fredag 13 september 2019

Dagens språkpåpekande

"Det är roligt att ha fått gjort den här resan". Skolan har missat. Den gamla skolan skulle inte accepterat att en enda elev inte visste att det ska heta: Det är roligt att ha fått göra den här resan. Men att mediefolk begår ett sådant här språkfel är häpnadsväckande.

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

Märklig skrivning om beslut i bygglovsärenden

I artikel i dag,med rubriken "Beslut är nära om islamiskt center", läser jag: "Vanligtvis fattas bygglovsärenden av tjänstemän. Men eftersom frågan väckt oro bland Stenhagenbor har den hissats till politikerna i plan- och byggnadsnämnden."
Förutom att ordet center kan ifrågasättas (står väl för ordet centrum), så bör påpekas att ärenden inte fattas, men väl beslut i ärenden.
Därtill en sakfråga. Plan-och byggnadsnämnden har ansvar för beslut i bygglovsärenden, även om man har delegerat beslutanderätten till tjänstemän. Nu kommer uppenbarligen delegationen att återtas. Något hissande är det inte fråga om.
Om en nämnd har delegerat beslutanderätt i en typ av ärenden måste för att nämnden ska kunna besluta delegationen återtas  

torsdag 12 september 2019

Politiken kommer inte åt ålderismen

Efter 20 år så tvingas den folkkära tittarfavoriten Ingalill Mosander bort från SVT:s “Go’ kväll” där hon gett omtyckta boktips varje vecka. Själv väljer hon att kalla det för åldersdiskriminering.

Om Ingalill har rätt är det bara en bekräftelse på vad vi tror oss veta. Politikers tal om ålderism är bara just prat. Medierna vill inte ha äldre personer, som förgrundspersoner. Här är ett förhållande, som inte positiva uttalanden från politiker om värdet av att tillvarata äldres kunskaper och erfarenheter.

Handlingsplan är inte lösningen


Nationell handlingsplan. Vi har hört och sett det förr. 
Detär inte planer vi saknar, utan politiska beslut. Man vet vad som behövs, men man både kan och vågar inte fatta de nödvändiga besluten. 
Genom, inte minst, patientnämnderna får region- och landstingsledningarna information om brister, som orsakar skador, undvikbara skador. Personalbrist, felaktiga rutiner, kunskapsbrist måste leda till politiska beslut.
Sluta utreda och göra planer. Sätt igång och fatta de nödvändiga politiska besluten  (mintext)


Vi arbetar för att stärka patientsäkerheten

Publicerat: 
Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården. För att stärka patientsäkerheten och stödja arbetet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som nu är ute på remiss.
Handlingsplanen innehåller fem prioriterade områden med drygt 45 förslag till åtgärder för att stärka patientsäkerheten. Bland annat betonas att kunskapen om patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården behöver öka, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera händelser som lett till vårdskador.
Förslaget har tagits fram tillsammans med myndigheter, regioner, kommuner, nationella organisationer och experter. Alla samverkansaktörer föreslår också att ett råd bildas med dessa så att samarbetet kring patientsäkerhetsfrågor kan fortsätta när handlingsplanen är klar i början av 2020.

Internationella patientsäkerhetsdagen

Just nu uppmärksammas patientsäkerhetsfrågorna runt om i världen. Världshälsoorganisation WHO, där Sverige är en aktiv medlem, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar på olika sätt i en världsomspännande kampanj med uppmaningen ”Speak up for Patient Safety"  "Uppmärksamma patientsäkerhet"

Provisoriska åtgärder när Poliseninte klarar sina uppgifter

"Ordningsvakter blir kvar länge än", är en förstasidesrubrik i dagens UNT. Av artikeln framgår att ordningsvakterna nog förhindrar en del oönskade händelser. I detta ligger ett stort värde. Ordningsvakter ersätter både socialtjänst och polis.
Jag frågar mig om detta är bra. Nej, inte bra, men nödvändigt. Så länge Polisen inte klarar att ta hand om busarna, inte klarar att övervaka trafiken, inte klarar att utreda våldsbrott, inte klarar att ta itu med ekonomiska brottsligheten o.s.v. måste andra, provisoriska, åtgärder sättas in.
Men poliserna har blivit fler. Har alltså alla typer av brott ökat i omfattning?

söndag 8 september 2019

Ny väg

Ligger lågt med inlägg på bloggen. Jag har inte brist på frågor och nyheter att kommentera. Dock måste mina påverkansmöjligheter förbättras. Hur hittar jag den kanal, som ger tusen visningar per dag? Ska informera mig.

lördag 31 augusti 2019

Ni får överskrida budget med 400 miljoner kronor

Regionfullmäktige har medgivit Sjukhusstyrelsen göra överskridande med 400 miljoner kronor. Jag skulle vilja få en rättslig prövning av detta. Om fullmäktige beslutat utöka Sjukhusstyrelsens budget, men detta...

