lördag 20 januari 2018

Inte imponerande KD-artikel

En KD-artikel i UNT i dag har rubriken "Låt staten styra vården". Hurmenar skribenterna? Staten ska ju styra, men misslyckas. Staten lagstiftar, men ser inte till att lagar efterlevs. Kanske menar KD-politikerna att den dagliga driften av sjukvården ska skötas av staten. Den stat, som inte lyckas få genomslag för sin lagstiftning.
Och, varför ska inte allaverksamheter drivas av staten? Ty det är ju en rimlig slutsats av argumenten i artikeln. KD förespråkar alltså en organisation av välfärden där nationella nivån är den lägsta nivån.

Man skriver att de pengar Uppsala satsar bara kommer till nytta i det egna länet. Bara kommer till nytta? Kanske menar skribenterna att pengarna kommer till nytta bara i det egna länet.
De anser också att "enklare" specialistvård skakunna utföras av andra vårdgivare eller utanför sjukhusets väggar. Alltså utföras som nu av andra och av sjukhuset, men om det senare gäller ska det ske utanför sjukhusets väggar. Renodlar man genom att ha olika lokaler?

Bortse från det felaktiga uttrycket såväl...och.
"Vi är övertygande om att det kräver..." De menar nog övertygade.
Skicka en kommentar