tisdag 3 november 2015

Varför inte en solidaritetsskatt, i.st.f. biståndsmedlen

Är det rätt att använda medel avsedda för att bistå fattiga i andra länder till insatser för flyktingar i Sverige? Det finns nog inte ett självklart svar på frågan. Vad som väl står klart är att de grupper man talar om är helt olika grupper.Fattiga i andra länder ställs mot hotade och förföljda med tillräckligt god ekonomi att ge sig av. Sverige ska finnas och finns på båda arenorna.
Ska Sverige minska stödet till de fattiga för att på ett tillfredsställande sätt kunna ta hand om utsatta, som kommit hit? Ja vilket är alternativet? Att öka statens upplåning för att klara flyktingsituationen.
Nog finns andra, åtminstone teoretiskt, andra alternativ. Andra kostnader kan vägas mot flyktingkostnaderna. Varför just bara biståndet?
Eller varför inte en solidaritetsskat på alla med mångmiljonförmögenhet

Skicka en kommentar