söndag 1 mars 2015

Solidaritet vid upphandlingarSolidaritet handlar om, inte bara, stöd till och empati med människor i vår närhet, som av olika skäl är särskilt utsatta. Solidariteten måste också gälla med människor i andra delar av världen och med kommande generationer. Solidaritet ger förutsättningar för att möta våld, svält och andra destruktiva krafter och solidaritet ger förutsättningar för att endast bruka och inte förbruka jordens resurser.

I utövandet av en sådan politik finns ofta ett beroende av att göra upphandlingar. Om en av politikens uppgifter är att ha ett solidariskt synsätt, måste det vara en självklarhet att vid upphandling ställa krav, som överensstämmer med en solidarisk politik. Juridiska hinder finns för att ställa vilka krav som helst, men nog borde det gå att skapa enighet kring de strävanden, som rättvisemärkningen innebär. Nog borde det gå att skapa enighet kring att vid upphandlingar medverka till att arbetare och odlare får skäligt betalt för sitt arbete. Nog borde det gå att skapa enighet kring att vid upphandlingar motverka barnarbete, liksom att motarbeta diskriminering på grund av, till exempel, kön, hudfärg och tro. Nog borde det gå att skapa enighet kring att vid upphandlingar uppmuntra ekologiskt odlande.


Skicka en kommentar