fredag 16 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 16 juni: Har vi råd med råd?

Kommunfullmäktige har inrättat ett antal nämnder med specifika uppgifter. Nämndernas antal är cirka femton. För att på ett bra sätt fullfölja sina uppdrag måste nämnderna finna former för kontakter utanför den kommunala organisationen. Samråd med enskilda och med organisationer. Hur ser då dom formerna ut? Går inte att svara på eftersom dom knappast finns.
I stället för att klara ut det problemet bildar man ett antal partssammansatta organ, med tjänstemän, organisationsrepresentanter och politikerrepresentation från nämnderna, så kallade råd. Nu lyssnar vi och samråder.
Men vad händer med de synpunkter som framkommer i råden? Jo, man skriver protokoll, som anmäls i berörda nämnder, dt vill säga protokoll sätts in i pärmar, men läses av få och innehållet i protokollen behandlas aldrig.
Antalet råd (alltså inte att förväxla med kommunalråd) i Uppsala kommun är tio. Jag vill påstå att detta är att låtsas demokrati. Demokrati på verkligt innebär att politiker lyssnar, tar till sig, men också argumenterar för sitt partis politik.
Råden och långtgående delegering av beslutanderätt till tjänstemän inskränker kraftigt den lokala demokratin
Skicka en kommentar