tisdag 30 augusti 2016

freds-eller militärallians?


Sverige kan och bör bidra mer till avskaffande av våld. Men gör inte svenska politiker det? Nej, den bild vi ges säger att Sverige ägnar sig mest åt att tillsammans med NATO och USA rusta för krig. 
Många har fåtts att tro att säkerhet skapas genom ett NATO-medlemskap.

Vilken väg är mest löftesrik, samarbete i en fredsallians eller medlemskap i en militärallians? Nu drygt hundra år efter det första och sjuttiofem år efter det andra världskrigets utbrott borde vi ha lärt vår dyrköpta läxa: Fredsallianser är bättre än militärallianser. Helhjärtad satsning på samarbetet inom OSSE, införande av livskunskap på schemat från årskurs ett i skolan och omfattande folkbildning för spridande av freds- och ickevåldskultur kan vara Sveriges inriktning i stället för medlemskap i en farligt kärnvapenutrustad militärallians. 

måndag 29 augusti 2016

Befogad optimism?

Bra. Signerat i dagens UNT har rubriken "Hoppet står till solenergin". Här betonas allvaret i klimatförändringarna och samtidigt andas artikeln en viss optimism. Snart finns ingen ingen väg tillbaka till de fossila utsläppen.
I USA startas ett nytt solkraftverk nästan varannan minut, läser jag. Det som gör mig lite dyster efter den läsningen är att USA kan, från och med nästa år, ha en president, som heter Donald Trump. Han har inte förstått det som nästan varje femteklassare i Sverige förstått, nämligen att vi måste fortsätta omställningen.
En artikel i UNT om energi och klimat, som inte med ett ord berör kärnkraften, utan talar om solenergin som lösningen. Har det infunnit sig en insikt om de hittills omöjliga ekvationerna, att få rimlig ekonomi i nya kärnkraftverk och att finna hållbara lösningar på avfallsproblemet.
Tack för den artikeln

lördag 27 augusti 2016

Bevare oss för sådana influenser

Debattartikeln i dagens UNT ger en skrämmande bild av tvångsäktenskap. Fadern och brodern till den Afganska flickan såg till att gifta bort henne med en man, som hon absolut inte ville ha. Giftermålet gick inte att förhindra.
Jag blir upprörd när jag läser något sådant. Flickan fick inte föra sin egen talan. Hon ville leva med en man som hon själv tagit ställning för.
Juridik, javisst. Men nog måste vårt samhälle kunna förhindra vansinnigheter av detta slag utan att bryta mot lagen. Flickan ropade på hjälp. Hon fick inte hjälp.
Vissa influenser utifrån är positiva. Bevare oss emellertid från dessa vidrigheter

Perspektiv i UNT

Under Perspektiv i dagens UNT fortsätter Bo Pellnäs att skriva om rustning för krig.  Tänk om vi kunde få se honom skriva om vilken roll Sverige kan spela för att åstadkomma avspänning och fred.
Tyvärr är han inte ensam
Alliansens partiledare gör som Bo Pellnäs. Beskriver de spänningar som finns och presenterar åtgärder, som ökar spänningarna. Hur konstruktivt är det.
I artikeln finns dock en liten varning för att förlita sig på en stormakt. En president Trump med åtkomst till kärnvapenknappen borde få många varningsklockor att ringa. Värdlandsavtalet uttrycker inget förbud att placera kärnvapen på svensk mark

För snarast över landstingsverksamheterna till kommunerna

Fjorton landstingsråd. Ingen reagerar över politikens kapitulation. Eller är det inte fråga om kapitulation. Kanske har politiken aldrig klarat sin uppgift. Nej, så kan det väl inte vara.
"Vi har tagit fram en plan" och "Vi har gett direktören i uppdrag" är vanliga politikersvar. Fjorton landstingsråd och alla tror att man åstadkommit förändringar genom att ta fram en plan. Den måste ju dock förverkligas och för detta krävs en hel del beslut. Sådana saknas emellertid. Och så länge man talar om att Akademiska ska hålla sin budget kommer eländet att fortsätta. Det är ett politiskt organ som är ansvarigt för budget. Alltid
Psykiatrin är ett krisområde. Har varit så i många år. Varför? Nja, det ska man analysera och sedan ta fram en plan
Lägg över alla landstingsverksamheter till kommunerna och låt dessa bilda samverkansområden kring, i första hand, sjukvård och kollektivtrafik

fredag 26 augusti 2016

Vad är centrum i sjukvården?

