fredag 27 juli 2018

Tack Ulf Elfving för denna artikel

      LÄS MER: “Språkpolis potatisgris”
Det händer varje dag. Och har man väl börjat notera vissa grodor, reagerar man varje gång de hoppar upp, och man känner en tvångsmässig och stigande irritation. Försöker slå bort ilskan. Vill tänka på annat. Lyckas inte. Hjälper det kanske med KBT-terapi?
Skämt åsido: det finns förstås viktigare saker idag i världen. Men nog borde folk som talar och skriver till oss offentligt ta sig i kragen eller få hjälp med det!
Var finns språkvårdarna? Ja, förresten, det kanske kan göra detsamma, de tycker ju numera att det mesta ska vara tillåtet.
ANNONS
Men vad som helst kan inte vara det. Låt oss grotta ner oss i några irriterande fel som spridit sig som influensa på senare år. Och då handlar det inte om att sitta och räkna svordomar i TV4:s underhållningsprogram eller skratta åt särskrivningar (“fryst kyckling lever“, “rök fritt“; haha).
Här är fem exempel som gör mig relativt rosenrasande:
1. “Mellan 100 till 150 deltagare ställde upp …”
Det heter mellan – och. För inte säger man väl, än så länge, att man åker mellan Stockholm till Göteborg?
2. “Ta tillvara på … “
Hur ofta hör man inte det, eller läser? Det heter “ta vara på” eller “ta tillvara“. Inte bådadera.
3. “Antalet poliser blir fler”
Ett antal kan vara stort eller litet, öka eller minska. Det finns inget som heter “många antal” eller “fler antal“. Här skulle det alltså hetat “antalet poliser blir större“.
4. “Var” eller “vart”?Busenkelt: det handlar om plats eller riktning. “Var är du“? Men “vart går du?”. I-n-t-e “var går du?”.
5. “Orsaken beror på” eller “skälet till varför”.I skolan lärde vi oss att det heter “orsaken är” och “skälet varför” eller “skälet till att“. Det gör det väl fortfarande?
Ett annat uttryck som växt enormt (nej, min irritation slutar knappast vid en fempunktslista)  är det populära “jämfört med“. Här finns inget direkt fel som får blodet att koka – men användningen av det visar att det har blivit jättesvårt med prepositioner och konjunktioner.
Få säger i dag att något exempelvis “blivit bättre än på medeltiden“, utan man väljer det omständigare och tjatiga “bättre jämfört med medeltiden“. Liksom att det ofta sägs att någon “har fått färre röster jämfört med 2010“, när det mycket enklare kunde sägas “färre röster än 2010“.
Ska det vara så svårt med “större än“, “bättre än” eller “mer än“?
Nu får det räcka, tack för ordet, det var riktigt skönt att få gnälla lite. Är jag ensam om det? Eller finns det fler som hänger upp sig – mer än vad som kanske är nyttigt – på språkslarv i tal och skrift
?

Vänd blicken, politiker

Sverige brinner. Nja, kanske en liten överdrift, men bränderna är så omfattande och hotande att påståendet har relevans.
Dethär har forskarna varnat för, förtiotals år sedan, läser jag någonstans. Om detta stämmer dyker genast många frågor upp. Huvudfrågan är: varför har svenska och internationella politiska ledare inte ägnat sig någonting åt att diskutera hotet och hur man med politiska medel kan mildra konsekvenserna. I stället ägnar man sig åt att rusta för krig.
Nu måste svenska ledande politiker börja inse vad som behövs. Vi behöver inte mer dödande vapen, vi behöver resurser för att förbereda för fred och för att möta och förhindra katastrofer av det slag vi nu ser.

torsdag 26 juli 2018

Som äldre blir man inte tryggare av Centerartikeln "Ett tryggt åldrande"

Hemkommen efter några dagars bortovaro läser jag tidningar. Bland debattartiklarna fastnar jag särskilt vid tre centerpartisters artikel om ett tryggt åldrande. Större delen av artikelnupptas av ett resonemang om vad som är bra och viktigt för äldre personer. I detta torde de flesta instämma. Så kommer jag till slutet av artikeln där det skrivs att Centern har konkreta satsningar för attmöjliggöra för ett tryggt åldrande (Det heter inte möjliggöra för ett tryggt åldrande, utan möjliggöra ett tryggt åldrande)
Spännande. Bättre möjligheter till äldreboenden i fyra orter utanför Uppsala, hemtjänstgaranti, motverka ensamhet.
Och?
Fler äldreboenden, hur då? Hemtjänstgaranti, men hur leva upp till den? Det är som när staten stiftar en lag och tror att lagen förändrar verkligheten. (t.ex. Skollagen om jämlik skola). Motverka ensamhet. Måste skapas. Uppmuntras.
Säga vad man vill, men konkret är det inte. Och, var finns visionerna

söndag 8 juli 2018

Märkligt om Annie Lööf

"Annie Lööfs tal i Almedalen var retoriskt starkt och fick kraftfulla applåder, inte minst när hon skickligt satte en grupp brölande nazister på plats. Men det bärande temat för talet – antirasismen – präglades av samma dilemma som vi är vana vid att se mest från den politiska vänstern: Strävan att manifestera den egna moraliska överhögheten sker till priset av en splittrande och nedrivande retorik, skriver opinionsanalytikern Markus Uvell. "
I tidskriften Kvartal
Märkligt skrivet. Skulle Annie Lööf ha avstått från kraftfulla ställningstagandet för att behaga krafter, som inte tar kraftigt avstånd från rasismen? Skulle Lööf ha avstått från att visa sin avsky för totalitära uttryck  då sådana ges av 

lördag 7 juli 2018

Sverige bör vara en fredsmäklare i världen

Tänk vilken roll Sverige skulle kunna spela som fredsmäklare i världen. Det kräver främst en total alliansfrihet; något, som varit bra för Sverige under lång tidRiksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Berlin

Den 7-11 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Berlin, Tyskland. Temat för årets session är Implementering av OSSE:s åtaganden och parlamentens roll.
Den årliga sessionens möten och debatter kommer att behandla Berlindeklarationen. Deklarationen ska ge rekommendationer till regeringar, parlament och det internationella samfundet gällande säkerhet, ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. Sessionen samlar över 300 parlamentariker från 57 länder.

Riksdagens OSSE-delegation

Riksdagens delegation deltar med sex ledamöter. I anslutning till sessionen kommer den svenska delegationen att arrangera två seminarier. Margareta Cederfelt (M) leder ett seminarium söndagen den 8 juli på temat bekämpning av korruption för att bygga stabila demokratier. På tisdagen den 10 juli står Björn Söder (SD) värd för ett seminarium om digitalisering och val.
Kent Härstedt (S) kommer i egenskap av organisationens särskilda representant för Östeuropa att avlägga en rapport om Ukraina,

OSSE bildades 1991

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer

SNF granskar

Stort miljölyft under rödgrönt styre 
Nu har vi presenterat vår tredje och sista granskning av miljöpolitiken inför riksdagsvalet 2018. I rapporten "Naturen vinner mark" granskar Naturskyddsföreningen regeringens miljöpolitik inom tre övergripande områden: klimat, biologisk mångfald och miljögifter. Slutsatserna visar att regeringen har gjort en väsentlig ambitionshöjning inom miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen