torsdag 16 juli 2015

Heder åt de två moderaterna

Vinterns blocköverskridande sexpartiuppgörelse Decemberöverenskommelsen, DÖ, överlevde när riksdagen satte den på prov i omröstningen om vårändringsbudgeten. Regeringen vann programenligt eftersom samtliga alliansledamöter, utom två moderater, avstod från att att rösta. Beslutet betyder att regeringen Löfven för första gången kan hävda att dess politik gäller. Fram till nu har staten styrts utifrån Alliansens budget.

För många av oss framstår det här som närmast obegripligt. 139 ledamöter, som egentligen har avvikande mening låter bli att uttrycka den eller, rättare sagt, är förhindrade att uttrycka den. Märkligt. Inte är det i linje med vad de flesta lägger in i begreppet demokrati.

Jo, jag vet. Alternativet var extra val. Extra val skulle ge samma resultat som det ordinarie sas det. Därför inget extra val. Hur i all sin dar kunde man veta det? Och dessutom kunde nya vägar öppnats i regeringsbildningen. Där sätter sig sju partiledare och bestämmer att 141 ledamöter ska lägga ner sina röster. Heder åt de två moderaterna

Inga kommentarer: