torsdag 14 januari 2021

Sanning är en god säd

 Nu är det inte bara de förfärliga ä- och ö-ljuden. Nu handlar det om e också. Ska du va mä? Eller mäd. En god sed blir väl i morgon en god säd. Har ont i min knäläd. 

Om Sverige och NATO 4 Svensk tradition bruten

 Ur Natoutredningen "Sverige, NATO och Säkerheten":

"Att Nato och Ryssland förfogar över kärnvapen är en stor källa till oro. Om Sverige är medlem eller inte påverkar inte detta dystra faktum. Men ett medlemskap i Nato skulle bryta en lång svensk tradition av motstånd mot kärnvapen - för övrigt en av de få säkerhetspolitiska frågor som är kända och förankrade bland medborgarna i gemen."

onsdag 13 januari 2021

Förfärliga ä- och ö-ljud

 Ingen, som vet hur eländet uppstått?

Nya ä- och ö-ljuden. Låter förfärligt

Om Sverige och Nato 3. Medansvar för kärnvapen

 "Som NATOmedlem förväntas Sverige även bli medlem i (borde lyda: ...bli medlem i även, ...min anm.) NatoNuclear Planning Group, och får då fullt medansvar för den massförstörelse som användning av dessa vapen skulle innebära. dessutom kommer ett medlemskap att påverka våra möjligheter att verka för nedrustning."

tisdag 12 januari 2021

Skolan har stort ansvar, säger Språkpolisen

 Här har skolan missat:

I uttrycket varken...eller, ligger en negation

I uttrycket vare sig...eller ligger inte någon negation


Lite jobbigt att lyssna på alla dessa, som sitter i TV-soffa och liksom inte finner ord utan liksom fyller ut med ordet liksom

...för att inte tala om de vedervärdiga ä- och ö-ljuden, som strömmar ut från radio- och TV-kanaler

Om Sverige och NATO 2

 Ur Natoutredningen Sverige, NATO och Säkerheten:

"Nato är en militär allians som från början och fortfarande bygger på avskräckning med kärnvapen, så länge dessa vapen inte är helt avskaffade. Natos strategiska doktrin utesluter inte ensförstaslagskapacitet: det vill säga att man med kärnvapen skulle kunna anfalla ett annat kärnvapenland utan att själv vara angripet. Det har påpekats att Sverige, liksom Norge och Danmark, vidett medlemskap skulle kunna avtala om att kärnvapen inte ska stationeras på vårt territorium. Detta är antagligen möjligt, men kan kan komma att överträdas i skarpt läge. Något uttryckligt undantag för kärnvapenstationering har dock inte krävts i det värdlandsavtal som preliminärt tecknats mellan Nato och Sverige."

måndag 11 januari 2021

Om Sverige och NATO 1

 Ur NATO-utredningen Sverige, NATO och säkerheten:

"Ett inträde (i NATO) mitt tillägg) skulle, mot bakgrund av Sveriges långa historia av militär alliansfrihet, ses som ett dramatiskt överrgivande av den traditionella rollen som främjare av avspänning och nedrustning. Det skulle innebära ett aktivt inträde i en öst-västlig rivalitet som egentligen ingen vill ha och som ledande europeiska stater gör sitt bästa för att eliminera. Därtill kommer att ett medlemskap i NATO innebär ett åtagande att ta ansvar när ett Natoland blir angripet"

Mobilerna viktigare än barnen

 Tar dagligen promenad. Varje gång ser jag föräldrar ute med barn.Men sällan ser jag att förälderns intresse är riktat mot barnen. Nej det är mobilen, som upptar intresset. Om det var enstaka fall, illa nog, men kan jag förstå, men fenomenet är mer regel än undantag. Man häpnar.

Ordföljdsbrotten toppar brottsstatistiken

 Snälla mediefolk, sluta med era förfärliga ä- och ö-ljud

I artikel om Uppsala auktionskammare i dag: "De flesta köpare har även deltagit i auktionerna virtuellt." Har de även deltagit? Menar nog: De flesta köpare har deltagit i auktionerna även virtuellt.

Typ, liksom, sjukt

lördag 9 januari 2021

Insändare om färdtjänsten

 


Färdtjänsten är en jämlikhetsfråga. Genom färdtjänsten ges personer som inte klarar att förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer, en frihet, som utan färdtjänsten inte skulle vara dem förunnad.

För att färdtjänsten ska upplevas som den frihetsskapande resurs den är tänkt att vara, måste den emellertid fungera väl. Färdtjänstkunder ska inte behöva fungera som vägvisare och ska kunna känna sig säkra på att färdtjänstutföraren är en seriös utförare. Vi tror inte att missförhållandena inom Uppsala kommuns färdtjänst är omfattande, utan snarare är undantag. Dock anser vi att varje brist måste undanröjas. Färdtjänstberoende förtjänar detta.

Vi riktar krav mot kommunen om att ingen färdtjänstkund någonsin kan behöva åka med utförare, som är i behov av kundens vägledning eller som inte följer en god företagsetik. Vi förväntar oss att kommunen vid sin avtalsteckning med färdtjänstutförare uppfyller dessa krav, har en uppföljning, som förhindrar avsteg och utkräver ansvar. 

Harald Nordlund, för styrelsen SPF Luthagen