söndag 14 februari 2010

Landsbygdsutveckling och strandskydd

Landsbygdsutveckling betyder numera att upphäva strandskyddet. I områden där kommunerna vill exploatera stränder för att den gynnar ortens utveckling finns nu stora möjligheter att upphäva skyddet av stränder. Områdena ska ha tagits upp i kommunens Översiktsplan. Ansvaret på länsstyrelserna att kritiskt granska planerna är mycket stort. Sker inte detta kan dispenserna få stora konsekvenser för både friluftslivet och den biologiska mångfalden.
Men vilka kommuner tänker att skydd och bevarande av natur kan vara ett sätt att utveckla. Landsbygdsutveckling kan väl vara att utveckla det unika med landsbygden och inte att göra om landsbygd till någonting annat.
Kanske överdriver jag riskerna? Men troligen inte. Jag har så många politikerkolleger, som rent av tycker att talet om värdet av ett starkt strandskydd är larvigt. Dessutom kan jag inte låta bli att påstå att frågan inte lämpar sig för tyckande. Kunskap måste få vara styrande. Jag är orolig för att kommunpolitiker med mindre kunskap om naturen alltför ofta kommer att vinna över dem med en ideologiskt och kunskapsbaserad uppfattning
Skicka en kommentar