tisdag 30 april 2013

Vilket tjat om vem man ska vara tillsammans med

I Agenda i söndags var det dags igen. Tjatet om ven man ska regera tillsammans med. Magdalena Andersson fick frågan flera gånger. Socialdemokraterna är liksom övriga sju riksdagspartier ett självständigt parti, som ska gå till val på egen hand och med profilering av den egna politiken.
Är det okunnighet hos media eller varför detta tjat?
Märkligt också att ingen politiker, som jag lyssnat på har kunnat undervisa de okunniga. Magdalena Andersson gjorde väl försök utan att lyckas särskilt bra. Inte heller hon fick sagt att det märkliga är inte att man inte bildar allians utan det märkliga och odemokratiska är alliansbildning.
Journalistfrågorna "Vad tänker du om det?" och "Hur känner du inför det?" kräver ju ingen påläsning. Det gör det inte heller att tjata om vem man ska bilda allians med. Frågorna borde väl handla om vad partiet vill och hur förändringar ska åstadkommas, men det är ju enklare att tjata om vem man ska anpassa politiken till.
Ska nu ringa en kompis och fråga hur han haft det på sin resa utomlands; Hur tänker Du kring det Du gjort?, är ju den givna frågan. Men visst riskerar jag att han undrar vad som hänt med mig.

måndag 29 april 2013

Otydligheter

Vid landstingets Produktionsstyrelses senaste sammanträde beslutade man att ge uppdrag att presentera "En plan för budget i balans". Det borde naturligtvis ha formulerats som ett uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för budget i balans. Styrelsen för verksamheterna måste ju börja fatta beslut.
Läser också att landstinget lämnat månadsrapport till Produktionsstyrelsen. Vadå landstinget? Produktionsstyrelsen är väl en del av landstinget. Rapporter till en styrelse lämnas väl av en förvaltning

Återger om ny JO

Riksdagen ska välja en ny justitieombudsman (JO) före sommaren. Konstitutionsutskottet (KU) ska förbereda riksdagens val, och har nu påbörjat det arbetet.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. De fyra justitieombudsmännen väljs av riksdagen var för sig för en period av fyra år och kan väljas om.
Den nya justitieombudsmannen ska ersätta Hans-Gunnar Axberger som slutar den 1 juli 2013.

Uppsnappat om granskning av Ungern

Utvecklingen i Ungern och EU:s yttre gränsbevakning fokus för svenska riksdagsledamöters deltagande i Europarådets parlamentariska församling

Svenska riksdagsledamöters arbete i Europarådets parlamentariska församling har resulterat i dels ett steg närmare ett granskningsförfarande av Ungern, föranlett av de reformer som genomförts sedan det förra valet 2012, och dels att en resolution och en rekommendation antogs om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna.

Europarådets parlamentariska församling (PACE) har haft en session i Strasbourg 22-26 april. En motion där oro uttrycks för utvecklingen i Ungern vad gäller demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter lämnades för två år sedan in till PACE på initiativ av den svenska delegationen. Motionen efterfrågade ett granskningsförfarande av Ungern. Under torsdagen gjordes ett genombrott i riktning mot att ett sådant granskningsförfarande inleds då granskningsutskottet, baserat på en rapport av Kerstin Lundgren (C) och ytterligare en rapportör, beslutade att rekommendera församlingen att inleda ett sådant arbete. Rekommendationen baserades på en sammanvägd bedömning av utvecklingen i Ungern. Flera av de enskilda reformer som genomförts tyder på en demokratisk kräftgång, och tillsammans utgör reformerna ett starkt hot mot demokratiska kontrollfunktioner.

Mikael Cederbratt (M), som blev utsedd som rapportör vid Europarådets parlamentariska församling i november 2011, presenterade sin rapport om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna. I den resolution som antogs baserad på Cederbratts rapport belyses de problem som Frontex har haft att efterleva europeisk standard vad gäller mänskliga rättigheter och de mekanismer som inrättats för att komma till rätta till problemen. Församlingen är överens om att Frontex måste stärka och främja respekten för mänskliga rättigheter.

lördag 27 april 2013

27 år efter katastrofen

I går var det 27år sedan den fruktansvärda katastrofen i Tjernobyl inträffade. Skadorna är inte möjliga att reparera. Det mänskliga lidandet fortsätter och går över genetiskt i kommande generationer. Låt oss minnas och ta lärdom.
Så här står det i Wikipedia
Tjernobylolyckan, eller Tjernobylkatastrofen eller Tjornobylolyckan (ukrainska: Чорнобильска катастрофа) var en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina (dåvarande Sovjetunionen). Olyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.45 (lokal tid) när reaktor fyra i utkanten av staden Pripjat förstördes genom en explosion och ett moln medradioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa.
Orsaken till olyckan var en kombination av reaktortypens konstruktion och den mänskliga faktorn. Personalen stängde av flera säkerhetssystem i strid med gällande regler för att kunna genomföra vissa test.
Till att börja med gavs ingen information om att en allvarlig olycka skett. Anställda vid Forsmark, 1100 km från Tjernobyl, upptäckte förhöjd radioaktivitet måndag morgon den 28 april.[1] Ytterligare mätningar gjordes och det kunde konstateras att radioaktiviteten inte kom från det svenska kärnkraftverket. Detta gav en första indikation om att något hade hänt i Ukraina. Även satellitbilder visade vad som hade hänt. Motsvarande upptäckt i Finland, känslig utrustning visade radioaktivt utslag på en person som kom in till sin arbetsplats, hade inte ännu getts ut, då man bedömde att det var frågan om ett mätarfel. Enligt Russia Today försökte Sovjetunionen först hemlighålla för omvärlden att olyckan hade inträffat.[2]
Det tog lång tid innan man ens på plats insåg hur allvarlig situationen var. Man antog att själva reaktorn var hel. Skalan på mätarna som fanns tillgängliga räckte inte för att visa nivån på strålningen, varför den missbedömdes. Av de som deltog i arbetet med att kyla ner reaktorn, släcka elden och stoppa de radioaktiva utsläppen de första dagarna insjuknade 134 i strålsjuka. Fram till mitten av 2005 har färre än femtio personer omkommit som direkt följd av olyckan.[3] Uppskattningarna om total dödlighet på grund av olyckan varierar mellan kring tusen och kring en miljon.[4]
I november 1986 göts hela reaktor 4 in med 250 000 ton betong i ett slags sarkofag för att hindra ytterligare spridning av radioaktivitet. Det har senare framkommit uppgifter att betongen håller på att spricka. En ny sarkofag skall byggas, bland annat med hjälp av pengar från EU. [källa behövs] Tillträde är förbjudet för allmänheten till ett område kring reaktorn med en radie på 30 km. Forskare med särskilda tillstånd tillåts vistas i området,[5] men det görs även turistutflykter.[6]

Aktuellt om förnybart


Långsam nätutbyggnad – ett hinder för förnybar energi
Försenade investeringar i nätutbyggnad och långsamma tillståndsprocesser har lett till bristande anpassning av näten till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionsverket. – Elnät både inom landet och till våra grannländer måste prioriteras högt de kommande åren för att inte bli ett hinder för utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström vd Svensk Vindenergi.
Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi
Riksrevisionsverkets rapport

Rekordlåga utsläpp av växthusgaser i Sverige
Miljöbilar, en svag konjunktur och mycket regn bidrog till rekordlåga utsläpp av växthusgaser under 2012. Anledningen till att utsläppen var så låga i fjol beror på tre faktorer. Till att börja med har svenskar har blivit bättre på att köra miljövänligt. Även den svaga konjunkturen har visat sig vara bra för miljön. När ekonomin går trögt blir produktionen hos utsläppstunga industrier mindre, varpå utsläppen minskas. Till sist har vädret varit en viktig faktor till rekordåret. Den stora mängden nederbörd ökade användningen av vattenkraft som energikälla istället för fossila bränslen.
Läs artikeln i DN

Älvrenovering kan kosta miljoner
EU:s vattendirektiv innebär att Sveriges utbyggda älvar nu står inför stora miljöåtgärder som kan kosta hundratals miljoner kronor och kraftbolagen är tveksamma att bidra till notan. Men i Västerbotten har man jobbat fram konkreta förslag som kan bidra till att drastiskt förbättra miljön kring den utbyggda Umeälven.
Läs artikeln och se inslaget på SVT Västerbottensnytt

Stockholms stad ska producera sin egen vindkraft
Stockholm ska vara ledande i utvecklingen mot mer förnybar el och bidra till att Sveriges klimatpåverkan minskar. Därför föreslår nu Miljöpartiet i en motion att 50 procent av Stockholms stads och bolagets elkonsumtion ska komma från vindkraft till år 2020. ”Egen-ägd vindkraft är en investering för framtiden - möjligheten att förena en hållbar ekologisk utveckling med ekonomisk lönsamhet är god.
Läs artikeln i Vindkraftsnyheter
Läs motionen från Miljöpartiet


Internationella nyheter

Svenska ministrar ser sprickor i EU:s klimatambition
Det finns tecken inom EU att länder vill sänka ambitionen och vänta på Kina och USA i klimatfrågan. Mot en sådan utveckling vill den svenska regeringen vara en motkraft och hävda behovet av progressiva klimatmål för perioden efter 2020. Det skriver statsråden Lena Ek och Anna-Karin Hatt i en debattartikel i Dagens Industri. EU måste ha en tydlig gemensam linje inför avgörande globala klimatförhandlingar 2015, hävdar de. Lena Ek och Anna-Karin Hatt beklagar att EU-parlamentet nyligen röstade nej till så kallade backloading, att skjuta upp utsläppsrätter till nästa handelsperiod. Men frågan är inte avgjord och Sverige kommer fortsätta att driva en sådan linje i ministerrådets diskussioner.
Läs debattartikeln i DI

IEA: Utvecklingen av ren teknik för långsam för att möta klimathotet
Det internationella energiorganet IEA varnar för att utvecklingen av ren teknik går för långsamt. Investeringarna i ren teknik ligger idag långt under den nivå som skulle krävas för att förhindra de värsta klimatscenarierna skriver IEA i en ny rapport. Medan USA i allt högre utsträckning använder sig av gas istället för kol har kollapsen av priserna för utsläppsrätter inom EU lett till ökad kolanvändning under senare år. 2011 installerade Kina en kolreaktor som genererar lika mycket energi som totalt produceras i Turkiet och landet står idag för 46 procent av världens totala kolkonsumtion.
Läs artikeln i Miljöaktuellt

Tillväxten inom vindkraft förväntas mattas av under 2013
Under förra året var USA och Europa motorn i fortsatt stark positiv utveckling för vindkraftsindustrin. Globalt tillfördes 44,8 GW ny kapacitet från vindkraft under 2012. Det framgår av Global Wind Energy Councils årliga marknadssammanställning. 2013 förväntas tillväxten mattas av, följt av en återhämtning under 2014 och framåt. Avmattningen kommer enligt prognosen att ske på de tre marknader som dominerat de senaste åren; Kina, USA och Europa. På de två senare beror avmattningen på politisk osäkerhet som undergräver investerarnas förtroende. I Kina väntas 2013 bli ett år av konsolidering efter några år av massiva investeringar inom vindenergi.
Läs artikeln i The Guardian

Sol- och vindkraft slog rekord i Tyskland
Tyskland gör en enorm satsning för att klara kärnkraftsavvecklingen. Vid middagstid i torsdags producerades elström från sol- och vindkraft motsvarande 26 kärnreaktorer. Men energiproduktionen från förnybara energikällor svänger mycket beroende på rådande väderförhållanden.
Läs artikeln och se inslaget på SVT Nyheter

Mer politisk styrning av Tysklands elmarknad
Tysklands energiomställning med målet att kärnkraften ska vara borta till 2022 går med en rasande fart. Följden blir att den konventionella kraften i allt större utsträckning måste anpassa sig efter den ökade produktionen av förnyelsebar energi och gaskraftverk tvingas nu på grund av olönsamhet stänga. Samtidigt behövs de för energisystemet. Följden har blivit ett lapptäcke av politiska korrigeringar av energisystemet, säger Håkan Feuk på E.ON i Tyskland.
Läs artikeln i Second Opinion

Världens största soldrivna fartyg
MS Tûranor PlanetSolar är den första båten i världen som seglat jorden runt på solkraft. Nu ska katamaranen färdas på Golfströmmen hela vägen från Florida till Norge.
Läs artikeln i Aftonbladet

KD emot förnybart?

Detta är intressant. Nog spretar Alliansens energipolitik en aning
"Fem kristdemokrater går till angrepp mot förnybara energikällor med sällsynt ogenomtänkta argument (Brännpunkt 19/4). Nästan 40 procent av elproduktionen kommer från kärnreaktorer som – oavsett om man tycker att kärnkraft är bra eller inte – kommer att tas ur drift inom tio till tjugo år. De är helt enkelt för gamla för att hålla vid liv…. Oavsett vilket man väljer så kommer det att behövas stora investeringar och subventioner. Det ekonomiskt intressanta är vad som kostar mest över tid; vilka energikällor som ger den billigaste elen och hur hållbart systemet blir. Det skriver Lise Nordin (MP) i en replik".


tisdag 23 april 2013

Primitiv reaktion i media

Inte har vi kommit långt. Ett par ryska flygplan genomför övning några mil utanför Sverige. Sverige undviker att demonstrera makt. Man skickar inte upp några plan.
Nu förfärar sig ledarskribenterna över flathet och bevis på dålig försvarsberedskap. Maktdemonstration ska mötas av maktdemonstration är innebörden av de flesta kommentarerna. Så här primitiva är vi fortfarande. Nu måste vi gå med i NATO lyder ropen.
Är det inte i stället så att argumenten för att inte ingå i försvarsallianser har stärkts? Syftet med sådana är att träna i användning av våld. Är bästa försvaret att inte ingå i någon allians?
Vad man borde göra med anledning av en sådan händelse, som den med ryska plan, som övar i närheten av Sverige, är att ta kontakt med högsta ledningen i Ryssland och föra en dialog utifrån händelsen. Naivt, säger nog de flesta, som läser detta. Naivt, säger jag om den nu pågående debatten. Dock menar jag att historien lärt oss att våld föder våld

måndag 22 april 2013

För över allt kommunalt ansvar till staten??? Eh...

Många gånger har jag känt mig nöjd med att bo nära ett universitetssjukhus. Nära och kvalificerad vård. Men inte alla har det så. Är det rimligt med de enorma skillnaderna i kvaliteten i dessa avseenden? Nej det kan det inte vara. Lägg all sjukvård på staten, då blir vi rättvist behandlade.

Nästan dagligen får vi exempel på stora skillnader i omhändertagandet av våra äldre. Skillnader, som ibland är geografiska. Ska det bero på var mina föräldrar bor om dom ska få bra omsorg? Nej absolut inte. För över ansvaret för äldrevården och omsorgen till staten

Jag såg nyligen nyhetsinslag från några förskolor där barngrupperna är stora och personaltätheten låg. Det bror på var man bor om barnen i förskolan ska få delta i pedagogiska aktiviteter. Låt staten ta hand om förskolorna, så löser det sig.

men vänta nu. Staten stiftar ju lagar och beslutar om förordningar och riktlinjer. Trots det finns enorma skillnader. Tänk om det är staten, som inte klarar sina åtaganden, nämligen att se till att lagar och regler efterlevs. Och om det är så, hur ska den då klara att driva verksamheter? Nej för guds skull, för inte över till staten. Några av oss minns hur dåligt man skötte viss verksamhet, som nu är kommunalt ansvar

Förnybart växer

Mycket pågår i fråga om utvecklandet av den förnybara energin. I flera länder är beslutsamheten om att fossila bränslen ska bort. Men omställningen kräver politisk vilja.
Svensk energipolitik innebär både och, det vill säga, behåll kärnkraft och satsa på förnybart. Den helhjärtade satsningen uteblir och risken är att när ingen har råd att bygga kärnkraftverk har vi halkat efter i både forskningen om och byggandet av förnybar energi

Sydkorea sätter upp ambitiösa mål för att utöka den förnybara energin. Målet är att till 2030 installera 23 gigawatt vindkraft motsvarande ungefär 10 procent av elbehovet.

Ett vindkraftverk helt utan rörliga delar håller på att utvecklas av forskare vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna. Det rapporterar tidningen Ny Teknik.

Kanadensiska forskare har utvecklat en banbrytande ny teknik som kan bli användbar för att lagra överflödsenergi från exempelvis sol- och vindkraftverk, enligt en rapport i tidskriften Science. Energin lagras genom storskalig elektrolys med vatten, men i stället för att använda dyra katalysatorer gjorda av ädelmetaller lyckades forskarna ta fram betydligt billigare metaller och metalloxider som gav samma resultat."

Psykiatrins Hus

I en debattartikel i dag beskrivs det nya Psykiatrins Hus som en total katastrof. Hur kan det bli så att en läkare, sedan huset tagits i bruk, beskriver det som, i stort sett, oanvändbart? Lyssnade ingen på honom på planeringsstadiet? Fick han inte möjlighet att tycka? Hur kommer det sig att läkare har så olika syn på en byggnad, för några läkare var väl ändå med och planerade?
Likt media riktar artikelförfattaren kritiken mot och lägger skulden på sjukhusledningen. Att kunskapen är dålig, om hur den teoretiska styrningen av landstinget är utformad, har vi vant oss med, men att artikelförfattaren, en läkare, inte vet vilka, som har att fatta de beslut, som lett fram till Psykiatrins Hus väcker min förvåning. Besluten är politiska.
Visst känner jag för vad läkaren skrivit. Huset kanske passar bättre som modern museibyggnad. Men läget. Naturens betydelse har uppenbarligen inte tagits särskilt stor hänsyn till.

söndag 21 april 2013

Politik är att välja

"Europeiska och amerikanska tillverkare av solceller har beklagat sig över orättvisa subventioner till kinesiska tillverkare, vilket lett till farhågor för ett handelskrig mellan Kina och EU samt USA. EU kan tänkas följa USA och införa avgifter för import av kinesiska solceller för att gynna hemmamarknaden. Något som splittrar industrin i Europa. I ett brev som undertecknats av drygt 1 000 europeiska företag inom solcellssektorn uppmanas nu EU-kommissionen att inte införa sanktioner mot kinesiska solceller, eftersom det allvarligt skulle påverka industrin. Det skriver Miljörapporten."
Hur ska vi undvika katastrofen om vi inte kan undvika att fastna i kortsiktiga ekonomiska ordgräl och i taktiserande. Många forskare anser att det är bråttom. Men går katastrofen att undvika så länge vi kräver ekonomisk tillväxt på naturens bekostnad?

Landstingspolitiker med krökta ryggar

Nu får jag se ett tydligt alternativ till nuvarande politiska styrning av landstinget, tänkte jag när jag såg rubriken på dagens debattartikel. Men nej. En lång artikel med många klyschor. Inte heller Socialdemokraterna har klart för sig vilken styrmodell man har. Man skriver om förvaltningar, som visar underskott. Man har inte förstått att en politisk beställare måste ha en politisk utförare.
Beskrivningen av problemen finns kanske inte mycket att invända mot, men hur vill S lösa problemen? De svar vi får är patientkontrakt, krav på insyn och öppenhet, god tillgänglighet och ett gott bemötande, bättre uppföljning och stärka patienternas möjligheterna att styra när behandling ska ske. Vad åstadkoms med ett patientkontrakt? Betyder inte alla dessa ord att det är fullt möjligt att undvika de problem, som finns.. Inför man kontrakt är helt plötsligt hindren för snabb behandling borta. Vilken oförskämdhet mot personalen.
När ska våra landstingspolitiker börja styra och börja diskutera de problem som finns, liksom lösningar på problemen. Dagens debattartikel tyder inte på att byte av politisk ledning i landstinget innebär förbättringar

lördag 20 april 2013

Finns anledning att ändra på rutiner vid Ackis

Upplevde i går något jag funderat över sedan dess. Ringde Akademiska sjukhuset för att efterhöra om kallelse var på gång för min behandling. Det var först okänt att jag skulle kallas. Därefter informerades jag, på ett trevligt sätt, om att den person, som sköter att kalla var borta från jobbet och så kommer att vara hela nästa vecka.
Är det bra att endast en person har denna uppgift. Jo, blev svaret.
Är det inte dags för styrelsen för Akademiska sjukhuset att skaffa sig kunskap om de rutiner, som tillämpas. Kanske finns anledning att ändra på ett och annat. Nu duger det inte längre att styrelsen hänvisar problem till professionen.

Nog finns skäl att motverka förändringar i vårt språk

Vad spelar det för roll? Språket har alltid förändrats och kommer att förändras. Förändringar är positiva. Men finns det tendenser till förändringar vilka man borde motarbeta? Därom råder delade meningar.
Vi skiljer inte längre mellan var och vart. En försämring tycker jag. Få tycks känna till skillnaden mellan "varken...eller" och "vare sig...eller". Jag tycker rätt användning ger kvalitet i språket. För att inte tala om ordföljd. Jag dyker ner i en liten artikel på ledarsidan i dagens tidning.
"På ett helt år får gränsvärdet bara överskridas 35 dagar." Visst kan sådan ordföljd skapa missförstånd. Här står att gränsvärdet får bara överskridas när man menar bara 35 dagar.
I nästa mening står "När det gäller kväveoxid har de tillåtna dygnsgränserna överskridits nästan varje år sedan 2002." Om man varit konsekvent skulle man skrivit "...nästan överskridits".
Rena skrivfel är förlåtliga. "...som skulle kunna komma av till exempel dubbdäcksförbundet", men skulle upptäckas om man hade korrekturläsare.
"Den enkla sanningen är att det bara finns ett sätt..." Jag tror inte att man menar att det bara finns utan att det finns bara ett sätt.
De fyra politiker, som skrivit dagens debattartikel har meningen "..dels berott på brister redan från grundskolan, men också på att elever...". Om gymnasieskolan hade lyckats fullt ut skulle det stå "...har berott på dels brister redan från grundskolan dels att elever..." eller "..."...har berott dels på brister redan från grundskolan dels på att elever...".
En annan språkfråga är svordomarnas betydelse. En del anser att dessa berikar vårt språk. Härvidlag är jag konservativ. I nästan alla TV - program är svordomarna dominerande i språket. För mig är intrycket av detta språk slarv, nonchalans och ordfattigdom.

fredag 19 april 2013

Dagens debattartikel

Dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning har rubriken "De privata utförarna måste bli fler".  Skribenterna konstaterar, bland annat, att medborgarna vill ha valfrihet. Det finns ingen anledning att tvivla på detta. Samtidigt tycks gälla att medborgarna är negativa till vinster i välfärden.
Hittills har politikerna misslyckats med att förklara skillnaden mellan privat utförande av välfärdstjänster och externa utförare utan tillåter missuppfattningar snedvrida debatt och synen på att andra än kommuner och landsting utför välfärdstjänster.
Ett annat misslyckande handlar om att offentliga sektorn ännu inte förmår teckna avtal, som omöjliggör uttag av onormala vinster.
Debattartikeln berör inte dessa misslyckanden. Tyvärr

Positiva miljösignaler

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten

Striktare regler för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön kan innebära stora kostnader och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Det anser ett enigt trafikutskott. Det är viktigt att EU:s nya krav införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja nya bränslen som flytande naturgas och metoder för avgasrening. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta.

