lördag 20 oktober 2018

Lite mer om NATO-medlemskap

Lite mer om NATO.
Om Sverige fortsätter att stå utanför NATO avgör vi själva hur mycket vi vill satsa  på vårt försvar. Vi har under lång tid ansett att det rimliga är att ha ett marginalstyrkeförsvar, som innebär att det, med tanke på geografiska läget, inte gör det meningsfullt att anfalla Sverige. 
Som medlem i NATO kommer kravet på Sverige att höja försvarsutgifterna med 20 - 30 miljarder kronor per år.
Detta förutom andra krav på tillgängliggörande av svensk mark för NATO-trupp och kanske rent av för även kärnvapen
Valet borde vara själklart.

Inga kommentarer: