fredag 11 maj 2012

Cancerkliniken igen

"Att starta företag är ingen politisk fråga". Nej, det ska vi vara tacksamma för. När landstingsanställda väljer att avsluta sin anställning för att driva ett privat företag är det deras beslut; ett beslut, som man politiskt inte ska ha synpunkter på, annat än i form av att det är positivt att företag etableras.
Den cancerklinik, som nu ska starta i Uppsala, finns många synpunkter på. Kommer patientsäkerheten att vara hotad? Nej, säger klinikens bildare, ja säger läkare vid Akademiska sjukhuset. Bara verkligheten kan visa vem som har rätt.
Kliniken ska inrymmas i lokaler, som ägas av landstinget. Ledningen vid Akademiska har upplåtit lokalerna till kliniken. Lokaler är ett slag av resurser. Hur ska landstingets resurser användas? Den frågan måste ses som en politisk fråga. I gårdagens UNT beskrivs en oenighet i frågan inom Folkpartiet. Å ena sidan Ludvig Larsson, som säger att startande av företag inte är en politisk fråga å andra undertecknad, som säger att frågan om hur landstingets resurser ska användas är en politisk fråga. Vi är eniga om att huruvida en cancerklinik ska startas angår inte politikerna. Däremot är vi inte ense om vem som ska besluta att upplåta lokaler till ett privat företag

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är mycket känslig fråga vad gäller den nya cancerkliniken.
Dem som jobbar inom Akademiska sjh vet att Haile Mahteme hade trots ökad efterfråga för den typ av operation fått bara minder resurser tak vare att divison samt klinik ledningen har inte tagit ansvar i frågan . Det är bara bra att patienter får vård i stället att mata dem med dyra och farliga cytostatika i stället för en visserligen stor men effektivare kirurgisk behandling.Sjukhus ledning i sin kaxighet dukar under och vill inte ta ansvar för denna utvecklingen.Det är många andra specialister som skall ansluta sig till Mahteme och stödjer honom så att det blir snarare brist på kompetens på Akis.

Harald i Uppsala sa...

Tack Anonym,
Jag tror det är bra rent generellt att Akademiska sjukhuset får sig en tankeställare. Mina invändningar handlar enbart om vem, som borde ha fattat beslut om att upplåta lokaler. Jag tycker politikerna inom landstinget lastar över ansvar, som är politikernas.
Alademiska måste väl nu möta problemet med att man utarmas kompetens