lördag 7 juli 2018

SNF granskar

Stort miljölyft under rödgrönt styre 
Nu har vi presenterat vår tredje och sista granskning av miljöpolitiken inför riksdagsvalet 2018. I rapporten "Naturen vinner mark" granskar Naturskyddsföreningen regeringens miljöpolitik inom tre övergripande områden: klimat, biologisk mångfald och miljögifter. Slutsatserna visar att regeringen har gjort en väsentlig ambitionshöjning inom miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen

Inga kommentarer: