måndag 29 juli 2019

Dagens språkpåpekande

Jag blir aningen störd när jag ser hur journalist inte vet skillnaden mellan var och vart

För övrigt anser jag att de nya ä- och öljudenförstör språket


Skattefifflet fortsätter – Sverige sticker ut


I höstas avslöjades avancerat fiffel i mångmiljardklassen i vad som kallats Europas största skattesvindel. Trots det tycks plundringen av europeiska statskassor fortsätta, visar en ny utredning – och Sverige är ett av de länder som sticker ut.
ANNONS

EkonomiTT
'Slutsatsen är rätt och slätt att vi inte åtgärdat problemet', säger Torsten Fensby, expert på skatteflykt.
“Slutsatsen är rätt och slätt att vi inte åtgärdat problemet”, säger Torsten Fensby, expert på skatteflykt.
Det har beskrivits som “kritstrecksrandig organiserad brottslighet”. Genom avancerade och systematiska bedrägerier lyckades en grupp bankmän och aktiemäklare fuska till sig tiotals miljarder i skattemedel som skulle ha gått till exempelvis skolor och sjukhus – allt med villig hjälp av flera av världens största banker, visade en granskning samordnad av tyska Correctiv i höstas. Från svensk sida deltog TT och SVT.
Nu visar en ny utredning från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), som tillsattes på uppdrag av Europaparlamentet efter publiceringen av de så kallade cum-ex-filerna, hur skattesvindeln tycks fortsätta.

“Inte åtgärdat problemet”

Relevant för de upplägg som avslöjades är omsättningen på aktiemarknaden kring utdelningsdagarna, som vanligtvis äger rum i april eller maj, då transaktionerna genomförs. Och det tillsynsmyndigheten efter analyser nu kan visa är att utlåningen av aktier då ökar signifikant i de flesta EU-länder.
I synnerhet i Belgien, Danmark – och Sverige.
Tyskland har en ny lagstiftning som föreskriver en minimitid som aktierna måste innehas före och efter utdelningstillfället, och som vi ser här har de fått ned topparna till nästan noll, säger Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt.

Men i Sverige har vi hittills ingen ny lagstiftning. Så slutsatsen är rätt och slätt att vi inte åtgärdat problemet.
Det som uppdagades i oktober i fjol gällde i första hand så kallade cum-ex-affärer. En form av bedrägeri i syfte att lura skattemyndigheter att man har rätt att få tillbaka skatt på en utdelning som egentligen aldrig betalats in.

“Moraliskt tvivelaktiga

Enligt Fensby handlar det i Sverige mestadels om aggressiv skatteplanering i form av så kallade cum-cum-upplägg, där utländska aktieägare tillfälligt lånar ut sina värdepapper till en svensk bulvan för att undvika källskatt.
Det senare är i många fall inte direkt olagligt.
“Men även i de fall nationell skattelagstiftning tillåter den här typen av upplägg kan de betraktas som moraliskt tvivelaktiga”, skriver Esma och uppmanar till ett bättre informationsutbyte mellan europeiska myndigheter.

Ökat informationsutbyte kan dock endast få en begränsad effekt så länge den svenska lagstiftningen inte stärks, kommenterar Fensby.

Australien vill stänga ute IS-återvändare


Australien står berett att förbjuda medborgare som har stridit för IS att återvända till landet.
ANNONS

AustralienTT-AFP
De nya lagarna, som diskuterades i parlamentet på tisdagen, ska gälla i upp till två år från att personerna önskar återvända. Förslaget är baserat på en liknande lagstiftning som introducerats i Storbritannien, där en domare måste avgöra om en IS-återvändare ska få komma in i landet eller inte.
Runt 230 australier tros ha rest till Syrien och Irak för att strida för IS. Omkring 80 av dem antas fortfarande befinna sig i aktiva konfliktzoner.
Tanken är att lagen ska hindra misstänkta terrorister från att återvända till landet.
Lagen utgör ett av flera kontroversiella förslag som det australiska parlamentet överväger under den första veckan av lagstiftande sammanträden sedan den konservativa regeringen omvaldes i maj. Ett annat förslag som mötts av kritik är upphävandet av den så kallad Medevac-lagen, som tillåter sjuka asylsökande i landets omdiskuterade flyktingläger på öar i Stilla havet att komma till Australien för vård.
Artikel i tidningen NU 25 juli


