tisdag 22 oktober 2013

Dags att uppmärksamma vågkraften

Visst är det mycket man inte förstår. Hit hör politikernas syn på omställningen till ett hållbart energisystem. Forskningen har kommit långt och överföring till praktiken hänger på att styrmedlen riktas mot nya rön. Jag tänker, till exempel, på vågkraften. Sverige ligger väl framme i forskningen. En forskare sa att om han åkte till Japan skulle man välkomna honom och ställa frågan: hur mycket behöver du? I Sverige är intresset från politiskt håll nästan obefintligt, ansåg han.
Vid det tillfälle uttalandet gjordes hade ett stort antal politiker inom Mälardalen inbjudits. Väldigt få dök upp.
Jag gissar att om Vattenfall skulle inbjuda till ett energiseminarium skulle betydligt fler infinna sig. Vattenfall, ett företag, som inte tvekar att använda kol, om det gynnar företagets ekonomi, och att satsa på en kärnkraft, som allt fler inte ser som en del av ett hållbart energisystem.
Nu är dags för politikerna att uppmärksamma vågkraften

Inga kommentarer: