tisdag 15 juli 2014

"Redovisning av skatteutgifter 2014 (SkU33)

Vad sker i de olika politiska beslutsförsamlingarna? Kommun- och landstingsfullmäktigebeslut refereras till viss del, men vad får vi veta om beslut i riksda´n och i olika organ inom EU? Inte mycket, och åtminstone inte i frågor där rapporteringen måste bli positiv. Det här beslutet är väl inte ointressant?

"Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse över de så kallade skatteutgifterna. Årsredovisningen ger en överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, till exempel i form av förmånliga skatteregler. Redovisningen av skatteutgifterna är också den enda uppdateringen av de regelavvikelser från enhetlig beskattning som publiceras löpande.
Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet tycker det är bra att regeringens arbete med att utveckla skatteutgiftsredovisningen har gjort att redovisningen kan bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när beslut ska tas om skatteregler."
Skicka en kommentar