Tid för liberal omprövning

En ny era för Liberalerna tar, efter valet av ny ledare, nu sin början. Partiledaren har att marknadsföra partiets politik. Inriktningen för politiken läggs fast av landsmötet, ombud från hela landet.
Partiledaren påverkar emellertid i hög grad medborgarnas bild av partiet genom sitt sätt att utöva ledarskapet på och sin betoning av politiska profilfrågor. Partiledarvalet är därför viktigt för partiets framtid.
Ska partiet åter kunna framstå som Sveriges socialliberala parti måste landsmötet och den nya ledaren ompröva politiken i flera avseenden.
Att Liberalerna ska fortsätta att hävda skolans betydelse för enskilda människors och ett samhälles positiva utveckling bör vara självklart. Men när man anger förstatligande av skolan som ett viktigt medel brister logiken.
Riksdagen har, i Skollagen lagstiftat om, bland annat, att skolan ska vara jämlik. Staten har misslyckats med att få tillämpning av lagen. Att lägga även dagliga driftfrågor på den som misslyckats med sin styrande uppgift finner jag ologiskt. Stiftar man en lag måste man ha klarat ut hur den ska få efterföljd.
Ett annat exempel är sjukvården. Hälso- och sjukvårdslagen anger att sjukvården ska vara jämlik. Ingen torde säga att staten gjort succé. Det handlar lite om organisation och mer om politisk styrning. Jag menar att huvudproblemet ligger här.
Offentliga sektorn fortsätter att angripa problem med organisationsförändringar när grundproblemet är ett annat.
Och – L säger samma som flera andra partier: omorganisera i stället för att lösa styrningsproblem.
En annan fråga är försvaret och NATO-medlemskap. EU bildades för, i första hand, att stärka och säkra freden i Europa. Inför valet till Europaparlamentet nämnde kandidater och partiledare knappt fredsfrågan. Däremot talade man om upprustning och NATO-medlemskap, åtgärder, som skapar provokation och inte gynnar freden. Liberalerna talar om försvarssatsningar inom EU, men ingenting om alternativet diplomati och dialog.
Och – L säger samma som flera andra partier: mer vapen i stället för dialog och diplomati.
En tredje fråga: Jag påstår att många uppfattar, även om det inte är i sak korrekt, att Liberalernas klimatpolitik består av endast förslag till utbyggd kärnkraft.
Fler och fler har börjat förstå att ny kärnkraft och tillämpning av ny teknik ligger många år framåt i tiden och att den är så dyr att tillskapa att det är tveksamt om den är realistisk. Till det kommer avfalls- och säkerhetsproblem.  Osäkerheten motiverar helhjärtad satsning på förnybara energikällor.
Och – L säger samma som flera andra partier: osäker kärnkraft som huvudsaklig energikälla.
En fjärde fråga är allianskonstruktionen. Att ingå en allians innebär att man söker tona ner skillnader och betona likheter med ett eller flera andra partier, med enda syftet att nå regeringsmakten. Profilen suddas ut. Det här är ett förhållningssätt, som kan starkt ifrågasättas ur demokratisk synpunkt.
Och – L säger samma som flera andra partier: regeringsmakten viktigare än att skapa egen ideologisk tydlighet.
Liberalerna måste nu se mer långsiktigt på politiken än vad partiet gjort under en längre tid. Formulera tankarna kring solidaritet med människor, som här och nu kommer i kläm, solidaritet med människor i andra länder och solidaritet med kommande generationer. Formulera tankarna kring bevarandet av marknadsekonomin men också regleringen av den. En ohämmad marknadsekonomi motverkar andra socialliberala mål, såsom jämlikhet minskade sociala skillnader och frånvaro av ekonomiska oegentligheter. Den nya ledaren har en viktig uppgift i att återskapa den socialliberala berättelsen på ett sätt som kan tas in av oss medborgare och samtidigt använda stora örat för att finna vägen till att nå de ideologiska målen.
Och – L säger inte samma som flera andra partier utan återgår till det socialliberala uppdraget.
Harald Nordlundtidigare kommunalråd, riksdagsledamot och landstingspolitiker, Uppsala

