torsdag 5 november 2015

UPPSNAPPAT inför EU-nämnden 6 november

Nog hoppas man att dessa frågor ska få publicitet. Läser dagligen i tidningar en del svammel, men så här avgörande frågor skrivs inte mycket om. Men felet ligger hos oss själva. Så länge vi föredrar sensationsjournalistik framför seriös rapportering och så länge TV-program, såsom Paradise Hotel, ger klirr åt TV-kanaler kommer skevheten leva vidare. Mitt problem med nämnda program, om det är representativt det halva jag såg är att jag inte förstår språket. Hur får man begripliga meningar om orden man använder inskränker sig till hatar, typ, liksom, ligga, subba. 


"Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 november. Några av de frågor som ska diskuteras är klimatförändring, EU:s budget, situationen i stålindustrin samt migrationskrisen.
Tid: Fredagen den 6 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekofinrådet väntas besluta om finansiering av kampen mot klimatförändring

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 10 november.
Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om internationell finansiering av kampen mot klimatförändring inför klimatkonferensen COP21 i Paris i december. Slutsatserna kompletterar tidigare antagna slutsatser som tillsammans utgör EU:s mandat under klimatkonferensen.
Rådet väntas också
  • anta slutsatser om kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen
  • nå en politisk överenskommelse om en tillfällig finansiering för resolutionsfonden inom bankunionen
  • diskutera förslag som syftar till färdigställandet av den monetära unionen EMU. Förslagen handlar främst om ekonomisk-politisk samordning och bättre konvergens.

Förhandlingar om EU:s budget

Statssekreterare Max Elger (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofin budget den 13 november. Vid mötet väntas Europaparlamentet och rådet komma överens om budgeten för 2016.

Diskussion om stålindustrin i Europa

Statssekreterare Oscar Stenström (S) ska samråda med nämnden inför ett extrainsatt möte i konkurrenskraftsrådet den 9 november. Vid mötet väntas rådet diskutera situationen för stålindustrin i Europa, rådet kommer också få information från kommissionen om det pågående arbetet kring utsläpp från bilar.

Diskussion om migrationskrisen väntas

Justitieminister Morgan Johansson (S) ska samråda med nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 9 november.
Rådet väntas få en lägesrapport om migrationskrisen och diskutera framtida åtgärder."
Skicka en kommentar