söndag 29 mars 2009

Viktig debatt i Uppsala

Vi har fått en nyttig debatt i Uppsala. Om tjänstemannastyre och politikerroll. Idag har jag uttryckt några tankar kring detta i en artikel i Upsala Nya Tidning.
"Enligt min mening kan det aldrig vara meningen att en förtroendevald politiker ska ikläda sig en operativ chefsroll i offentligt finansierade verksamheter. Det skulle ge fel signaler till väljarna och skapa en klyfta mellan väljarna och de valda. Politiska beslut ska fattas av grupper av politiker. Däremot ska politiker, ägna sig åt att, innan beslut fattas, lyssna på professionen och på medborgarna och efter det att beslut fattats kommunicera besluten."
Läs hela artikeln på www.unt.se/debatt

lördag 28 mars 2009

Släck ljuset

Hur god en sak än är finns alltid ifrågasättanden. Insändarskribenter och andra kommentatorer skriker ut hur dumt påhitt Earth Hour är. Jovisst, vi ska kunna ifrågasätta. Men nog vore det bra om vi, när det gäller våra överlevnadsfrågor, samlade oss till gemensamma ansträngningar. Det som bekymrar mig, bland annat, är att Uppsala kommun hör till ifrågasättarna.
Vi har ju mycket kunskap att luta oss mot. Vi vet att energiomvandlingsprocesser medför skador på miljön. Vi vet att energianvändningen innebär negativa miljö- och strålningseffekter. Därför måste vi gå över till miljövänliga energikällor och minska energiförbrukningen.

Vanja har många med sig.
Det skulle vara snyggt om LO - chefen medgav att hon gjort misstaget att inte ta reda på vad hon varit med och beslutat om. Eller medgav att hon vetat, men ställt upp på vansinnigheterna. Några andra alternativ finns väl inte. Tyvärr är detta sjuka tillstånd något, som präglar flera beslutsförsamlingar. Jag ser det varje vecka. Jag ser det tyvärr också hos en del av våra riksdagsledamöter. Men varför är man där?

onsdag 25 mars 2009

Verles gammelskog

Ett klick för skogen är en stiftelse som samlar in pengar via Internet för att köpa upp och bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.
Nyligen har beslut fattats av Ale kommun att Verles gammelskog ska bevaras. Från organisationer, Skogsstyrelse, länsstyrelse m. fl. har redovisats de värden, som skogen representerar och som måste bevaras.

Hur bevaransvärd är skogen egentligen? Några rödlistade djurarter eller växtarter finns inte enligt uppgift? Frågar sig de borgerliga partierna i Ale kommun och reserverade sig mot beslutet. Visst är den här bristen på kunskap uppseendeväckande. Men jag oroas också över bristen på ideologisk förankring, hos, inte minst representanter för ett parti, som tidigare profilerat sig på naturvårdspolitik. Att M, KD och C intar en sådan här ståndpunkt förvånar mig emellertid inte. Ett lokalt parti och Sverigedemokraterna tyckte likadant. Säg mig vem Du umgås med...

fredag 20 mars 2009

"Sverige och EU ska aktivt främja fred, demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet i utrikespolitiken
EU behöver inget eget försvar. Sverige ska ha NATO som tryghetsskapare."
Just nu i P4: "Jag tycker inte att kommunerna ska bestämma så mycket" (Om skolan)
Gäller det även äldrepolitik, kulturpolitik och omsorgspolitik?

UNT om riskerna för Gun

Vågar Gun ut på Dragarbrunn?
är rubriken på en artikel på UNT: s ledarsida i dag. Biltrafik är i dag tillåten längs hela Dragarbrunnsgatan. Förbi det nya, och faktiskt riktigt vackra, torget mellan Klostergatan och St. Persgatan är biltrafik tillåten. Gatan är där inte markerad som gata utan som gåområde. Detta skapar trafiksäkerhetsproblem. Men den faktiskt på vissa ställen livsfarliga luften är ett minst lika starkt argument för att göraförändringar. En sådan förändring är det som UNT - artikeln rekommenderar är att göra Dragarbrunnsgatan till gågata. Det nya torget skulle kunna bli en samlingsplats med strosande och fikande människor. Det nya torget skulle kunna öka attraktionskraften i centrum. Vågar politikerna?, undrar ledarskribenten. Jag är rädd för att man inte vill.

torsdag 19 mars 2009

Svenskarna negativa till mer kärnkraft

Enbart 15 procent av svenskarna vill prioritera en investering i att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. En majoritet, 63 procent, vill hellre satsa på förnybar energi som vind, sol och bioenergi. Det visar en färsk opinionsundersökning, som genomförts av Synovate/Temo.