EU-kommissionen har tidigare lämnat ett förslag om striktare regler för fartygens utsläpp av svaveloxider. Bränsle som används i Nordsjöområdet med Engelska kanalen samt i Östersjöområdet ska från och med 2015 få ha en svavelhalt på högst 1,0 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent. I ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. Trafikutskottet välkomnar de striktare reglerna och konstaterar att de är viktiga för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Men utskottet konstaterar att olika regler i olika delar av EU och världen inte bidrar till en jämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri.
Viktigt att främja nya bränslen och avgasrening

Utskottet är positivt till de initiativ som regeringen har tagit för att stödja rederier, hamnar och de företag som utnyttjar sjötransport i samband med att de nya reglerna införs. Det är också positivt att regeringen tänker låta utreda konsekvenserna av de nya svavelreglerna. Men utskottet anser inte att det här är tillräckligt. Därför föreslår man att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att de nya kraven införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja nya bränslen som flytande gas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening för fartyg. Utskottets förslag bygger på en S-motion från allmänna motionstiden 2012.

Kritik mot miljöbudgeten

Satsningen på ytterligare drift och underhåll av järnvägen 2013 är det enda bra Jens Holm ser i regeringens vårbudget. 
"– Jag hade inga stora förväntningar på vårbudgeten, men bristen på miljöpolitiska satsningar blev ändå en stor besvikelse.
Två år i rad har Naturvårdsverket gjort bedömningen att endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020. Det är miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat som gäller allt från biologisk mångfald, utfasning av kemikalier, till att stoppa klimatförändringarna.
– De här 16 målen är ju i stort sett vad hela miljöpolitiken bygger på. Missar vi dem uppnås ingenting, säger Holm.
Även på Naturskyddsföreningen är man oroad över att miljösatsningarna lyser med sin frånvaro i budgeten.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen inte satsar på överlevnadsfrågor. Det här är en missad möjlighet när det finns behov av otroliga förändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
Han menar att hela samhället behöver byggas om för att bli bättre miljöanpassat om det ska vara hållbart på lång sikt. En sådan satsning skulle även innebära fler jobbtillfällen, enligt Axelsson.
Till exempel tycker han att de borde bygga om miljonprogrammen och bygga ut kollektivtrafiken.
– De lägger mer pengar på att skapa miljöproblem än att lösa dem. Förbifart Stockholm är ett exempel på det. De 700 miljonerna till järnvägarna är inte tillräckligt för att kompensera för skadan de gör med sina prioriteringar, säger Svante Axelsson.
Det som framförallt utmärkte Anders Borgs presentation av vårbudgeten var dystra ekonomiska framtidsprognoser. Men det borde ändå finnas utrymme för miljösatsningar, enligt Vänsterpartiets Jens Holm.
– Det här kommer som ett brev på posten efter Anders Borgs skattepolitik. De sänker skatter för bankerna och ger avdrag på hushållsnära tjänster och sen har de inte resurser till miljöområdena, säger Holm."
Jag skulle vilja att Jens och Svante tar sig an de stora frågorna om vårt ohållbara ekonomiska system. Antalet opinionsbildare är för litet.

Från riksda´n 18 april

Genom att uppsnappa riksdagsbeslut bidrar jag till ökad kunskap. Känns angeläget i en tid när media ger en ensidig bild
Riksdagen vill lagstifta om hjärtstartare
Regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta. Riksdagen konstaterar att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare. De borde därför vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om samhällets räddningstjänst.
 

Regeringen bör utreda hur hemvärnet kan användas bättre vid större samhällskriser (FöU10)
Riksdagen anser att hemvärnet bör ha en centralare roll vid större samhällskriser, som naturkatastrofer och större olyckor, än det har i dag. Frågan är dock hur det kan uppnås och vilka konsekvenser det kan få för bland annat organisationens kärnverksamhet och rekrytering. Riksdagen uppmanar därför regeringen i ett tillkännagivande att klargöra förutsättningarna för att utvidga hemvärnets och de nationella skyddsstyrkornas tjänstgöringsskyldighet. De internationella skyddsstyrkorna är hemvärnets insatsförband. Tillkännagivandet grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Tjänstgöringen är frivillig och grundar sig på avtal med Försvarsmakten.

Ministrarna bör få en dag längre på sig att besvara ledamöternas skriftliga frågor

Konstitutionsutskottet har låtit utvärdera de så kallade frågeinstituten, det vill säga de skriftliga och muntliga frågor och de interpellationer som riksdagsledamöterna kan ställa till ministrarna. Riksdagen anser bland annat att den tid ministrarna har på sig för att besvara skriftliga frågor bör förlängas med en dag för att ministrarna ska få bättre förutsättningar att ge så innehållsrika svar som möjligt. På förslag av KU gjorde riksdagen ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att styrelsen ska vidta de åtgärder som behövs för att gå vidare med frågan.
I utredningen studeras frågornas och interpellationernas innehåll, hur de används av ledamöterna, hur ministrarna besvarar dem och Regeringskansliets beredning av ministrarnas svar. KU tar i sitt betänkande ställning till utredarens bedömningar och förslag.
 


Riksdagen vill uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott
Riksdagen vill vid lämplig tidpunkt och i lämplig form uppmärksamma att det har gått hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Den liberale statsministern Nils Edén lämnade 1918 ett förslag till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Riksdagen fattade beslut 1919. Två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i vilket både män och kvinnor deltog.
En kommitté bör tillsättas som tar ansvar för förberedelser och genomförande av jubileet. Det är önskvärt att alla riksdagspartier deltar i arbetet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om allmänna helgdagar.

Politik på Gott och Ont


Debattbok
 
Politik på Gott och Ont.                                          
Av Harald Nordlund
 
Harald Nordlund härstammar från Pålänge i Norrbotten. Under nio års tid var han kommunalråd i Uppsala, under fem och ett halvt år riksdagsledamot och är nu landstingspolitiker.
 
Han redovisar i artiklar, insändare och anföranden sin syn på vad han anser vara en borgerlig vänsters viktigaste uppgifter och uttrycker oro över att ideologi i allt högre grad får vika för karriärambitioner och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Ur sammanställningen tonar bilden av en starkt engagerad politiker, som efter nästan fyrtio års aktivt politiskt arbete känner frustration inför svårigheter att åstadkomma förändringar. Möjligheterna finns emellertid i kommande politiska utmaningar
 

 

 

 

 

 

torsdag 18 april 2013

Fartygens utsläppHär en viktig fråga, som jag snappat upp från riksda´n

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten

Striktare regler för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön kan innebära stora kostnader och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Det anser ett enigt trafikutskott. Det är viktigt att EU:s nya krav införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja nya bränslen som flytande naturgas och metoder för avgasrening. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta.
EU-kommissionen har tidigare lämnat ett förslag om striktare regler för fartygens utsläpp av svaveloxider. Bränsle som används i Nordsjöområdet med Engelska kanalen samt i Östersjöområdet ska från och med 2015 få ha en svavelhalt på högst 1,0 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent. I ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. Trafikutskottet välkomnar de striktare reglerna och konstaterar att de är viktiga för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Men utskottet konstaterar att olika regler i olika delar av EU och världen inte bidrar till en jämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri.

 

Inte hållbart ekonomiskt system

Vårt ekonomiska system synes vara det bästa man just nu känner till....kortsiktigt sett. Men det är allt fler, som menar att vårt system är inte långsiktigt hållbart. Tillväxttanken, som dominerar, är genomförbar genom att man tär på jordens resurser. Var och en förstår att detta inte är en hållbar strategi.

"Under eftermiddagen och kvällen har det varit direktsändning från Federal Reserve Bank of Philadelphia. Hela konferensen handlade om att våra pengar inte är tillgångar utan skulder till de privata bankerna och därför kräver nya skuldsättningar nästa år för betalning av räntan.
Alla jag hörde var i princip helt eniga om att detta ohållbara system nu är på väg mot kollaps. (Det var några kortare sändningsavbrott.)"

Rösta vid Din dator

e-röstning i nästa val? Det finns idéer om att valet 2018 ska bli ett e-val, vi ska sitta vid datorn och avge vår röst.
Upsala Nya Tidning anför i dag starka argument mot ett sådant system. I valbåset är jag ensam, bakom datorn och min rygg kan många stå. Visst är det jag själv då, som ska bestämma om någon försöker påverka mig, men detta ställer krav, som inte alla kan leva upp till.
Det är svårt att se hur valhemlighet ska kunna gälla vid e-röstning. Men visst, man kan ju låta varje röstande försäkra att röstningen skett under överinseende av en utbildad valfunktionär. Jag hinner ju, som övervakare, besöka åtminstone tio röstande på en dag. Valdagen behöver ju inte vara endast en utan, till exempel, tre. Jag kan alltså ha ansvaret för att trettio personers röstning sker på ett korrekt sätt.
Jaha tänkte Ni så? Att detta blir omöjligt att organisera så att det blir minst lika "hemligt" som röstning bakom en skärm? Ja, Ni tänker så. Men i teorin ser det väl bra ut?

Anders Wijkmans budskap

I går kväll lyssnade jag på Anders Wijkman. Inbjudare var Fredens Hus.
Vad beror det på att ledande politiker inte ens kommenterar de tankar han framför. Tankarna är ju inte okända. Han har ju skrivit böcker. Visst är tankarna obekväma. Kräver ju ett helt nytt förhållningssätt.
"Vi måste bryta klimatförnekelsen och sluta betrakta naturen som en konstant resurs. I värsta fall håller vi på att göra hela ekosystemet bankrutt." Budskapet i boken "Global utmaning"
På även detta område saknas politiker, som tycks beredda att ta ledningen. Ett minimikrav på våra politiska ledare är att dessa ska antingen bemöta Anders Wijkmans tankar eller ta ledningen för att vända skutan.

onsdag 17 april 2013

Hur kan man fatta ett sådant beslut

I protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2 april läser jag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige godkänna underskotten för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel, kollektivtrafikförvaltningen och landstingets ledningskontor. Förutom att det är sakligt tveksamt är det formellt uppseendeväckande. Landstingsfullmäktige har inga förvaltningar. Fullmäktige ska ha relationer till endast politiska organ. Beslutet i landstingsfullmäktige borde överklagas. Vet ledamöterna egentligen vad man beslutar?

Solkraften är lönsam


"International Energy Agency – Photovoltaic Power System Program (IEA PVPS), har nyligen släppt en förhandsrapport av den stora trendrapporten om solcellsläget i världen som väntas komma efter sommaren. Preliminära uppgifter visar en i stort sett stabil solcellsmarknad under 2012, jämfört med 2011. Minst 28,4 GW solcellssystem installerades i världen förra året. Även om slutrapporten inte är helt färdig ännu, går det att se några viktiga trender redan nu: Marknaden i Europa har minskat betydligt från 22 till 16,9 GW, men är fortfarande den i särklass största med 59 procent av solcellsmarknaden."

"Solceller har nu blivit så billiga att de i flera länder i världen är lönsamma att sätta upp helt utan subventioner. Det gäller till exempel Italien, Indien, Mexiko, Kina, Spanien och delar av USA enligt nya rapporter. Nästa år beräknar Deutsche bank att även södra Tyskland når lönsam solkraft utan bidrag, sk "Grid parity".

Det går att byta energisystem

Jag får regelbundet nyheter om förnybar energi. Det här är en färsk nyhet:
"Dags att erkänna att det går att byta energisystem Det som skedde i Fukushima har gett upphov till strategiändringar. Många länder har tagit resoluta beslut att ersätta kärnkraften. Nu är det Sveriges tur att skrida till handling. Det skriver Birgitta Olsson, docent i företagsekonomi, tidigare sakkunnig i energifrågor hos den socialdemokratiska regeringen och f d utredare på fackförbundet IF Metall."  (I Sydsvenskan)

Rapporter om obalans ska följas av politiska beslut

Tyvärr ges ständigt tecken på att landstinget inte styrs av politiker. På landstingets hemsida står visserligen att landstinget är en politikerstyrd organisation.  Detta ser ut att vara i endast teorin.
Landstinget har en beställa-utföraorganisation. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är det politiska beställarorganet och Produktionsstyrelsen det politiska utförarorganet. Men i verkligheten är Produktionsstyrelsen placerad vid sidan om, ty Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar avtal direkt med förvaltningar, det vill säga Akademiska, Lasarettet i Enköping och så vidare. Och till råga på allt, denna brist på konsekvens och logik ifrågasätts inte av en enda politiker. Produktionsstyrelsen är ett organ, som tar del av rapporter, men som inte fattar de viktiga politiska besluten.
Jag tittar nu i Produktionsstyrelsens protokoll från 26 mars. Om förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter beslutades: "Produktionsstyrelsen beslutar att lägga ekonomi- och verksamhetsrapporterna till handlingarna". Läser jag rätt; lägga till handlingarna rapporter, som pekar på stora obalanser mot budget? Om det inte förelåg, vilket det borde ha gjort, förslag till beslut om åtgärder för att nå balans, skulle det självklara beslutet varit att ge uppdrag att återkomma med förslag och att sätta upp ett datum för extra sammanträde med Produktionsstyrelsen för att därvid fatta politiska beslut för budgetbalans.
Visserligen beslutades också att uppdra till produktionsdirektören att föra dialog med förvaltningarna och beställaren kring åtgärder för att nå resultatmålen. Men vad betyder nu det? Vad ska dialogen resultera i? Är det uppdrag att återkomma med förslag? Nej så står det inte. Och, vad menar man med beställaren? Är det HSS? Nej det kan det ju inte vara, för med det politiska organet HSS, beställaren,ska ju det politiska organet Produktionsstyrelsen föra dialog.
Och varför har man en produktionsdirektör? Man har ju chefer för förvaltningarna och som samlande kraft en landstingsdirektör. Nog ser jag brister i den politiska styrningen och den här paragrafen ger tyvärr tydlighet åt bristerna

Är detta ministerstyre?

