söndag 9 januari 2011

Livskunskap

"Hur kan skolan stödja barns och ungdomars uppväxt till friska, trygga
och solidariska samhällsmedborgare? Hur kan skolan stärka elevernas
utveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande individer?
Hur kan skolan samtidigt förebygga de många svårigheter som kan hota:
otrygghet, mobbning, vantrivsel, utanförskap, ohälsa, våld, kriminalitet?
I debatten om skolans emotionellt och socialt uppväxtstödjande
verksamhet har under senare år tillkommit en ny idé: Låt oss göra
Livskunskap till ett obligatoriskt skolämne. Trots avsaknad av stöd
från riksdag, regering och nationella skolmyndigheter har ett
stort antal skolor runt om i landet börjat undervisa i Livskunskap.
Samtidigt har enskilda riksdagsledamöter från olika partier väckt
motioner i riksdagen med krav på att ämnet ska bli obligatoriskt."
Skicka en kommentar