söndag 1 mars 2015

Då trodde inte FP på en militär kamp

FP 2015:
"Sverige måste ansöka om medlemskap i NATO"
FP 1984:
"Avspänning och dialog över gränserna är idag den enda realistiska möjligheten att nå inte bara en varaktig fred utan frihet också i de stater där förtryck och ofrihet härskar. Den kampen kan idag inte vinnas militärt - då finns bara förlorare.Det är i ett klimat av ökad avspänning som verklig rustningskontroll och en påbörjad nedrustning kan komma till stånd."

Nog finns anledning att uttrycka att det var bättre förr
Skicka en kommentar