måndag 10 januari 2011

Klumpigt uttryckt - men speglar en inställning

Visst finns risk för att man uttrycker sig klumpigt; i ett blogginlägg, en artikel eller i ett samtal. Men risken för att jag ska uttrycka åsikter, som jag inte har anser jag vara liten. Min grundläggande syn får inte en motsatt innebörd av klumpig formulering. Om jag inte tror på våld som konfliktlösningsmetod är risken liten att en klumpig formulering ska ge en bild av att jag tror att våld löser problem. Om jag bekänner mig till en socialliberal syn på vårt gemensamma ansvarstagande är risken för att jag ska betraktas som reaktionär väldigt liten.
Jag tror att det jag säger i det som jag trott vara en sluten situation speglar min inställning. Om jag håller med en person i ett samtal på gatan om att bidragsfuskare ska hängas ut så speglar detta ett synsätt. Jo, man har rätt att tycka så, men man kan inte samtidigt kalla sig socialliberal.

Dagens språkfel: I en kulturartikel: "...såväl poeter och publik?"
Skicka en kommentar