måndag 15 juli 2019

Svensk kamp mot kärnvapen har upphört

NATO är en militär allians som bygger på avskräckning med, i första hand, kärnvapen.
Om Sverige går med i NATO förutsätts Sverige bli medlem i även NATO nuclear Planning Group.

Ingen tvekan kan väl råda om att Sverige som NATO-medlem tar på sig ett ansvar för vad användning av kärnvapen kan medföra. Och, hur ska Sverige bli trovärdigt i fråga om arbete för nedrustning.

Mot den här bakgrunden är det obegripligt att Sverige nu sagt nej till att underteckna avtal om kärnvapenförbud. Sverige har ju faktiskt under lång tid visat motstånd mot kärnvapen, något som har varit förankrat hos medborgarna.
En lång svensk tradion med kamp för avskaffandet av kärnvapen är nu bruten.
Kan inte kläs i annat ord än DYSTERT

Dagens språkpåpekande 15 juli

Oförsvarligt att hänga ut våldtäktsmän" är rubriken på en ledare i UNT i dag. Instämmer i budskapet att folkdomstolar inte hör hemma i en rättsstat.

Ett språkpåpekande dock:
"Bland de personer som driver plattformen återfinns bland annat..." Förutom att interpunkteringen brister reagerar jag över att här skrivs om personer som vore de saker. Här borde ståbland andra ochinte bland annat.

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket.

fredag 12 juli 2019

Kapitalister på scen

Jonas Gardell, Ernst Kirchsteiger, Lotta Engberg, Gry Forsell och Sanna Nielsen. Fem svenska kapitalister. Öppnade en tidnings första sida och dessa personers fantasilöner var nyheter.
Vem bryr sig? Jo, många. Att Jonas Gardell unnar sig att ta ut 179 miljoner kronor torde många se som naturligt och något han gjort rätt för.
Men, när statsministern får en lön på 1,6 miljoner då reagerar vi.
En del av scenens stora kapitalister har ju också mage att på scenen göra sig lustiga över näringslivets kapitalister. Nej, mina många miljoner är inte min drivkraft, säger någon. Struntprat.
Nästa gång Gardell försöker locka till skratt över någon politikers arvode hoppas jag skratten fastnar i halsgropen

Dagens språkpåpekande 12 juli


Ta tillvara på
Hur ofta hör man inte det, eller läser? Det heter “
ta vara på” eller “ta tillvara“. Inte bådadera. Vad beror det på att dagens skola inte bryr sig om detta och ett antal andra språkfel?
För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket


torsdag 11 juli 2019

KD:s trista förändring

Generaliseringar ska man avstå från om man kan. Nu ska jag dock göra ett avsteg från den principen. Jag kan avstå, men vill inte. Det handlar om KD och förändringar partiet genomgått.
Lewi Petrus grundade partiet. Han var en strängt troende pingstvän. Partiet blev till en början att likna vid ett religiöst samfund. Näste partiledare (är osäker på om Petrus ska ses som partiledare, utan enbart grundare) Birger Ekstedt fortsatte i samma spår.
Med Alf Svensson skedde en viss förskjutning till att göra KD (då KDS) till ett värdekonservativt parti, men fortfarande med de kristna värdena som dess ideologi.
Under Göran Hägglunds skedde ytterligare nedtoning av kristendomen som ideologi och politiken kom att få vissa socialliberala inslag.
Nuvarande ledaren Ebba Busch Thot har gjort en tvärgir. Partiet kan i dag karaktäriseras som ett reaktionärt parti, som inte är främmande för samarbete med ett parti med vissa rötter i främlingsfientlighet.
Jag såg Alf Svensson på första åhörarraden under Ebba Busch Thors Almedalstal. Inbillade jag mig, men inte såg han förtjust ut över vad han hörde och över det han inte hörde, men förstod.

