från dagordningen i juni. Ett sådant förslag kan föras fram när höstsessionen inleds.

måndag 21 september 2009

Vinster i välfärdssektorn

En sådan ledare som den i dagens Upsala Nya Tidning borde vara onödig, men är inte det. Rubriken är ”Vad händer om företag inte får göra vinster i välfärdssektorn? I stort sett allt företagande kräver nyinvesteringar av olika slag. Sådana bekostas av verksamhetens överskott. Särskilt stora överskott tillgodogör sig företagets ägare. I offentligt driven verksamhet regleras överskott på annat sätt (skatten sänks eller överskottet täcker annat underskott). Felaktigt beräknad kostnad får alltså helt olika följder beroende på om utföraren är extern eller egen. Det är därför viktigt att avtal skrivs så att oskälig ersättning inte kan utgå. Härvid finns fortfarande stora brister.
Ett aktuellt exempel är städningen vid Akademiska sjukhuset. De brister, som har påvisats tycks ha ett samband med otydligt utformat avtal och dålig uppföljning. Vi ska utsätta offentligt bedriven verksamhet för konkurrens, men vi måste kunna skriva bra avtal med konkurrenten. Förmår vi inte det ska vi inte teckna avtal alls. Jag diskuterade den här frågan i dag vid landstingsfullmäktiges sammanträde. Landstingsstyrelsens ordförande anser inte skäl finnas för att återföra städningen landstingsregi.
Majoriteten i landstinget är tydlig i sin politik och förändringsvilja. Det kan man däremot inte säga om oppositionen. Dess företrädare har i dag en artikel publicerad. En opposition ska kritisera majoriteten, men absolut inte bara det. Några egna idéer har vi rätt att förvänta oss. Jag beklagar invånarna i Uppsala län om man får dessa partier och personer som politiska ledare efter nästa val. Maken till idéfattigdom får vi leta efter. Artikeln i dag består av nästan 4000 tecken och inte ett enda ger en antydan om vilket deras alternativ är.

söndag 20 september 2009

Opposition, allians och Isaak

Beskrivningarna av den så kallade rödgröna alliansens syn på olika politiska frågor ger obehagskänslor. Konstellationen leder i de flesta opinionsundersökningarna. Men hur ska dessa tre partier kunna leda utvecklingen med någon trovärdighet. Jag har svårt att finna en fråga i vilken man är överens. Dessutom brukar jag, när jag ser Reinfeldt träffa utländska makthavare, leka med tanken att han i stället var Sahlin. Jag ryser.


I lördags ägde en manifestation till stöd för journalisten Dawit Isaak rum på många platser. Jag minns tydligt vissa iakttagelser när jag 2001 och 2002 deltog i demonstration förbi eritreanska konsulatet och i manifestation på Sergels torg. Jag minns hur vi blev filmade från balkong vid konsulatet.
Av reportaget i UNT att döma formulerades inga krav på regeringen att öka sina ansträngningar att få Isaak fri eller om svenska toppolitikers svala intresse för att sprida en ickevåldskultur. Man måste söka nya och mer verkningsfulla metoder för att göra intryck på totalitära regimer. Den här typen av manifestationer bidrar på ett bra sätt till att göra människor i vårt eget land medvetna om att en svensk medborgare behandlas mycket illa, men hur påverkar vi regimerna.


onsdag 16 september 2009

Pinsam opposition

I dag ett utspel av oppositionen i landstinget Uppsala län. Man ger majoriteten i landstinget godkänt på bara en punkt, nämligen i fråga om telefontider. Det här tror jag är ett stort strategiskt misstag av en opposition, som vantrivs med att vara just i opposition. Nåja, det ska väl en opposition göra. Men det som utmärker den här oppositionen är att den är tunn och idéfattig. Man är mot förändringar. Använd gårdagens lösningar på morgondagens problem.
Misstaget med dagens utspel är att den dag majoriteten redovisar vilka förändringar och förbättringar, som hittills genomförts och hur man ser på de utmaningar som finns, kommer oppositionen att framstå som oseriös.