En stor majoritet, 63 procent, anser att förnybar energi som vindkraft, solenergi och bioenergi ska ha högst prioritet. 18 procent anser att det viktigaste är att effektivisera elanvändningen så att den totala energianvändningen kan minskas. Uppfattningen dominerar i samtliga partier.

Kärnkraften är mycket dyr, den har olösta avfallsproblem och den är farlig. Farligheten handlar om, bland annat strålningen i samband med hanteringen av bränslet, men det finns tecken på strålningspåverkan från själva verken. Något som en del utredningar visar och något som vi bör utreda kring våra egna verk. Det är inte svårt att instämma i Svenska Naturskyddsföreningens konstaterande: "Kärnkraftens tid är förbi".

söndag 15 mars 2009

En lögn är en lögn

även om den uttrycks av Expressen och/eller Aftonbladet. Den av tidningarna som på löpsedeln (för tidningen köper jag aldrig) basunerar ut att vinnaren av schlagertävlingen inte kommer att kunna framföra låten i Moskva vet naturligtvis att det inte är sant. Varför fortsätter så många att köpa denna smörja?

lördag 14 mars 2009

Olika världar

"Vi hade inte räknat med den kraften i turbulensen", sa Marcus Wallenberg i går, som kommentar till att SEB: s vd får nöja sig med sju miljoner i årsinkomst. Jag blir ilsken när jag hör och läser sån´t här. Ilsken över att bankerna är fullständigt främmande inför hur folk i allmänhet lever. Jag blir ilsken när bankerna försöker ge sken av att vilja vägleda den enskilda människan när det egentligen handlar om att sälja "bankprodukter" så lönsamt som möjligt för bankerna. Jag blir ilsken över att konkurrensen är, i stort sett, obefintlig. De hundradelar som kan skilja kan aldrig uppväga de "kompensationer, som bankerna tar ut vid byte av bank.
Nu måste vi börja reagera mot girigheten.

fredag 13 mars 2009

Klokt av UNT: s ledare

Om flygplats på Ärna handlar UNT:s ledare i dag. Rubriken "Håller Ärna - kalkylerna?" och de två avslutande meningarna ringar in en stor del av problemet. "De politiker som är positiva till planerna kan ha goda argument för dagen och för den närmaste framtiden. Har de också tänkt igenom hur de skulle ställa sig om kalkylerna spricker?" Milöproblemen kring en ny flygplats tillsammans med det stora ekonomiska risktagandet kan knappast leda till annat än ett avvisande av förslaget.

En annonsör i dagens UNT tror att vi i Sverige har borgmästare. Man kallar kommunstyrelsens ordförande borgmästare; ett dubbelfel. Skulle vi införa titeln är den närmast att jämföra med kommunfullmäktiges ordförande

Var det ett smart drag av Centern att säga ja till utbyggnad av kärnkraften men också säga nej, eller var det en taktisk dumhet? I en debattartikel beskrivs innebörden av energiöverenskommelsen. Utbyggnad blir inte möjlig. Har Björklund fått sitt genom att man har sagt ja till att företag gör satsningar och tar på sig alla kostnader och Olofsson sitt genom att det inte blir någon utbyggnad? Jo, detta är nog strategin.

torsdag 12 mars 2009

Van att tillhöra en minoritet

Nu är opinionen klart för en satsning på kärnkraft. Min eget avståndstagande har ökat i takt med opinionens ökade positiva inställning. Jag har dock en tro på att vi snart får en skeptisk inställning, i takt med att kunskapen om risker och negativa miljöpåverkan ökar. Avfallsproblemet är olöst och säkerhetsproblemen är alltför stora.
"Folk i allmänhet dom tänker förstås på sitt grovhuggna vis att det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som - en sanning. Dom förstår inte att en sak som inte ens är sannolik, den kan ju ännu mindre vara sann. Dom har inte hängt med i utvecklingen. Dom har fått lära sig av sina föräldrar att alltid tala sanning. Tala alltid sanning barn, sa nog deras föräldrar till dom. Det får inte vi säga till våra barn. Vi måste lära våra barn att alltid tala sannolikt. Så att dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mera sannolikt med tanke på att det var där det hände!" (Tage Danielsson)

tisdag 10 mars 2009

Mer flygtrafik

vill uppsalapolitikerna ha. Vi har tjugo minuters resa till Arlanda. Vi måste minska utsläppen från, bland annat, flyget. Anlägg en trafikflygplats nära Uppsala centrum. För mig finns något ologiskt i detta. För mig blir det logiska att säga nej till flygplats nära Uppsala centrum. Jag väntar med spänning på de argument, som ska få mig att ändra mig.