Det kan gå fort i politiken, även om många anser att långbänkarna är alltför många. Vi har i Sverige nu tre block. Ett konservativt, M, KD och SD, ett liberalt, L, C, MP och S och ett socialistiskt, V.Dagens språkpåpekande 11 juli

I en ledare i dag:
"...ett trubbigt mått som varken mäter lämplighet eller motivationsgrad..."
Om skolan inte lyckats får man lita till hur det låter. Här hörs ju felet.

...ett trubbigt mått, som mäter varken lämplighet eller motivationsgrad...
eller
...ett trubbigt mått, som varken mäter lämplighet eller mäter motivationsgrad

I en debattartikel:
"Att satsa på förskolan kanske kostar lite nu, men att inte satsa kommer kosta mer i framtiden..." ???

I UNT Sport i dag:
"Var det någon politisk baktanke som bidrog till det beslutet?" En baktanke är en biavsikt. Journalisten menar nog "..någon politisk tanke som låg bakom och som bidrog till det beslutet"

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

onsdag 10 juli 2019

Kritisera Eritreas regim

Gunnar Andrén skrev:

Amelie

Kan Du inte föreslå att adressen Stjärnvägen 2 i Lidingö byter namn till Dawit Isaaks plats?

Den 23 september 2019 är det 18 år sedan han greps i Asmara.

Att ge Eritreas ambassad en bra och entydig adress vore ju utmärkt för ambassaden (se PS 1). 

Och liberaler var tidigt ute att uppmärksamma gripandet, allra först en artikel som jag har kvar någonstans i UNT av Gunnar Ihrén (nu 35 år, född 1983, då LUF-are i Uppsala, jag tror att han var ordförande i LUF Uppsala län), numera bosatt i Solna, och i riksdagen 2002 av Harald Nordlund (se nedan PS 3). 

GA
mest f.d. men inte bara, en gång ordförande i Riksdagens nätverk för Dawit Isaaks frigivning

För kännedom till Juno Blom, partisekreterare
och Harald Nordlund
(jag har ingen e-post till Gunnar Ihrén men sänder detta med post till honom)

PS 1

Enligt Postnord AB:s adressförteckning finns Stjärnvägen på följande 31 platser i Sverige med eget postnummer varför en namnändring skulle vara utomordentligt bra för Eritreas ambassad så att förväxlingar mellan Lidingö och andra orter kan undvikas, vi i Sverige bör ju hjälpa ambassaden att slippa sådana kalamiteter (och dessutom underlätta för Postnord själv som bara skulle behöva särskilja 30 i stället för nu 31 platser med adress Stjärnvägen):
  Stjärnvägen, Bergshamra (Norrtälje kommun)
  Stjärnvägen, Båstad
  Stjärnvägen, Enebyberg (Danderyds kommun)
  Stjärnvägen, Falun
  Stjärnvägen, Grimsås (Tranemo kommun)
  Stjärnvägen, Hölö (Södertälje kommun)
  Stjärnvägen, Ingarö (Värmdö kommun)
  Stjärnvägen, Järfälla
  Stjärnvägen, Jönköping
  Stjärnvägen, Jörlanda (Stenungsunds kommun)
  Stjärnvägen, Kalmar
  Stjärnvägen, Kramfors
  Stjärnvägen, Kvissleby (Sundsvalls kommun)
  Stjärnvägen, Lidingö
  Stjärnvägen, Lilla Edet
  Stjärnvägen, Motala
  Stjärnvägen, Mullsjö
  Stjärnvägen, Rusksele (Lycksele kommun)
  Stjärnvägen, Skövde
  Stjärnvägen, Slite (Gotlands kommun)
  Stjärnvägen, Sollentuna
  Stjärnvägen, Storvreta (Uppsala kommun)
  Stjärnvägen, Sundbyberg
  Stjärnvägen, Tungelsta (Haninge kommun)
  Stjärnvägen, Tyresö
  Stjärnvägen, Umeå
  Stjärnvägen, Vendelsö (Haninge kommun)
  Stjärnvägen, Växjö
  Stjärnvägen, Yngsjö (Kristiandstads kommun) (Yngsjö rikskänt från Yngsjömordet)
  Stjärnvägen, Ystad
  Stjärnvägen, Örbyhus (Tierps kommun))