måndag 14 september 2009

Väntrum, flygplats och Miljöpartiet

Går nu igenom tre dagars Upsala Nya Tidning. Lars Rudebecks artikel om Ärnaprojektet är mycket läs- och tankvärd. Så här skriver Lars, bland annat:
”Ansökan handlar om en flygplats för civil trafik från tidig morgon till sen kväll med omkring 23000 flygrörelser per år, drygt fyra kilometer från Uppsala domkyrka, helt nära bostadsområdena Bärby hage och Tuna backar, liksom Gamla Uppsala och känsliga vattenskydds- och naturområden invid Fyrisån, samt med inflygningssträckor över tätbebyggelse i norr och väster.” Det är svårt att finna bättre sammanfattning av vad flygplatsfrågan i Uppsala handlar om.
Läser också om att väntrummen ska bli mer trivsamma. Min vision är, förutom att tiden i väntrum i sjukvården ska vara inte mer än under den tid det tar att hänga av sig ytterkläder, att alla väntrum är uterum med omgivande grönska.
UNT – ledaren i dag träffar mitt i prick om Miljöpartiets placering på en ideologisk skala (sådan finns fortfarande, om än sällan tillämpad). Miljöpartiet har närmat sig en socialliberal syn på många samhällsfrågor. Dock finns skillnader i fråga om, till exempel, kärnkraft och utrikes- och säkerhetspolitik. Men Här förstår jag inte UNT – ledaren. En socialliberal miljöpolitik innebär, bland annat, övergång till användning av förnybara bränslen. Även demokrati- och fredskamp tillhör den socialliberala profilen. Jo, jag vet, UNT jämför med Folkpartiet, jag relaterar till socialliberalismen. Det som gör mig tveksam till Miljöpartiet är att man inte ser att man råkat i så dåligt sällskap att den egna karaktären riskerar att skadas. Denna känsla infann sig tydligt när jag såg de rödgrönas företrädare uppträda tillsammans i programmet Agenda.

torsdag 10 september 2009

Externa sjukvårdsutförare

Den största nyheten lokalt Uppsala i dag är att privata vårdföretag gör jättevinster. Jag reagerar inte över att privata företag gör vinster. Men när det handlar om jättevinster måste vi politiker reagera. Vi måste fråga oss om den privata anordnaren utför det arbete, som vi tror att den gör. Tecken tyder nu på att så inte är fallet. Skillnader kan finnas i fråga om benägenheten att ta prover. Skillnader kan finnas i fråga om hänvisningar till Akuten i stället för att själv ta emot patienten. Det kan också vara så att vi ännu inte är kapabla att köpa den här sortens tjänster, att vi inte kan uttrycka våra krav i avtal. Visar det sig att det är så, städavtalet visar det, då får vi nog ta timeout med att engagera andra än landstinget, i avvaktan på att vi klarar att uttrycka kvalitetskrav i avtal. Externa avtal får absolut inte vara ett mål, utan endast ett medel att åstadkomma nytänkande. Är medlet verkningslöst ska det inte användas.
Till det här kommer den spridda missuppfattningen att landstinget stöttar privat sjukvård. Vad landstinget gör är att teckna avtal med även externa utförare. Privat är någonting helt annat än extern utförare finansierad med skattepengar.

onsdag 9 september 2009

Vi kan om vi vill

Dagen ägnats åt patientsäkerhetsfrågor, influensaproblematiken och info om akuten vid Sveriges bästa sjukhus, Akademiska sjukhuset.

Nästan varje dag får vi information om möjligheter att få all den energi vi behöver, från förnybara källor. Vinden är utnyttjad bara till en liten del, biogasframställning etableras på allt fler platser och nu hör jag på radion om hur redan utnyttjade älvar kan ge större effekt än för närvarande utan ytterligare våld på naturen. Vi kan avveckla det fossila och annat icke förnybart. Det handlar om att vilja.

Fick en förfrågan om att delta i provval inför nomineringarna till riksdagsvalet. Jag föll för de argument, som några har fört fram. ”Du var bland topp tio i fråga om aktivitet under 1998-2002.” ”Under Dina år fick vi regelbunden information om vad som hände i riksda´n.”


