söndag 21 oktober 2018

Ännu mer om NATO

Om vi blickar bakåt kan vi notera hur folkrättsbrotten har avlöst varandra. Många namn kan nämnas; Irak, Vietnam, Korea, Serbien/Kosovo, Kuba, Prag, Afghanistan m.flera.
Alla är olika, men likheter finns också. Bristen på förtroende är framträdande i alla konflikter.
Jag funderar då över vad som skapar förtroende och grund för samtal. Knappast hot om angrepp och skrammel med vapen.
Sverige skulle kunna spela en stor roll i ett arbete med förtroendeskapande åtgärder. Gör Sverige det i dag? Försök görs. Försök, som blandas med motsatta signaler. Margot Wallströms agerande i FN:s Säkerhetsrådet ställs mot Peter Hultkvists NATO-samarbete.
Sveriges profil kan vara och måste vara att dödandet ska upphöra och konflikter lösas genom samtal. Sverige kan vara fredens röst i världen om man vill. Just nu vill man inte tillräckligt.
Och...den profilen kan inte tecknas om man ärmedlem i en kärnvapenorganisation

lördag 20 oktober 2018

Lite mer om NATO-medlemskap

Lite mer om NATO.
Om Sverige fortsätter att stå utanför NATO avgör vi själva hur mycket vi vill satsa  på vårt försvar. Vi har under lång tid ansett att det rimliga är att ha ett marginalstyrkeförsvar, som innebär att det, med tanke på geografiska läget, inte gör det meningsfullt att anfalla Sverige. 
Som medlem i NATO kommer kravet på Sverige att höja försvarsutgifterna med 20 - 30 miljarder kronor per år.
Detta förutom andra krav på tillgängliggörande av svensk mark för NATO-trupp och kanske rent av för även kärnvapen
Valet borde vara själklart.

torsdag 18 oktober 2018

Utreda mera


Nytt storkök vid Akademiska sjukhuset ska det bli. Jag visste inte att det fanns någon enda fråga,som är outredd, men si där misstog jag mig. Driftsform ska utredas.  
Blir det privat form kommer jag inte att ha synpunkter. Det är fråga om verksamhet, som lämpar sig för privat drift. Däremot, var försiktig med sjukhus och vårdcentraler.Solidarisk finansiering - offentlig drift
Utreda? Nja, nog borde man kunna gå till beslut

Många har beundransvärda förmågor

Jag måste medge att jag imponeras av alla de människor som har förmågan att snabbt sätta sig in i ganska komplicerade frågor. Ytligt sett och utifrån känslor är det självklart fel att utvisa till Ukraina 6-åring utan föräldrar. Så långt klarar jag att ta ställning. Däremot blir det svårare för mig när jag tittar på regelverket. Det är här jag låter mig imponeras. Efter att migrationsverkets jurister tolkat reglerna kunna inte en motsatt ståndpunkt. Kanske visar det sig att beslutet var felaktigt, men som lekman se detta innan professsionen ser det....Kul att dessa personer hör av sig till Ring P1

tisdag 16 oktober 2018

Lekstuga eller demokrati i praktiken

Personen på gatan, vilken det nu är, och uppringaren till Ring P1 ser pågåendeförsök att bilda regering, som lekstuga.
Vad får oss att tycka så? Jo, enligt kommentarer är det lekstuga när partiledare uttalar bestämda åsikter om vilka partier man kan samarbeta med och inte samarbeta med.
Så här menar jag att vi ska tänka: Partiernas uppgifter före ett val är att tydligt visa sin ideologi från vilken man inte avviker. Då kan man inte samtidigt bilda allians och säga att man i huvudsak är helt överens med vissa partier. Att partier före valet markerar att man inte kommer att kunna förhandla med ett av partierna är inget konstigt, enär det partiet tydligt visat var det står ideologiskt.
Det fel vissa partier begått är att man låst sig vid en allians och som lett till uttalanden om lekstuga.

Det är inte lekstuga. Det handlar om demokrati, men också om väg ut ur före valet begångna misstag.
Avståndstagande från egna uttalandenmåste nu göras

måndag 15 oktober 2018

Vad har kommunalrådspost med rättvisa att göra?

Kommunalrådspost har inte med rättvisa attgöra, däremot med demokrati. Var det här ett konstigt påpekande? 
Nja. Det har gått inflation i antal kommunalråd. "Vi borde få en kommunalrådspost", sägs från partiers sida. Med kommunalråd ska det, menar jag förhålla sig som med ledamöter och ersättare i nämnder, nämligen att antalet fastställs. Därefter röstar fullmäktige om personer på poster efter förslag från kommunens valberedning.
För inte så många år sedan var antalet kommunalråd fem, i dag nio (tror jag) och kommande mandatperiod tycks bli elva. På den tiden då antalet var fem fick mindre partier ett arvode för gruppledaren. 

För att inte tala om det skandalösa slöserietinom regionen. 12-13 regionråd och ändå ingen styrning

torsdag 11 oktober 2018

Stockholm och Ackis politiska misslyckanden?

Är Stockholm på väg att bli en riktigt otrevlig stad? Läs den här artikeln
https://www.dn.se/kultur-noje/julia-svensson-stockholm-riskerar-att-bli-en-alltmer-otrevlig-stad/


  1. Mina funderingar är desamma kring denna fråga som kring frågan om frånvaron av styrning av Akademiska sjukhuset i Uppsala.
  2. I dag läser jag, i en artikel i vilken den nye sjukhusdirektören presenteras och intervjuas, bland annat följande: 
  3. "Ett av Eric Wahlbergs allra första beslut var ett åtgärdspaket för att komma till rätta med det skenande underskottet. Det innebär striktare prioriteringar som kan ge längre väntetider för patienter som inte behöver akut eller absolut nödvändig vård, en ännu restriktivare hållning i frågan om hyrpersonal samt en stängning av utskrivningsavdelningen.
  4. Redan i våras föreslogs att stänga utskrivningsavdelningen. I stället ska sjukhuset öppna fler vårdplatser på andra avdelningar. Utskrivningsavdelningen har tagit hand om patienter som inte längre behöver sjukhusets specialistvård, men inte är tillräckligt friska för att direkt komma hem till sitt ordinarie boende. Ofta handlar det om äldre, multisjuka patienter. Men avdelningen har nästan enbart bemannats med hyrsköterskor, vilket har gjort det till en relativt dyr lösning.
  5. Totalt innebär det att utskrivningsavdelningens 13 platser ersätts med 14 vårdplatser inom geriatrik och ortopedi. Men det viktigaste skälet är att vården blir bättre, enligt Eric Wahlberg.
  6. – Jag tycker man ska börja med att fundera över hur många beslut påverkar vårdkvaliteten och de medicinska resultaten."
  7. -----
  8. "Ytterligare en åtgärd är att minimera behovet av att köpa vård från andra sjukhus. I praktiken innebär det att se över väntelistor och att patienter får vänta med behandling som inte är akut eller absolut nödvändig. I förlängningen handlar det om en större diskussion om vad sjukhuset egentligen har till uppgift, vad ansvaret är både inom länet och i de riksuppdrag som finns."
Det handlar om styrning. Ovan nämnda beslut handlar om politiska frågor och sålunda besluten fattas av politiskt organ. Region Uppsala styrs inte av politiker. Man har minst fjorton regionråd. Fjorton regionråd med uppgift att inte styra.

En ev. bekymmersam utveckling av Stockholm måste väl ses som ett politiskt misslyckande, ty det kan väl inte vara meningen att få den utveckling som enligt artikelskribenten anses pågå.