PS 2 Fängslad svensk
Skriftlig fråga 2001/02:1420 av Nordlund, Harald (fp) den 12 juli 2002

Fråga 2001/02:1420

av Harald Nordlund (fp) till utrikesminister Anna Lindh om fängslad svensk

Som socialliberal reagerar jag starkt när människor straffas för att de utnyttjar @ det som borde vara självklart @ sina demokratiska rättigheter eller verkar i demokratins tjänst. Det finns ett fall som gäller en svensk som i dag hålls fängslad i Eritrea för sitt arbete för demokrati. När jag för ett par månader sedan ställde en muntlig fråga till utrikesministern om vilket stöd svenskar kan förvänta sig, hade inga tydliga insatser från svensk diplomatis sida gjorts.

Vilka åtgärder har svenska UD vidtagit för att säkra dennes rättssäkerhet och vilka resultat har man nått med dessa ansträngningar?

Svar på fråga 2001/02:1420 om fängslad svensk (13 augusti 2002)

Utrikesminister Anna Lindh

Harald Nordlund har frågat mig vilka åtgärder UD har vidtagit för att säkra rättssäkerheten för den svensk som i dag hålls fängslad i Eritrea för sitt arbete för demokrati och vilka resultat man nått med dessa ansträngningar.

Jag utgår från att Harald Nordlund avser den svenske journalisten Dawit Isaak. För en tid sedan fick jag liknande frågor av Murad Artin (2001/02:1030 samt 2001/02:1031) och jag svarade då att jag delar hans oro över utvecklingen i Eritrea. Respekten för mänskliga rättigheter och demokrati är allvarligt åsidosatt i landet. De förhoppningar som funnits om en process mot ökad demokrati har ännu inte infriats. Tvärtom har vi under det senaste året med djup oro noterat ett allt tydligare auktoritärt och repressivt styre av president Isaias Afewerki. Denna oro har vi framfört genom den särskilde representant som regeringen har utsett för att följa händelserna i Eritrea samt upprätthålla den bilaterala dialogen med landets regering.

Vid sitt senaste besök i Eritrea den 28 maj 2002 framförde den svenske representanten återigen regeringens krav på att få träffa Dawit Isaak. Vi har också sedan länge försökt få till stånd ett besök via vår konsul på plats. Den första begäran framfördes redan den 4 oktober 2001 till Eritreas utrikesministerium och har sedan följts upp vid ett flertal tillfällen. Något positivt svar har ännu inte erhållits från Eritreas regering, som menar att Dawit Isaak är eritreansk medborgare och därmed inte en svensk angelägenhet.

Det är för den svenska regeringen helt oacceptabelt att Eritreas regering inte godtar att Dawit Isaak också är svensk medborgare och att svenska företrädare inte bereds tillfälle att träffa honom.

Vid samma tillfälle som Dawit Isaak fängslades greps även flera andra journalister i Eritrea, till synes på grund av sin journalistiska verksamhet. Det är inte acceptabelt att dessa journalister fortfarande hålls fängslade utan rättslig prövning. De bör omgående friges eller ges möjlighet till en snar och rättvis domstolsprövning.