För några dagar sedan kom jag cyklande St.Persgatan österut. Jag stannade vid de nedfällda järnvägsbommarna. Ett tåg passerar. Bommarna går upp och jag avvaktar gult ljus.
En flicka, jag gissar i tolvårsåldern, vid min sida säger till mig: ”Duktigt att Du väntar.” Jag svarar: ”Duktigt av också Dig att vänta.” Mannen, jag antar hennes pappa, i flickans sällskap tillägger: ”Dom får lära sig det i skolan.”
Sedan sa vi ”Hej då”.
När jag cyklade vidare tänkte jag: detta borde de många fotgängarna och cyklisterna, som redan befann sig på eller passerat spåren, ha fått höra.
Tack skolan och tack Du unga flicka, som inte gör som vuxna gör.
Visst finns det hopp.

söndag 6 september 2009

Medias förmedling av nyheten bilbrand

Nej, Ni är inte utnyttjade. Men Ni utnyttjar. Detta en kort reflektion när jag läser chefredaktörens för Upsala Nya Tidning funderingar kring medias förmedling av nyheten om bilbränder. Är det blygsamhet, som gör att han klumpar ihop alla medier. Han vet naturligtvis att vissa tidningar medvetet utnyttjar elände och inte drar sig för att snedvrida. Varför inte våga ta upp den tråden? Granska det faktum att tioåringar tillåts av sina föräldrar att dra omkring nattetid och granska det faktum att en dominerande bild är att Polisen begår brott och att Polisen är det stora problemet.
”Skymmer spektakulära nyheten en sannare bild av ett skeende?” Svaret på den frågan är inte svår att finna. Jo, ibland gör den det. Vissa tidningar lever ju på just detta. Och vi tidningskonsumenter är urusla på att utöva konsumentmakt.

Fotbollsmatchen mot Ungern var god underhållning. Stor otur gjorde att det var oavgjort när ordinarie speltid var slut. Stor tur låg bakom Sveriges vinstmål. Målgörare var en viss Zlatan, en spelare, som inte gjorde stort väsen av sig i övrigt under matchen. Det var förresten länge sedan man såg honom göra en bra match i landslaget. Men han ägnas nu stor programtid i radion och beskrivs i ordalag, som för tankarna till historiska hjältar. För mig är det fascinerande hur man skapar fenomen, verkliga eller konstruerade. För mig är det fascinerande att det är hjältedåd att förhandla sig till mångmiljonlön, som idrottsman, men att det är förkastligt att arvodena till fritidspolitiker uppgår till enstaka tusenlappar.

I det regionala samarbetet inom Mälardalsrådet samlas man nu kring vattenfrågor. Två huvudfrågor dominerar:
1. Vattnets betydelse för kultur, turism, näringsliv, transporter och bebyggelse.
2. Hur Mälartinget bäst ska lyfta fram hur tillväxt och välfärd kan förenas med en minskad
klimatpåverkan

Ni, som läser det här, ge respons. Ge Din spontana synpunkt.

Funderar över vad nästa valrörelse bär med sig. Vilka medel kommer man att sky? Det jag ser nu ger onda aningar. Få bort hindren, ja om det krävs lyft bort med egen kraft, om inte orden räcker.onsdag 2 september 2009

Städning i sjukvården och KD - rop efter fler poliser

Deltog i information till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Svininfluensan och beredskapen en stor fråga. Klart är att osäkerheten är stor och att det finns brister i kunskap om influensan hos även medicinska experter.
Jag blev ännu mer övertygad om att det kanske är fel att upphandla städningen inom sjukvården beroende på att det inte i avtalen har varit möjligt att tydligt uttrycka kvalitetskraven. Till detta kommer brister i uppföljningen. Ska bli intressant att diskutera frågan med Erik Weiman på nästa fullmäktigesammanträde. Jag har just lämnat in en fråga.

Läser en debattartikel skriven av kristdemokraten Ebba Busch, Uppsala. Så besviken jag blev. En lång artikel om behovet av fler poliser i Gottsunda. Det enda Ebba Bush skriver om andra nödvändiga insatser är: ”Fler poliser löser inte problemet säger vissa. Det stämmer delvis…”. Inga ideologiska anslag om politikens roll, annat än att man måste anslå mer pengar till att anställa poliser. Jo, hon skriver visserligen att Gottsunda är på många sätt en fantastisk stadsdel och att för att den ska förbli det krävs konkreta beslut och en vilja att lägga resurser på det. Det här kan väl vem som helst säga. Men från en av de främsta företrädarna för ett politiskt parti väntar jag mig mycket mer. Vi vet att det finns krafter i samhället, som ropar efter hårdare tag mot lag- och regelbrytare, men jag hoppas att KD inte är på väg att ansluta sig.