Den svenska ordningen att en minister inte ska styra ett statligt verk är en bra ordning. Den bidrar till rättssäkerheten. Men, det är också viktigt att en minister har kontakt med de verk, som lyder under hans eller hennes departement. En ständig dialog är nödvändig för, bland annat, att ministern ska ha bra underlag för politiska ställningstaganden. Var går då gränsen? Den kan knappast dras med något generellt beslut, utan måste avgöras av ministrarna och från fall till fall. På vilken sida av gränsen ska nedanstående fråga placeras? Om i en dialog ministern uttryckt en uppfattning, är detta ministerstyre? Av den bakgrundsbeskrivning jag tagit del av drar jag slutsatsen att uttalandet var ett uttryck för en uppfattning men ingen anvisning. Även om jag tycker att det är viktigt att bevaka att ministerstyre inte förekommer skulle jag inte kunna tänka mig en KU-anmälan i det här fallet.
 
"Begäran om granskning av jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen
 
I Sveriges radio den 10 oktober 2012 framfördes uppgifter om att dåvarande jordbruksministern, nuvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson, i ett telefonsamtal våren 2008 bett Skogsstyrelsens dåvarande generaldirektör Göran Enander att avboka sin planerade medverkan i en konferens anordnad av Naturskyddsföreningen. Under intervjun framför Enander följande: "Dagen efter blir jag uppringd av jordbruksministern som var ganska tydlig med att det inte var så lämpligt att jag deltog i den där konferensen med Naturskyddsföreningen. Det var ju ändå en väldigt tydlig signal." Underlag finns på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5303033.
 
Konstitutionsutskottet har tidigare granskat bland annat frågan om dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten (jfr bet. 2011/12:KU20 del 1 sid. 161 ff), utvecklat rättsläget och redogjort för utskottets tidigare ställningstaganden i frågor som dessa. Jag anser att vad utskottet tidigare anfört ger stöd för påståendet att Eskil Erlandssons agerande, om det är korrekt återgivet, med fog kan ifrågasättas. Det kan inte rimligen vara förenligt med den svenska traditionen av självständiga myndigheter att en minister talar om för en generaldirektör vilka konferenser hen får medverka vid.
 
Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att konstitutionsutskottet bör granska om jordbruksministern gjort sig skyldig till ett otillåtet ministerstyre i detta fall.
 
 
Helena Leander
Riksdagsledamot (MP)"

söndag 14 april 2013

Sverige når sitt mål

"Sverige kan tillsammans med Österrike och Estland bli de enda EU-länder som når sina mål om förnybar energi till år 2020. En ny studie på uppdrag av EU-kommissionen visar att om inga nya styrmedel i frågan kommer till, så ser 24 av de 27 medlemsländerna inte ut att kunna klara sina mål. Den nya studien visar att vindkraften sannolikt endast kommer leverera hälften av de 500 terawattimmar som satts upp som mål till 2020. Samtidigt ser energiuttaget från biomassa ut att bli mindre än uppsatta mål, 86 miljoner ton oljeekvivalenter jämfört med planerade 104 miljoner ton. Solkraften däremot ser ut att klara den rådande nedgången inom förnybartområdet bättre, enligt analysen. Det skriver Miljörapporten."

lördag 13 april 2013

Framtidspartiet håller fast vid kärnkraften

Socialdemokraterna vill göra skäl för ambitionerna att vara Framtidspartiet. Men hur ser framtidspartiet på enrgifrågorna? Ett framtidsparti måste ha en tydlig uppfattning i sådana frågor. Gäller fortfarande en Löfvenlinje, som innebär fortsatt kärnkraftsproduktion och nybyggnation om någon vill bygga? Men om nuvarande situation med höga underhållskostnader och skyhöga nybyggnadskostnader håller i sig, vad är då socialdemokratisk energipolitik? Är det inte dags för Socialdemokraterna att konstatera att det är hundra procent förnybart som gäller och att kärnkraften ska fasas ut?

fredag 12 april 2013

Sverige halkar efter

"Sverige halkar efter andra länder när det gäller hur många hushåll som äger sin elproduktion, exempelvis i form av vindkraftandelar eller solceller. Regeringens kommande förslag om så kallad nettodebitering bör inte bara inkludera förnybar elproduktion i anslutning till den egna bostaden, utan också hushållens andelsägande av solceller och vindkraft. Det skulle möjliggöra även för hushåll som bor i lägenhet, att äga sin egen elproduktion och samtidigt bidra till ett förnybart och klimatsmart elsystem. Detta förslag undertecknas av Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningens Riksförbund, HSB Riksförbund, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi, Sala-Heby solelförening, vindkraftskooperativet O2 och Oberoende Elhandlare."

Nykterhetskontroller i hamnar

Försök med nykterhetskontroller i hamnar förlängs
Försöken med trafiknykterhetskontroller i hamnar förlängs till 30 juni 2016. Försöksverksamheten innebär att särskilda trafiknykterhetskontrollanter har rätt att stoppa fordon i hamnar och ta utandningsprover på förarna. Lagen om försöksverksamheten började första gången gälla i juli 2010. Skälet till förlängningen är att få mer kunskap om lagen bör bli permanent eller inte.

Riksda´n om nätsäkerhet

"EU-förslag om nät- och informationssäkerhet strider mot subsidiaritetsprincipen
EU-kommissionens förslag om hur man ska höja nät- och informationssäkerheten inom EU är alltför omfattande och strider mot subsidiaritetsprincipen. Det anser riksdagen och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.
Kommissionens förslag handlar om hur man ska förbättra säkerheten för internet och för privata nät och informationssystem som behövs för att samhället och ekonomin ska fungera. Riksdagen anser att förslaget är alltför omfattande, långtgående och kostar oproportionerligt mycket i förhållande till vilka förbättringar de kan förväntas leda till. Dessutom rör förslagen flera olika sektorer och nivåer i samhället. Riksdagen anser att varje EU-land bör få genomföra förslagen utifrån sina egna förutsättningar. Det bästa sättet att stärka nät- och informationssäkerheten i hela EU är inte tvingande lagstiftning utan samverkan mellan länderna och ett aktivt nationellt arbete, anser riksdagen."

FU om färdplan för EMU

"Granskning av EU-förslag om EMU:s framtida utveckling
Finansutskottet har granskat EU-kommissionens förslag till färdplan för hur EU:s ekonomiska och monetära union, EMU, ska vidareutvecklas och fördjupas. EU-kommissionen har en vision om att EU-ländernas ekonomiska beslut bör samordnas och godkännas på EU-nivå, att det ska utfärdas gemensamma euro-obligationer och att det ska finnas en fristående EU-budget. Det innebär att omfattande finanspolitiska befogenheter förs över till EU-nivå. Men allt går inte att genomföra med en gång, menar kommissionen, och i förslaget ingår åtgärder på kortare och längre sikt.
Utskottet anser att det är viktigt för Sverige att EMU fungerar väl eftersom utvecklingen inom euroområdet påverkar den svenska ekonomin. Utskottet konstaterar att åtgärderna i kommissionens plan endast beskrivs på ett övergripande sätt. Därför är förslagen svåra att bedöma och värdera. Utskottet konstaterar dock att kommissionens plan innebär att den ekonomiska politiken i EU centraliseras betydligt. Det är en mycket oroande utveckling, menar utskottet. Utskottet anser att EU-ländernas befogenheter inte får försvagas vad gäller budget, skatter, arbetsmarknads- och socialpolitik. En sådan utveckling skulle också riskera att öka avståndet mellan euroländerna och övriga EU-länder. Utskottet lyfter också frågan om demokratisk legitimitet, eftersom flera av kommissionens förslag skulle kräva ändringar i EU-fördragen. Det är viktigt att det blir en bred debatt och att de nationella parlamenten får en central roll i den fortsatta behandlingen, påpekar utskottet. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet."

Finansskatt?

