USA och Sverige ska genomföra en gemensam Arktisexpedition i sommar och ytterligare en 2017. Sverige ställer upp med isbrytaren Oden i detta nya och utvidgade polar- och klimatforskningsprojekt.
Under onsdagen signerade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i Washington ett nytt forskningsavtal med USA. Avtalet leder till positiva synergieffekter för svensk polar- och klimatforskning.
Det nya avtalet presenteras i samband med att USA tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet.
– Genom att samarbeta kommer vi få ut mer forskning för pengarna. Den svenska isbrytaren Oden kan genom att användas av flera länder göra polarexpeditioner med tätare mellanrum, fler mätningar kan utföras och forskarna kan bilda nya samarbeten. Det kommer gynna forskningen, klimaten och skapa jobb, säger Helene Hellmark Knutsson.
Svensk polarforskning och klimatforskning är världsledande. Baserat på den svenska isbrytaren Oden som utrustats med forskningslaboratorier och avancerad utrustning har svensk polarforskning gått från bra till världsledande. Genom ökat samarbete med USA kan denna forskning bidra ytterligare i arbetet för att möta klimathotet.
– Samarbete i Arktis och inom polar- och klimatforskning blir en tydlig temperaturmätare på hur nära vi samarbetar med USA och ett viktigt bidrag i arbetet för att möta vår tids stora ödesfråga, säger Helene Hellmark Knutsson."