onsdag 12 januari 2011

Politik i praktiken
Cirkel
För alla som är intresserade av politik och samhällsfrågor.
Vi går igenom, bland annat,
Hur kommunen fungerar
Hur den demokratiska organisationen ser ut
Vad tjänstemannarollen respektive politikerrollen innebär

Omfattning 4 träffar
Anmälan på tel. 018 - 102370
Pris 100 kronor

Ledare: Harald Nordlund
Skicka en kommentar