Jag har just läst en debattartikel. Förmodligen beror det på min förkylning. Jag hänger inte med. Men jag ska läsa en gång till. Vad sägs egentligen?
Så har vi detta med att politikerna i landstinget inte ser vad som är det politiska ansvaret. "Självklart ska Akademiska sjukhuset precis som alla andra förvaltningar hålla budget..." Jag skriver det för hundrade gången, minst: det är alltid ett politiskt organ, som är ansvarigt för budgeten.
Här har vi landstingets största problem. Politikerna vet inte vilken roll man har. Centrum ska utgöras av Politikerna, Professionen och Patienten. Tillsammans och var och en med sin roll.

Segregation har med boendeformen att göra

Segregation och invandrartäthet används ibland som synonymer. Jag tycker Signerat i UNT i dag sätter fingret på något väsentligt; människors ursprung får inte vara problembeskrivningen. Men, detta konstaterande får inte användas för att förminska problemet med segregation. Ty visst är segregationen ett stort samhällsproblem. Om vi inte inser det kommer andra problem att förbli olösta. Hur motarbetas segregation? UNT pekar på arbetslösheten och sociala oron. Arbetslöshet avskaffas genom att folk får jobb, vilket förutsätter att man vill jobba, något som de flesta torde vilja. Men hur avskaffas oro?
Få talar om hur boendesegregationen ska brytas. Få talar om konsekvenserna av att ett femton tusenbostadsområde har endast hyresrätter som upplåtelseform. Här ligger en av nycklarna

Fredskapare eller krigsrustare

I dagens ledare "Vår gode vän Biden" beskrivs de goda relationerna mellan Sverige och USA, oron för konsekvenserna av ryska gasledningar i Östersjön, Sveriges roll i ett krig mellan å ena sidan de baltiska staterna och å andra Ryssland, samarbetet Sverige-NATO och Donald Trumps okunskap och ointresse för NATO och säkerheten i Europa.
Satsa på samarbetet med USA och med NATO samtidigt som Faran för hela världen med Trump som president i USA konstateras. Jag har så svårt att se logiken. Nej, men Trump vinner inte, tycks man resonera. Kanske är det så. Dock är Trump bara symbolen. Symbolen för okunskap och galenskap, vilka finns flera av. Galningar kommer och går.
Jag skulle vilja se Sveriges statsminister markera Sveriges roll som fredskapare.

måndag 22 augusti 2016

Fasen, vi vann visst

Hur kan sådant här hända? En majoritet i Storbritannien har drivit igenom att landet ska lämna EU. Nja, egentligen ville man inte det, säger en del analytiker. Man ville bara uttala ett missnöje. Och, så går väljarna och ser till att man måste börja förhandla om utträde.
Nu finns tecken på att, som Signerat i dagens UNT illustrerar, ledarna har ingen aning om vad man ska göra för att genomföra beslutet. Jo, någon tycks vilja behålla en del fördelar av medlemskapet, men inte i övrigt vara med och ta gemensamt ansvar. Den strategin kommer sannolikt, och förhoppningsvis, visa sig inte genomförbar.
Rubriken Fasen, vi vann visst är talande

Krävs en Einstein för att avskaffa värnskatten?

Ledaren i dagens UNT
Om värnskattens dödskamp. Bra argument för avskaffande. Den ger inte mer till statskassan sägs här, och är skadlig för samhällsekonomin. Vad jag saknar är dock tankar kring hur syftet med värnskatten ska nås om den avskaffas. Inkomstskillnaderna ökar. Fantasilöner finns i dag inom, till exempel, en liten grupp direktörer, inom yrkena ishockeyspelar, fotbollsspelare och artister. Den ökande ojämlikheten måste stoppas samtidigt som en god samhällsekonomi måste värnas. Den ekvationen måste våra politiker lösa. Frågan är om det krävs en Einstein och en formel lika svårfångad som E=mxc2