Detta från riksda´n uppsnappade kan jag inte låta bli att citera i sin helhet"
"Riksdagen kritiserar EU-förslag om finansskatt
Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner går alltför långt. Sverige deltar inte i samarbetet, men finansinstitut i Sverige ska ändå beskattas i vissa fall. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och skickade ett motiverat yttrande till EU.
EU har tidigare sagt ja till att låta elva EU-länder inleda ett fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner. De länder som deltar i samarbetet är Belgien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien. Enligt EU-kommissionens förslag ska all finansiell handel med anknytning till de elva samarbetsländerna kunna beskattas. Det betyder att finansinstitut i Sverige ska beskattas då de handlar med en part som finns inom samarbetsområdet. Handel mellan parter inom Sverige ska också kunna beskattas om den sker med sådana finansiella instrument som har sitt ursprung inom det fördjupade samarbetet.
Riksdagen anser att den delen av förslaget som rör beskattning av aktörer i länder som inte deltar i samarbetet är problematisk. Det är enligt riksdagen oklart hur en sådan beskattning ska fungera rättsligt och praktiskt. Därför är det också svårt att bedöma vilka effekter förslaget kommer att få. Riksdagen anser att förslaget är oklart och att det går längre än vad som är nödvändigt för att nå målen."

Mälardalsrådet behövs, men förändrat

Jag hade förmånen att härom da´n delta i ett seminarium, anordnat av miljöutskottet inom Mälardalsrådet, om våg- och solkraft. Seminariet var ett uppdrag från Mälardalsrådets styrelse.

En av föreläsarna vid seminariet var Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, som diskuterade hur våg- och vindkraft i dag kopplas till tillväxt och sysselsättning. Seminariet diskuterade också vad som är på gång inom dessa områden och vad som krävs för att nå resultat. Vilken lektion vi fick. men vi fick också ta del av häftig kritik mot politiker generellt för oförmågan eller oviljan att se de möjligheter, som, förutom omställning av energisystemet, finns för svensk industri på detta område.

Vi som var där var, med två undantag, politiker i undanskymda positioner. Kritiken väcker åtminstone två frågor: Hur kan jag medverka till att man får en meningsfull dialog mellen forskarna på området och politiker? Hur måste arbetet i Mälardalsrådet förändras för att möjliggöra för de främsta företrädarna för medlemmarna att delta i föreningens arbete? Landstingsråd och kommunalråd har, i de flesta fall, arbetsbördor, som tvingar dem att välja bort den här typen av arrangemang till förmån för här och nu - frågor. Det är förståeligt, men likväl inte acceptabelt att så stora och för framtiden avgörande frågor, som vid detta seminarium, inte ledande politiker har möjlighet att ta del av.
Det finns ett värde i det samarbete som föreningen Mälardalsrådet bedriver, men nu behöver vi fundera, men inte för länge, över hur vi ska organisera samarbetet för att det ska bli ännu mera meningsfullt. Min tro är att ett första steg måste utgöras av att de frågor, som är aktuella i utskotten regelmässigt förs till styrelsen, som i sin tur tar ställning till huruvida medlemmarna ska ges en viss rekommendation om agerande i den aktuella frågan.

Kanske kunde rekommendationen till landstinget i Uppsala län, efter ovan nämnda seminarium, bli att göra investering för att utnyttja vågkraft från Fyrisån?  Mälardalsrådet har förutsättningar att bli ett mönster för regionalt samarbete, men då får vi inte fortsätta att gå i den riktning vi går, eftersom vi då kommer dit vi är på väg.

,

Uppsnappat om misshandel

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning

 

Riksdagen anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Riksdagen gav i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.
Riksdagen konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Riksdagens beslut grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.
 

torsdag 11 april 2013

Anders Wijkman på Fredens Hus 17 april

Kom till Fredens Hus 17/4, kl 18:30
”Från förnekelse till förändring - en analys av utmaningarna – och oviljan att ta den till sig – och förslag till vägar framåt”, föredrag med Anders Wijkman.

söndag 7 april 2013

Människan nog den grisigaste

Nu avslöjas vi. Och vi blir allt mer nonchalanta. På mina promenader ser jag skräp i mängder, ja i sådana mängder att man tror sig vara intill en gammal soptipp.
Vilka är nedskräparna och hur tänker dom? Har ingen vuxen när dom var barn talat om för dom att det är dåligt för naturen om man skräpar ner, att det är fult och att det kostar stora summor pengar att få skräpet upplockat. Kanske är det dags att införa böter för nedskräpning, men då måste ju Polisen bry sig och blundar den för övertäckta nummerskyltar och utebliven användning av blinkrar varför ska den då bry sig när någon kastar ifrån sig ett cigarettpaket

Tack för insändaren

I dagens Upsala Nya Tidning finns en insändare, som uppmanar Uppsala kommun att ansluta sig till Mayors for Peace. Vi uppmärksammas i dessa dagar om risken för användning av kärnvapen. Men stannar oftast vid att vi förfasar oss. Men, vi måste börja engagera oss, vi måste delta i opinionsbildning och vi måste ställa krav på våra politiker att aktivera sig för fredssträvanden.
Uppmaning till Uppsalas politiska ledning: Gå med i Mayors for Peace och se till att kalla till stor presskonferens

Media förstör demokratin

God Morgon Vätlden har nu ägnat sig åt frågan om vem socialdemokraterna vill samregera med åtminstone en halv timme. Någon sa nyss att Socialdemokraterna inte kommer att orka låta bli att ge besked före valet. Men varför inte? Om media gjorde ens ett försök att folkbilda och berätta för oss väljare att vi kommer att ha, som det ser ut i dag, nio partier, som ska bilda opinion för sina politiska program regeringsbildning sker efter valet då man ser vad väljarna har tyckt.

Att partier kräver av varandra besked i regeringsfråga får vi tyvärr leva med. Där är makten viktigare än demokratin. Men varför beter sig media som dom gör? Blir journalistiken för tråkig om man måste ägna sig åt politiska frågor. Det är roliogare att få göra löpsedlar om vem som ska vara ihop med vem.

Jag hoppas Socialdemokraterna lyckas med en folkbildning, som får oss att förstå att partierna ska visa varför man behövs. Allians före val innebär att man säger att egentligen spelar det ingen roll vilket av våra allianspartier ni röstar på.
Jag tror inte media är okunniga, men vilka är syftena med att försöka förleda oss väljare?

Välj el

"Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Telge Energi är det inte en enda av svenskarna som vill att deras el kommer från kolkraft. Ändå är det många som köper el med kolkraft utan att veta om det. Orsaken är att den el vi har i Sverige köps och säljs på en nordisk elbörs. Det betyder att elen som svenska hushåll förbrukar lika väl kan komma från Sverige som från någon av våra grannländer som producerar kolkraft. Lösningen på problemet är enkel– Välj ursprungsmärkt el. Om du inte gör det så får du omärkt el som innehåller farlig kolkraft."

Alltid när jag berättar att jag köper el som kommer från förnybara källor  och av ett företag, som inte levererar el från fossila bränslen, möts jag av höjda ögonbryn. Alltför få bryr sig.
Dock kan vi konstatera att sol-, vind- och vågkraft byggs ut kraftigt. Utvecklingen ser dock ut att styras av energiexperter och av att fulelsalternativen är för dyra. Men i liten grad av oss konsumenter. När vi i högre grad än för närvarande börjar göra val kanske vi påverkar politiken så att vi får även ekonomisk styrning

Vissa inlägg i debatten ifrågasätts inte

Debatt i SVT. Johan Rudström har i Upsala Nya Tidning kommenterat deltagandet av för någon vecka sedan Sven Wollter och nu senast Claire Wikholm. Två viktiga framtidsfrågor har gjorts till underhållning. Jag kan bara instämma.
Men vad är fel i detta? Det är klart att det blir fel när man släpper fram sådana svepande uttalanden som att gamla får dö medan kapitalet dansar på bordet. Skulle en politiker uttrycka sig så skulle avgångskravet inte låta vänta på sig.
Personerna i fråga är i någon mening auktoriteter, varför deras uttalanden inte ifrågasätts av programledaren. Wollter förde ett resonemang om tillväxten och menade att nog finns det pengar. Han utgick från fortsatt kraftig tillväxt och tyckte att tillväxten ska användas för ökad välfärd. Men kommunisten Wollter vill ju ha ett annat samhällssystem. Det är ju i det nuvarande systemet, det system, som Wollter vill ersätta med ett totalitärt system, som skapar tillväxten. Följdfrågan till Wollter är ju given, men uteblev. Här finns ett demokratiskt problem, som SVT måste ta itu med

lördag 6 april 2013

Lärarnas roll måste bli mer betydelsefull

Utbildning är ingen dans på rosor är rubriken på en mycket tänkvärd debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning av ordföranden och vice ordföranden i Liberala studenter. Man anger flumskolan och den snabba utbyggnaden som förklaringar till en försämrad kvalitet. I artikel pekas också på studenternas eget ansvar. Och inte minst lärarnas betydelse. Kvalificerade lärare och mer lärarledd undervisning måste vara delar av en bra universitetsutbildning.
Regeringens ambitioner känns riktiga. Dock lever kvar en struktur från gamla idéer om omfattande självstudier där både lärarnas status och löner nedvärderats. Visst finns det hopp, men det är bråttom

Innerstaden måste vara enkelt nåbar

Nu är det bråttom med att utforma en politik, som åter gör city i Uppsala attraktivt. Kersti Kollbergs krönika i dagens Upsala Nya Tidning beskriver behovet av en levande innerstad. Tillgängligheten är dålig, men förbättras inte genom att få fler bilar i innersta´n. Det måste bli enkelt att använda sig av kollektivtrafiken och billigare. Dock en svår nöt att knäcka.
Intressant är Kollbergs resonemang om att handlarna i innersta´n måste fundera över hur man erbjuder något som lockar och inte endast söka konkurrera med externhandeln, som erbjuder gratis parkering. City kan och ska vara ett område där man upplever tillgång till handel kombinerad med kultur, restauranger och trivsamt flanerande, något som externa centra verkligen inte erbjuder. Innerstaden är attraktiv, men den måste vara nåbar

Vinster i välfärden borde inte vara ett problem

I frågan om vinster i välfärden saknar jag en diskussion om hur krav ska uttryckas och hur dess ska följas upp. Uppenbarligen klarar man sällan uttrycka kraven och inte heller följa upp och utkräva ansvar. När man gör det torde frågan om vinster komma att handla om annat än hur man ska hantera uttag av stora vinster. Sådana blir omöjliga. De vinster, som kan tas ut blir då en följd av nya arbetssätt, men ger inte avkall på kvaliteten.
Man borde inte köpa tjänster av externa utförare så länge man inte klarar att teckna tydliga avtal och följa upp dessa
 

Friskolor borde vara en kommunal fråga

Socialdemokraterna har tagit ställning till hur friskolor ska etableras, det vil säga kommunernas roll i sammanhanget. Kommunerna har ansvaret för skolverksamheten, utom för friskolor, som är statens ansvar. Friskola har rätt att etblera sig om man uppfyller vissa krav. Det innebär att kommunerna måste anpassa sig till något, som man inte kan besluta om. Så länge kommunerna har ansvar för skolan borde man väl ha det fullt ut. Det finns en parallell inom landstingen, nämligen rätten att etablera en vårdcentral.
Kommun och landsting kan inte förhindra etablering med, till exempel, motiveringen att skolan eller vårdcentralen inte behövs.

fredag 5 april 2013

En politiker är aldrig chef

Behovet av utbildning för politiker blir alltmer tydligt. Utbildningen måste vara obligatorisk för alla, som utses till politiska uppdrag.
Behovet tycks vara störst inom landstingen. Man har där svårt att avgöra vad som är politik och vad som är verkställighet. Även synen på rollen som heltidspolitiker ger anledning till förvåning. Det finns heltidspolitiker, som benämner sig chef. Inte konstigt att problem uppstår. Den politiker, som tror sig vara chef har härigenom diskvalificerat sig själv

onsdag 3 april 2013

Löpsedel, som man avstår från

Härom dagen kunde vi läsa om hur många miljardärer vi har i Sverige. I topp ligger samma personer, som legat där i flera år. Jag är dock lite nyfiken på vilka miljardärer, som inte är företagsledare.
Den, uppenbarligen för media, heta potatisen, vilka grupper som de svenska miljonärerna utgörs av, lär vi inte heller få veta någonting om.
Hos SCB kan man ta reda på det mesta, men inte detta. Frågan borde vara en given fråga för vissa tidningars löpsedlar. "En tredjedel av svenska miljonärer är fotbollsspelare". Försäljningsrekord den dagen

måndag 1 april 2013

Vart är Du?

Programledaren Lasse Kronér han med att formulera sig felaktigt tre gånger, tror jag. Det skedde i frågeprogrammet "Smartare är en femteklassare". Ett lagom trevligt program. Så kom frågan: Vilken formulering är fel? Vart går Du? Vart är Du?
Programledaren visade ingen genans.

Media undviker viss granskning

Tidningar skapar gärna skandalbilder. Och deras påverkan är stor. Vilken bild ger man av grupper som politiker, företagsledare, idrottsstjärnor, artister o.s.v. De två förstnämnda består av en helt annan sorts människor, ganska onda, medan andra grupper är mest goda.
TV - kanalerna medverkar till denna snedvridning i hög grad. "Inbördesbeundranprogrammen" sköljer över oss. Och vi konsumerar. Varför? Vi borde ju bojkotta program som Stjärnorna på slottet,
Så mycket bättre och resten där Per Andersson och Markoolio tycks vara givna.

Det finns emellertid ett annat fenomen i mediarapporteringen, som förbryllar. Ett är granskningen av europaparlamentarikerna. Kanske borde man ifrågasätta hemligstämplingen av kostnaderna kring varje ledamot. Hur reser man och vart och varför är en fråga, som troligen skulle skapa reaktion, men som inte går att belysa.

En annan fråga är redovisning såsom "Dessa tjänar mest där Du bor". Men i sammanhanget finns en het potatis som man undviker att ta i, nämligen "Åtta av tio miljonärer är ...". Vilka yrkesgrupper består gruppen svenska miljonärer av?

Det måste finnas en orsak till att media inte vill ge den redovisningen. Men vilken är orsaken?

Snedvriden bild

Tar del av DN/IPSOS mätning av partisympatierna. Visst gör jag intressanta iakttagelser. En sådan är att Socialdemokraterna tycks vinna största sympatierna under perioder när det är som mest tyst om och från partiet.
En annan reflektion: I undersökningen redovisar man, förutom partierna var för sig, M, FP, KD och C sammanslagna. Inte konstigt då dessa partier utgör både en allians och en koalition. Men varför redovisar man S, V och MP ihopslagna. Dessa partier utgör ingen allians. Mer logiskt vore att redovisa summan av oppositionen där ju även SD ingår. Jo, jag vet att en ny regering kan inte bestå av dessa partier, men en ny regering torde inte komma att bestå av några vänsterpartister.
Denna påverkan från media på vår bild av politiken måste få ett slut.