Dagens språkpåpekande

Nu har det felaktiga användandet av ordet vart spritt sig till även programledare i Radio och TV

För övrigt anser jag att de nya ä- och ö-ljuden förstör språket

fredag 30 augusti 2019

Sevéus kallar mig och Schlaug klarsynta

SCHLAUG OCH NORDLUND KLARSYNTA RÖSTER
Två medlemmar i FredsKulturNätverket som publicerar angelägna fredspolitiska analyser är de båda före detta riksdagsledamöterna Birger Schlaug i Vingåker och Harald Nordlund i Uppsala.

Om vi i detta land hade några dussin till av deras slag, med samma stora politiska erfarenhet, holistiska analysförmåga, och självständiga framåttänkande, vilken skillnad hade det gjort för den svenska fredspolitiska debatten?
HARALD
Så här analyserar Harald situationen för fredsfrågan inom partierna och fredsorganisationerna (190928):
”1…Fredsfrågan har fortfarande låg prioritet inom partipolitiken och alla initiativ att påverka ska uppmuntras och stödjas.
2…Min uppfattning är att fredsorganisationerna måste finna vägar till gemensamt agerande för att påverka politiskt, då den saknas helt på partiernas agendor.
3…Fredsorganisationerna ägnar sig i för stor utsträckning åt internt arbete och varje organisation för sig.
Jag kommer under hösten att återuppta initiativet att inbjuda ett antal organisationer till en träff på Fredens Hus i Uppsala i syfte att utröna huruvida ett gemensamt agerande kan skapas. Mer om detta senare.”
Vad Harald mer tänker på kan läsas i vår gemensamma debattartikel i Upsala Nya Tidning (190728) om ”Sveriges fredsröst”. Den avslutas med fyra åtgärdspunkter:
”För att förhindra att bilden av Sverige som en stark kraft för fred i världen nu helt suddas ut krävs ett antal initiativ:
*1...Underteckna avtalet om kärnvapenförbud.
*2...Uttala ett tydligt nej till Natomedlemskap.
*3...Delta i fredsskapande arbete genom dialog, diplomati och genom stöd till svenska och internationella fredsforskare och fredsorganisationer.
*4...Inrätta ett fredsdepartement, så att en tydlig politik kan formas som långsiktigt bidrar till krigens avskaffande och fredens säkerställande.”
BIRGER
I Birgers ledare i ETC häromdagen är kritiken mot den rödgröna regeringen rakt på sak:
”Den svenska rödgröna regeringen må allt som oftast hänvisa till riksdagsmajoriteter och januariavtal men man tar också egna initiativ som borde få hela Miljöpartiet och åtminstone halva Socialdemokraterna att gå i taket. Men dessa tiger, muttrar ilsket till meningsfränder, skriver möjligen en debattartikel för syns skull innan de åter går in i politisk koma. De tysta utnyttjas för att legitimera en utveckling som går på tvärs mot vad de anser nödvändigt. … Banden som binder Sverige alltmer samman med Nato smygs stillsamt fram ett efter ett.”

Otroligt

Elev misshandlade lärare grovt

En lärare vårdas på sjukhus efter att ha utsatts för kraftigt våld av en 15-årig elev på en skola i Alvesta kommun. Ytterligare två skolanställda ska ha misshandlats och åtminstone en av dem fick föras till sjukhus för vård, skriver 
Allvarliga brister i barns uppfostran. Men inte behövs någon sådan kunskapsinhämtning, anser politikerna.
Vi som i åratal talat och skrivit om nödvändigheten av ett skolämne Livskunskap möts med tystnad. Men nu är det bråttom

BrottTT
Polisen rubricerar brotten som grov misshandel och misshandel.
Kommunen har rapporterat händelsen under onsdagsförmiddagen till Arbetsmiljöverket, rapporterar SVT Nyheter Småland.
Utbildningsförvaltningens chef Carsten Wulf vill inte kommentera det inträffade närmare.
 
Efter den akuta fasen så får vi kartlägga vad som har hänt och om vi kunnat göra någonting annorlunda för att förhindra det här, säger han till SVT.