lördag 13 augusti 2016

Solidaritet och mindre slöseri

Var finns pengarna? Vart tar pengarna vägen? (Språklektion)
Men frågorna måste ställas. Välfärden kostar och ska tillåtas göra det. I framtiden kommer allt större del av våra inkomster att behöva ianspråktas för gemensamma åtaganden. Detta under förutsättning att reaktionära krafter tar över i vårt land, likt vad som hotar USA.
Dock torde det krävas mycket utöver att öka skatteuttaget (av de som har överflöd). Nytänkande och slopande av onödiga utgifter. Finns onödiga utgifter? Ja, och sannolikt i en omfattning, som vi skulle bli skrämda av att få oss redovisade.
Kommun- och landstingspolitiker måste ägna problemet mycket större uppmärksamhet. Jag påstår att svinnet (kan ges annan benämning) i vår kommun motsvarar stora belopp. Okända kostnader och värdet av dessa ägnas alltför litet intresse. Exempel: Vilka är effekterna av olika medlemskap. Medlemsavgifter och resor och konferenser.
En socialliberal politik måste koncentrera sig på solidaritetsfrågorna, utveckling av demokratin och freds- och ickevåldsinsatser.  Internationell solidaritet i form av bistånd och generös flyktingpolitik, solidaritet med utsatta här och nu och solidaritet med kommande generationer. En borgerlig vänster kommer inte att ha råd att slösa.


tisdag 9 augusti 2016

L har svarat. Vad säger M, C o KD?

Då vet jag. Nu återstår att få besked av Nya Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Liberalerna har svarat att man håller fast vid sitt krav på svenskt medlemskap i NATO även om Donald Trump blir USA:s president.
Donald Trump har sagt att det är OK att använda sina kärnvapen. Vid ett svenskt medlemskap i NATO aktualiseras frågan om rätten för kärnvapenstaterna att i en krigssituation placera kärnvapen på svensk mark.

måndag 8 augusti 2016

Sverige+NATO+Trump inger rädsla

Den människa torde inte finnas, som tycker att det är vettigt att Sverige blir medlem i NATO om Donald Trump blir president. Troligen är det den insikten, som förklarar att ingen av de fyra NATO-vänliga partiledarna vill svara på min fråga huruvida dom håller fast vid NATO-medlemskravet om olyckan med Trump är framme. Jag tror att dom kommer att fortsätta att vägra ge svar och hoppas på att Clinton vinner presidentvalet.
Men hur kommer partierna att reagera vid en Trumpseger? Troligen funderar man nu över den frågan.
Kanske är det så att bara det faktum att frågan måste ställas är argument mot svenskt NATO-medlemskap

Återuppta kampen för avskaffande av kärnvapen

Det finns gott om kärnvapen i världen. Och, när dom nu finns, varför inte använda dom, frågar Donald Trump. Så länge kärnvapen finns kommer risken för att dom kommer till användning att vara överhängande. Bara en Trump som president i USA är ett hot mot världen och kombinationen Trump-kärnvapen finns inte ord att beskriva skräcken för.
Mot den här bakgrunden måste svenska ledande politiker ta upp kampen för ett avskaffande av kärnvapnen. Förhindrandet av att Trump blir president måste vara en fråga för de amerikanska väljarna. Dock borde våra partiledare våga markera att Sverige ska inte vara en del av en kärnvapenorganisation, som kan komma att domineras av extrema ledare såsom Trump

fredag 5 augusti 2016

Skilja åt eller blanda mer

"Om vi sansar oss en stund", lyder en rubrik i UNT i dag.
"Det är inte så farligt att kvinnor som vill får bada själva två timmar i veckan." Frånsett att det handlar om att kvinnor får bada ensamma, bada själva får man väl göra med även män närvarande, känns lösningen på ett problem tveksamt.
Vilka signaler skickar vi till barn när vi säger att problem, som rör relationer mellan människor ska lösas genom att isolera dessa från varandra. Den tydliga signalen måste väl vara att beskriva problemet och att söka lösa problemet; inte att isolera problemet. Ty varför ska man skilja på män och kvinnor endast på bad. Problemet med förekomsten av handlingar, som skapar osäkerhet mellan individer, finns på andra ställen än badhus.
Tills vi nått det samhälle där alla kan känna sig trygga måste vi stå ut med att kvinnor får bada för sig själva, skriver krönikören. Med den sortens lösningar fördröjer vi lösningen av det egentliga problemet, ty problemet är inte att kvinnor och män badar tillsammans, utan problemet är att några individer inte kan uppföra sig anständigt. Mer tillsammans, inte mindre