fredag 16 juni 2017

Politiskt ledarskap

Det är inte svårt att hitta exempel, som styrker behovet av politikerutbildning. Ibland handlar det om ledarskapet. Kunskapen kanske finns. I andra fall är politikerna helt omedvetna om vilken roll man har.
Ett färskt exempel är från ett sammanträde i en nämnd härom kvällen. Nämnden hade ett ärende för yttrande. Förslag om att föreslå ett par ändringar i den text nämnden hade att yttra sig över bemöttes med argumentet att vi kan ju inte ändra i en myndighets text. Varför hade vi ärendet?
Ett annat exempel från samma tillfälle är när ordföranden förklarar att en viss punkt utgår, men en stunds frågor och synpunkter följer på detta. Hur kan man diskutera en fråga som inte är uppe till behandling. Kunskapsfråga? Dåligt ledarskap
Skicka en kommentar