fredag 16 juni 2017

Det går 150 statsråd på en Zlatan


                                                                                      Det går 150 statsråd på en Zlatan.

logotyp: Sveriges riksdag
15 juni 2017

Pressmeddelande

Nya arvoden för statsråden

Statsrådens arvoden höjs från och med den 1 juli 2017. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 168 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 133 000 kronor.

Beslutet är fattat av Statsrådsarvodesnämnden, som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin

!50 statsråd på en Zlatan
Skicka en kommentar