måndag 2 mars 2015

Då fredsinsatser, nu mer vapen

"Motsättningarna mellan stormakterna och den oerhörda vapenarsenalen i världen är ett ständigt hot. Existensen av massförstörelsevapen, främst kärnvapen, gör konflikter farligare än någonsin. Inga vägar till internationell avspänning, fredliga lösningar av konflikter och en allmän, kontrollerad nedrustning under bevarad maktbalans får lämnas oprövad."
Detta var Folkpartietpolitik anno 1984. Inte 2003 när president Bush angrep det irakiska folket. Då stödde FP den aktionen. Inte 2015 när man fortsätter att bilda opinion för medlemskap i kärnvapenorganisation.
Skicka en kommentar