onsdag 6 november 2013

Uppmuntra lokala vind-, sol- och vågenergiprojekt

Tänk vilket intresse det blivit för olika småskaliga lösningar för elproduktion. Den enskildes och lokala sammanslutningars initiativ i fråga om, till exempel, etablering av vindkraftverk påverkar omställningen i kanske högre grad än vi anar.
Den här utvecklingen påverkar inte bara miljön utan även elpriset.
Exemplen på lokala initiativ gäller emellertid inte bara vindkraft. Heby i norra Uppland satsar på solenergi. Anläggningar lockar besökare, som vill lära om solenergi, från stora delar av världen.

"Norrmännen kommer att bygga 450 vindkraftverk runt Trondheimsfjorden. För tre år sedan godkände den norska energimyndigheten byggandet av 450 vindkraftverk i Trondheim. Det var dock många instanser som motsatte sig projektet. Överklaganden var många, men nu har norska energiministern Ola Borten Moe gett grönt ljus för byggandet."

Hur går det i Japan? Nja, där står samtliga 50 kärnreaktorer stilla och landet klarar sitt elbehov främst genom kraftigt höjda importer av naturgas. Vind och sol lär fortfarande ha problem att komma in på elmarknaden. Stora leverantörer lär blockera.Inga kommentarer: