torsdag 5 november 2015

UPPSNAPPAT från Selimovic i EU
Bra att dessa frågor ständigt diskuteras. men hur närma sig Putin? Vem lyckas först åstadkomma regelbundna samtal med honom? Enda vägen att undvika våld

Selimovic (FP) reser till Ukraina:  Den ryska utpressningen måste upphöra

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
Idag reser Jasenko Selimovic (FP) till Kiev, som medlem av Europaparlamentets delegation för relationer med Ukraina, för att träffa ledande ukrainska politiker och beslutsfattare. På dagordningen står bland annat den humanitära situationen i den östra delen av landet, den olagliga ryska annekteringen av Krim samt Ukrainas frihandelsavtal med EU. Jasenko Selimovic tänker också lyfta energifrågan under mötet.
- Jag anser att den gemensamma resolution som ska antas måste tala om vikten av säker energi som omöjliggör politiska utpressningar och otillbörlig påverkan. Därför har jag krävt dessa ändringar, säger Selimovic.
- Ryssland använder idag pipelines istället för pansarvagnar, men syftet är detsamma: Att tvinga länder att göra det Kreml vill. Det måste bli stopp på det.
- EU:s energiunion är ett sätt att förhindra utpressningar. Därför ska vi se till att den kommer snabbt till stånd. Att möta energiefterfrågan i EU genom att bygga ut gasledningen Nord Stream vore att förvärra situationen, menar Selimovic, som parallellt med detta uppdrag är ansvarig för Europaparlamentets och EFTA-ländernas gemensamma ståndpunkt kring EU:s energiunion som ska antas den 19 november, inför klimatmötet i Paris.
 - Vi kommer också att diskutera EU:s ekonomiska stöd till Ukraina. Där är det oerhört viktigt att vi, precis som med Grekland, ser till att landet har den effektiva och moderna administration som krävs för att använda pengarna på bästa sätt.
Skicka en kommentar