Roligt med bandyframgångar. Sirius skakar vilket lag som helst och Haparanda kommer tillbaka till högsta serien. Påminner mig min första match i division 2 i bandy runt 1960. Jag var målvakt i Pålänge Gif : s bandylag. Vi nådde division 2 främst tack vare att antalet lag inte räckte till en division 3 - serie. Vi mötte Haparanda i den första matchen. Förlorade med 10 - 0.

måndag 9 mars 2009

Spelar det någon rollhur vi skriver? Jag läser just nu i min ortstidning rubriken Äldre och ungas läsning. Nyfiken på hur man har kopplat ungas läsande till äldre finner jag att artikeln handlar om äldres och ungas läsande. Håll med om att det finns en skillnad." En person har frågat mig vad jag menar. Jo, jag menar att en journalist borde veta att det ska stå "äldres och ungas läsande"

För mycket fokus på miljö?

"Ett nytt utskott som skall behandla sjukvårds- och konsumentfrågor planeras i Parlamentet och bör kunna realiseras till kommande mandatperiod. Initiativet är en följd av planerade reformer
inom parlamentet för att effektivisera de interna strukturerna och bättre kunna fokusera på viktiga områden.
Förslaget välkomnas av de parlamentariker som ämnar ställa upp för omval och de anser att dessa frågor annars riskerar att hamna i skymundan av rådande fokusering på miljöfrågor."
Men hur hamnade vi här? EU tillkom ju som ett freds- och miljöprojekt och nu är man rädd för att miljfrågorna kommer att dominera över frågor som tidigare ansetts vara nationalstaternas angelägenheter. Mer vatten på skeptikernas kvarnar.

söndag 8 mars 2009

Bonus

och dubbelmoral är ord, som använts flitigt den senaste tiden. Bonus, för att stats- och finansministrarna kritiserat ledningarna för delar av näringslivet i allmänhet och Volvo i synnerhet för att vara okänsliga och giriga. Kort därefter har Kalla fakta visat att regeringen godkänner motsvarande okänslighet och girighet inom statliga företag.
Dubbelmoral utropar media. Men vad innebär dubbelmoral? Den måste väl innebära att man vill ha det på detta sätt. Jag tror inte man vill det. Men jag vill kalla regeringens hantering av frågan klantig. Inte en enda minister har hört någon klocka ringa. Om nu finans- och statsministrarna varit oförlåtligt ovetande, hur kan det komma sig att näringslivsministern inte larmat internt? Och hur kan det komma sig att en partiledare tycker det är mer angeläget att profilera sig på munhuggning med kommunalrådet Reepalu än att tänka tanken: tänk om vi har det likadant inom staten?

fredag 6 mars 2009

Politik på Gott och Ont

Det ämne jag nyss berörde är ett av ämnena i min bok "Politik på Gott och Ont". Välfärdsfrågorna dominerar emellertid.

Tänk om politiker

Partierna tappar medlemmar. Vilka är förklaringarna?
Idag är det alltför få människor som vill ägna sig åt partipolitik. Den uppfattas som tråkig och meningslös när den egentligen borde vara full av dynamik och nytänkande och attraktiv för den som vill påverka och förändra sin egen situation och andras. Så är det inte, och då måste vi politiker tänka om. Vi måste nå och engagera bra och dugliga människor i verksamheten, inte bara dem vi lyckas övertala att sätta sig i en kommunalpolitisk nämnd och utföra ett uppdrag som innebär att man oftast får cirka femtio procent av kommuninnevånarna emot sig oavsett vilket beslut man fattar. Vi måste ut ur sammanträdesrummen, ut och bygga nätverk över föråldrade skrank och gränser och då måste vi släppa det gamla synsättet. Om alla kan samlas kring alla frågor men efter eget intresse så kan det börja hända saker och ting. Kort sagt, partierna måste radikalt förändra sitt sätt att arbeta på.

torsdag 5 mars 2009

UNT börjar sakna Bush?

"Kanske man rent av kommer att sakna den mer fyrkantige George W Bush", skriver UNT på ledarplats i dag. Med besvikelse och förvåning läser jag artikeln en gång till. Kanske inte så illa som det låter, men nog andas artikeln en tro på kalla krig. Är nästa steg att vissa partiledare antyder sin saknad av krigspresidenten?
Våld på film ska visas utan användande av saxar. Nja, det kan väl inte vara statens sak att avgöra vad vi ska se eller inte se, men när producenter är, för att tjäna pengar, beredda att sprida vilken smörja som helst måste någonting hända. Våldet i filmer får oss kanske att tro att våld i verkligheten inte är så avskyvärt som det faktiskt är. Tankarna i den egna ensamheten leds till frågor om sambandet mellan filmiskt våld och verklighetens våld och filmiskt våld och organiserad brottslighet. Jo, jag vet att det finns forskning, som inte påvisar sådant samband, men jag kan i alla fall inte frigöra mig från sådana tankar. Vi måste börja reagera, men hur mobiliserar vi? Girigheten är en stark kraft, som tillåts styra även delar av filmindustrin.

onsdag 4 mars 2009

Gå i cirkel är kul
Jag leder en studiecirkel hos folkpartisterna i Enköping. Trevliga, engagerade personer, som vill diskutera, och förkovra sig i, hur man bedriver politik. Fick nu höra att det finns intresse på annat håll också. Det här är kul och kan bidra till att vi får fram politiker, som vill leva för politik och inte drivs av endast längtan av att leva av politik.

Varför är vi inte rädda?

Vissa saker, vissa förhållanden skrämmer oss. Rädslan får oss människor att vidta åtgärder för att undvika att det befarade ska inträffa. Vi minimerar ständigt riskerna i trafiken, vi varnar för svaga isar, vi vaccinerar oss, vi tecknar försäkringar m.m.
Det finns dock olyckor vi inte tycks bry oss om. Vi gläds om i den egna kommunen kan börja brytas uranmalm, trots att vi vet att den orsakar farlig strålning. Avfallet från kärnkraftsproduktion måste för alltid helt isoleras från människor, djur och växter. Vi vet att närheten till kärnkraftverk och uranhantering ökar risken för att insjukna i cancer. Vi är beredda att ta risker för katastrofer, som under överskådlig tid inte går att reparera, risker för skador, som överförs mellan generationer.

Politiker ska ställa krav på kärnkraftsindustrin. Jo, men det gör man väl? Visst, men kraven handlar mest om kortsiktig ekonomi. Säkerheten och miljön måste garanteras. De kraven är alltför otydliga. Men kärnkraftspolitikerna vet ju att de krav som bör ställas skulle medföra totalstopp. Dom är beredda att ta riskerna, vilket även en majoritet av medborgarna tycks vara. För mig obegripligt.

tisdag 3 mars 2009

Diskriminering av äldre

Läste häromda´n en artikel om diskriminering av äldre, eller rättare sagt, förbud mot sådan.
Vilket födelseår en vuxen människa har säger väldigt lite om vem hon är eller vad hon kan, behöver sägas. Men ändå behandlas äldre ofta annorlunda än andra. Att det förekommer åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är tyvärr ingen nyhet.
Vad som inte stod var att detta parti nyss placerade ner en person på listan i Ep - valet för att hon tillhör gruppen äldre. Skulle vara intressant att veta hur en lagstiftning mot negativ särbehandling av äldre även utanför arbetslivet skulle tillämpas i det fallet.

måndag 2 mars 2009

Fri från självkritik

Lyssnade nyss på en intervju med den nye socialdemokratiske partisekreteraren. Frågorna om varför socialdemokraterna rasar i opinionen och varför Mona Sahlin har så lågt förtroende hos svenska folket besvarades med att detta är naturligt i kristid. Samtidigt tror han att svenska folket inser att regeringens politik leder oss i fel riktning. Inte en tanke finns hos denne man om att någonting behöver förändras hos det egna partiet.
Själv tror jag att det stora raset handlar om personer. Med Mona Sahlin torde inte finnas möjlighet att få ett regeringsskifte till stånd. Kalla fakta i går kväll fick mig att bli övertygad om detta. Inte på grund av klantigheten med bilbesiktningen utan av det skälet att hon inte kan framstå som en tänkbar ledare för Sverige. Hon räcker inte till. Enda möjligheten för S att kunna rubba nuvarande regering är att utse ny ledare omgående. Men även det är ju en omöjlighet.
Det finns dock ett hopp för S, nämligen att något av partierna i nuvarande regeringskonstellation inte når 4 % i valet nästa år. Den sannolikheten tycks just nu vara relativt hög.

söndag 1 mars 2009

På väg från Irak

Det är bra att UNT konstaterar att USA: s invasion av Irak var "folkrättsstridig, illa planerad samt baserad på felaktiga analyser och delvis förfalskat underrättelsematerial". Jag saknar emellertid slutsatsen: "och borde aldrig ägt rum". Jag har också under dessa år som vansinnet pågått saknat tidningens kritik mot svenska politikers underlåtenhet att skarpt kritisera USA eller att rent av i uttalanden stödja angreppet. Rota i detta UNT.

"Lotto är något gynnsammare ur härdsmältesynpunkt"

"Risken för härdsmälta är större än chansen till stryktipsvinst." Det är rubriken på en debattartikel i dag. Mycket intressant och tankeväckande. Kärnkraften tillhör sålunda inte en hållbar framtid. Synd bara att katastrofen inträffar innan stryktipsvinsten kommer.

Trafiken i Uppsala

I går ägde en klimatdebatt rum mellan uppsalapolitiker. De organisationer, som anordnade debatten måste rimligen känna sig besvikna. Var finns de radikala grepp, som ska kunna förändra en livsfarlig miljö till en dräglig? Och var finns de politiker, som vill någonting? Jo, några uttalar åsikter, men ingen förmår se till helheten.