EU har påtalat den allmänt försämrade respekten för mänskliga rättigheter i Eritrea, inklusive förföljelsen av journalister. Kritik har framförts till landets högsta ledning med krav på att åtgärder vidtas för att säkra respekten för grundläggande rättigheter.

Jag avser att nära följa vad som sker med Dawit Isaak och även fortsatt pröva på vilket sätt vi kan bistå honom samt hävda hans grundläggande rättigheter.

PS 3 (Överkurs)
Yngsjömordet kallas ett mord som begicks 28 mars 1889 i Yngsjö by söder om Åhus i östra Skåne. Hanna Johansdotter (född 13 mars 1867 - död 28 mars 1889) mördades av sin make, hemmansägare Per Nilsson (1862–1918) och hans mor Anna Månsdotter (1841–1890). 
  Båda dömdes till döden sedan de erkänt brottet. 
  Mordet uppmärksammades inte bara för gärningen i sig, utan också för att det vid domstolsförhandlingen framkom att modern utsatt sonen för incest, vilket ledde till att han benådades från dödsstraff. 
  Anna Månsdotter avrättades i Länsfängelset i Kristianstad den 7 augusti 1890, som den sista kvinnan som avrättats i Sverige. 
  Skarprättare var Anders Gustaf Dahlman. 
  Sedan de sexuella övergrepp Per Nilsson utsatts för under barndomen blivit mer allmänt kända, benådade kungen honom från avrättning och omvandlade straffet till livstids straffarbete. 

Nilsson frigavs 1913 och avled 1918.

Kritiken mot den eritreanska regimen får inte tystna. Den omänskliga behandlingen av Dawit Isaak måste få ett slut

Dagens språkpåpekande 10 juli

"Lång väntetid kan bli kostsamt


INSÄNDARE Kan uppskjuten operation vara lönsamt?"

I stället för kostsamt borde väl stå kostsam
Istället för lönsamt borde väl stå lönsam

För övrigt anser jag att de nya ä-och ö-ljuden förstör språket

tisdag 9 juli 2019

Dagens språkpåpekande 9 juli

I en ledare i dag läser jag något som förmodligen är endast ett slarvfel, men förtjänar likväl att återgess. Där är personkulten star och partiet ärsnarare en sammanslutning av liktänkande..." För inte kan det väl vara så att en ledarskribent anser att det heter liktänkande om det inte handlar om omsorg om de som inte längre finns bland oss.

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

måndag 8 juli 2019

Vill KD ha en fri sjukvårdsmarknad

Kristdemokraterna vill att Patientlagen ändras så att regioner och landsting inte kan skriva avtal som hindrar vårdgivare att fritt ta sig an patienter.
Va? Vad menar man? Bort med ett demokratiskt inflytande? Lämna till sjukvårdsmarknaden? Jo, det är ju det som är innebörden.
Är du rik kan du köpa bra vård.

Dagens språkpåpekande 7 juli

I UNT läser jag: "Reglerna i rullstolstennis skiljer sig bara från traditionell tennis på en punkt..." Vad står egentligen?
Jo den skiljer sig bara från traditionell tennis. Men menar man det? Menar man kanske: skiljer sig på bara en punkt?

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

Jimmie lånar från arabiskan

Intressant att Jimmie Åkesson använder ord, som har sitt ursprung i andra språk. I Almedalen talade han om "verklighetssafari". Ordet har sitt ursprung i det arabiska safarijah och syftar på storviltsjakt. Sådan bedrivs väl dock i vildmark. Åkesson kallar Stefan Löfvéns resor i landet alltså som vildmarksexpedition i verkligheten.
Inte särskilt välfunnet
När man håller ett tal är det viktigt att i talet finns ord och meningar som sticker ut. Jimmie Åkesson räknade nog med att ordet verklighetssafari är ett sådant. Men bättre borde han kunna

Dagens språkpåpekande 8 juli

I dagens TV-program, TV4, läser jag:"...när Lotta får besök av bland annat Sonja Aldén..." Förutom dålig kommatering är det förolämpande att benämna en människa som en sak.
Ska naturligtvis lyda: "..., bland andra, Sonja Aldén..."

"...för att komma till bukt med problemen." Uttrycket lyder väl: Få bukt med problemen

Läser också: "..ska bland annat leda till:" Här menas med största sannolikhet: ..ska leda till, bland annat

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket.


fredag 5 juli 2019

Dagens språkpåpekande 5 juli

"Han har bara spelat fotboll i tre år".
Hoppsan. Han har inte gjort någonting annat under hela tre års tid, utan bara spelat fotboll. Det visade sig dock att det var inte så man menade, även om det stod så. Han har spelat fotboll i bara tre år.
Det här är ett allt vanligare ordföljdsfel. I nästan varje bok jag läser ser jag felet. Senast hos Leif G. W. Persson och innan dess hos Camilla Läckberg, som väl inte har av de mest kända författarna det mest eleganta språket

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

onsdag 3 juli 2019

Dagens språkpåpekande 3 juli

I den gamla skolan var det otänkbart att ordet vart i betydelsen var i en uppsats inte orsakat bock i kanten. I dag tycks skolan intebry sig

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

tisdag 2 juli 2019

Handlingsplan, nu för patientsäkerheten

"Vårdskador: 
Sveriges första nationella handlingsplan för patientsäkerhet ska stärka vården 

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården. För att stärka patientsäkerheten har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan. Planen ger stöd till myndigheters, regioners och kommuners planering och innehåller förslag på hur vården kan blir säkrare. Förslaget är nu ute på remiss och slutversionen beräknas vara klar vid årsskiftet"

Jo, planen kanske behövs, då patientsäkerhetsfrågorna är mycket viktiga och många problem olösta. Planen ska leda till att problemlösningarna underlättas. Dock är det så att en plan är inte tillräcklig som problemlösare, utan det är verkningsfulla åtgärder och politiska beslut, som ska ändra verkligheten.

Vi får avvakta

Dagens språkpåpekande 2 juli

"Sportbaren visar bara fotboll när män spelar"
Det här är en rubrik i Aftonbladet. Vad står här egentligen? Visar bara fotboll?
Förmodligen menas: Sportbaren visar fotboll bara när det är män, som spelar

För övrigtanser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket


måndag 1 juli 2019

Pengar till tjugo nya sjuksköterskor. Finns tillgängliga

Här finns pengar till tjugo nya sjuksköterskor.
Antalet regionråd uppgår till tolv. Fler än två regionråd går knappast att försvara. Trots tolv finns inte politisk styrning. Här ligger tio miljoner kronor att alternativanvända. Till det kommer säkert en halv miljon, som kostnaderna för Almedalen kan minskas med

Lagvidrigt beslut

Kommunen fattade ett felaktigt beslut när man inrättade några tredje vice ordförandeposter. Strider mot kommunallagen. Märkligt att man negligerade kommunfullmäktigeordförandens påpekande. Till det kommer att det ur saklig synpunkt är galet. Man motiverar besluetet med att det är ett bra sätt att ge Vänsterpartiet ett större inflytande. På vilket sätt har en tredje vice ordförande större inflytande än ledamöter i övrigt? Skillnaden är att vice ordförande får ett högra arvode. Politiska beslut fattas av nämnden i sin helhet och i vissa frågor av dess arbetsutskott.
Det här är grepp, som i sak meningslösa och kostsamma.
Förvaltningsrätten har gett bakläxa. Utmärkt

Dagens språkpåpekande 1 juli

Läser i dag i min dagstidning:
"Totalt står mellan 650 till 670 vårdplatser öppna..."
Språkfelet kallas kontamination, sammanblandning av två uttryck.
Borde stå:
Antingen
Totalt står mellan 650 och 670 vårdplatser öppna...
eller
Totalt står 650 till 670 vårdplatser öppna.