måndag 10 januari 2011

Annons

Jag ställer gärna upp som inledare i samtalsgrupper och som moderator,alternativt föredragshållare, om, i första hand, politisk styrning, patientsäkerhet och natur och miljö.
Jag kan också hjälpa till vid upprättande av skrivelser till, till exempel, myndigheter.

Kontakta mig lämpligen via e – post harald.nordlund@swipnet.se
Skicka en kommentar