måndag 6 juni 2016

Uppsala får miljömiljoner


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Uppsala kommun har beviljats miljonstöd från Klimatklivet

Uppsala kommun - 2016-06-03 09:30 CEST
Kommunen har beviljats 2, 45 miljoner kronor i stöd för att utveckla klimatsmart uppvärmning av byggnader i Södra Gunsta. Beviljandet av ansökan gör det möjligt att bygga ut närvärmesystem och värmeproduktion med biobränsle.
Beslut om klimatklivsstöd fattas av Naturvårdsverket, och kan maximalt uppgå till hälften av den faktiska investeringskostnaden. I det här fallet handlar det om en investering i ledningsnät för närvärme på 4 900 000 kronor. I sitt beslut framhåller Naturvårdsverket att investeringen i ledningsnät för närvärme hör till de investeringar som uppvisar störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgas per investerad krona.
– Nu får vi möjlighet att bygga klimatsmart redan från början och det är viktigt. Det sparar både klimat och pengar, säger Anders Hollinder, energistrateg.
Södra Gunsta är ett av Uppsalas expansiva områden där det byggs både bostäder och andra lokaler. Uppsala kommun är angelägen om att bygga klimatvänligt både på kort och lång sikt.
– Det är bra att vi får stöd från staten att driva på klimatomställningen. Väldigt roligt att Uppsala kommun uppmärksammas för våra satsningar på klimatsmarta projekt, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
Skicka en kommentar